Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het 'online' Living Lab is een digitale verzamelplaats van alle zorg technologieën die de Riethorst Stromenland kan bieden aan haar cliënten en medewerkers. Medewerkers kunnen door het online Living Lab laagdrempelig experimenteren met zorgtechnologie en ervaringen uitwisselen zodat technologie steeds meer eigen wordt.

 

Voor het online ‘Living Lab’ zijn medewerkers middels een train-de-trainer workshop getraind tot ambassadeurs. Deze methode bleek effectief. Medewerkers zien de meerwaarde van het Online Living Lab en kunnen het opnemen in de dagelijkse praktijk. Ambassadeurs zijn in staat collega’s te trainen en zorgen voor het persoonlijke contact, uitleg en een warme overdracht. Dit stimuleert het integreren van de technologie op een laagdrempelige manier in de dagelijkse werkprocessen. Zo versterken we de kennis en kracht in de organisatie technologie eigen te maken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten die behaald zijn:

* De meeste medewerkers kennen het 'online' Living Lab. Het wordt gebruikt om zich te oriënteren op de verschillende technologieën die in huis aanwezig zijn.

* Medewerkers ervaren het online living lab als een laagdrempelige manier om te kunnen experimenteren met technologie.

* Het opleiden van medewerkers tot ambassadeurs middels een 'train-de-trainer' workshop is effectief gebleken. Ambassadeurs zijn in staat collega's te trainen en enthousiasmeren.

* Medewerkers delen reviews zodat ook andere collega's ervaringen kunnen lezen en daar een keuze op kunnen baseren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het 'online' Living Lab is een digitale verzamelplaats van alle zorg technologieën die de Riethorst

Stromenland kan bieden aan haar cliënten en medewerkers.

 

Het afgelopen half jaar is het Living

Lab online ontwikkeld, als aanvulling op het fysieke Living Lab. Het ‘online’ Living Lab wordt in mei

beschikbaar gesteld voor alle medewerkers. Dit 'online' Living Lab vraagt om een gestructureerde implementatie in de gehele organisatie bij alle medewerkers, willen we zorgen voor een breed gedragen platform. Hierbij spelen verschillende uitdagingen een rol, zoals: Hoe kunnen we de medewerkers actief bekend maken met dit 'online'

Living Lab en hoe kunnen we ze motiveren om het daadwerkelijk te gaan gebruiken? Daarnaast is

het ook van belang dat de scenario’s en situaties die positief bijdragen aan kwaliteit van leven en

lastenverlichting van medewerkers worden gedeeld op het platform.

 

Uiteindelijk is onze ambitie dat het 'online' Living Lab bijdraagt aan de inburgering van technologie

in onze zorg om ook op lange termijn de zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden aan onze

cliënten, zodat we kunnen bijdragen aan samen fijner leven.

 

De implementatie zoals beschreven in het voorstel is een eerste stap van kennismaken en ervaringen op doen met vele verschillende technologische mogelijkheden.

 

De implementatie wordt begeleid door een coach die ervaring heeft met de haken en ogen van het daadwerkelijk

gebruiken en implementeren van zorginnovaties. Er is aandacht voor de verandering die het vraagt in houding bij medewerkers, waarbij innovaties zo laagdrempelig mogelijk in gebruik moeten zijn voor hen en een

zichtbare toegevoegde waarde moeten leveren in de dagelijkse zorgpraktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website