Projectomschrijving

Fokus wonen is een landelijke zorgaanbieder die op 100 locaties in het land aan cliënten met een ernstige lichamelijke handicap ADL-assistentie en zorg biedt. Cliënten kunnen 24/7 ADL-assistentie en zorg oproepen via het ‘Alarm Intercom Systeem’ (AIS) dat in alle woningen aanwezig is. Het huidige AIS is verouderd, kostbaar en op termijn niet meer te onderhouden.
Fokus wil samen met cliënten en ADL-assistenten komen tot een set van functionele eisen om een weloverwogen keuze te kunnen maken uit de beschikbare Alarm Intercom Systemen. De gehanteerde aanpak wil Fokus gebruiken als voorbeeld bij andere innovatie- en implementatieprojecten om eindgebruikers te betrekken.
In de aanpak is een aantal fasen te onderscheiden die achtereen volgens succesvol verlopen zijn: stakeholderanalyse, invullen participatiematrix, vormgeven van de project- en klankbordgroep, samen met cliënten en ADL-ers de functionele eisen verdiepen, ordenen en prioriteren. De gebruikte werkwijze (online video-sessies) en gehanteerde methodieken (denkhoeden van Bono en MoSCoW) bleken goed bruikbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website