Projectomschrijving

WeQuit is is aanbieder van stoppen-met-rokenzorg. We werken zowel online als offline om cliënten te helpen stoppen met roken. In het afgelopen jaar heeft onze dienstverlening vrijwel geheel online plaatsgevonden. We willen hiertoe het proces van stoppen (door cliënten), behandelen (door behandelaren) en bedrijfsvoering (door overige medewerkers) stroomlijnen in een nieuw te implementeren platform zodat ons proces voor alle stakeholders bijdraagt aan aan betere ervaring. Dit platform moet niet alleen de kwaliteit van de behandeling verhogen, het dient ook bij te dragen aan het verder opschalen en diversificeren van ons zorgaanbod.

WeQuit heeft ondersteuning nodig bij de implementatie van de nieuwe behandelsoftware, inbedding in het huidige proces en scholing van behandelaren en andere medewerkers.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website