Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De focus van het Coachingstraject ligt op vernieuwingen van werkzaamheden. Dit kunnen zowel vernieuwingen van zorgprocessen als technologische ontwikkelingen zijn. Het traject wordt verzorgd volgens de methodiek van werkplekleren. Het is een manier van leren waarbij de werkpraktijk het vertrekpunt vormt en waarbij je veel gebruik maakt van leertechnologie. In dit Coachingstraject wordt er beoogd deelnemers verder te helpen met het analyseren van knelpunten en hier een innovatieve oplossing voor te vinden die zij vervolgens ook gaan implementeren. Een kort en effectief traject waar een deelnemer leert analytisch en oplossingsgericht te denken en werken. Opzet van het traject In 12 weken worden deelnemers in groepsverband gecoacht in zorgproces-innovatie. Het Coachingstraject is een combinatie van fysieke bijeenkomsten en online/telefonische coachmomenten. Door middel van een zorgproces-innovatie scan wordt inzichtelijk wat de ontwikkelbehoefte van de deelnemers is. De deelnemers bepalen welke vernieuwingen zij willen doorvoeren en maken daarvoor een implementatieplan met ondersteuning van de coach. Aan het einde van het traject wordt de zorgproces-innovatie scan nogmaals ingevuld om de ontwikkeling zichtbaar te maken. Aan het eind van dit traject kan een deelnemer: • zelf vernieuwingen in zijn werk bedenken • zelf vernieuwingen in zijn werk implementeren • zelf vernieuwingen in zijn werk opschalen

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het coachingstraject a la Werkplekleren bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur, 4 verbindingskwartiertjes waarin deelnemers door de coach begeleid worden naar de realisatie van de eindpresentatie, een deel zelfstandig werken aan de eindpresentatie en uit de eindpresentatie zelf. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende werkvormen aangeboden om de deelnemers te faciliteren in hun keuzes en denkwijze voor de vernieuwingsprocessen. Door persoonlijke coaching en inzet van de werkvormen hebben zij meer verantwoordelijkheid leren nemen voor zorgproces-innovatie. De opgedane kennis gaan de deelnemers nu inzetten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en een continue ontwikkeling van vernieuwingsprocessen op gang te houden. De manager ondersteunt hen hierbij nu het coachingstraject is afgelopen. Het overkoepelende doel van verlaging kosten en verbeteren van leven van de cliënten is pas meetbaar na uitvoering en periode van toetsing.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het betreft een coachingtraject voor zorgproces-innovatie, gebaseerd op het Model van Werkplekleren met Leertechnologie. Vooraf zal er een intake zijn met opdrachtgever en wordt het traject ontwikkeld en afgestemd met de zorgaanbieder. Deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd en worden geïnformeerd over het traject. Er zullen 2 (online/offline) bijeenkomsten verzorgd worden waarin deelnemers leren om procesinnovaties te bedenken, implementeren en op te schalen. Tussen en na de bijeenkomsten zullen deelnemers zelf nog enkele leeractiviteiten doen en zijn er adviesgesprekken (verbindingsmomenten) tussen coach en deelnemers. Bij de 1e bijeenkomst zal de huidige situatie zichtbaar worden gemaakt a.d.h.v. een vragenlijst (Zorgproces-innovatiescan), die aan het einde van het traject opnieuw wordt ingevuld om voortgang en resultaat te meten. Het coachingtraject zal plusminus 12 weken duren en ongeveer de volgende fases bevatten. Week 1 & 2 voorbereiding en ontwikkelen traject. Week 3 uitnodigen en informeren van deelnemers. Week 4-6 twee bijeenkomsten. Week 7-9 individuele leeractiviteiten en adviesgesprekken. Week 11 meting van voortgang & resultaat. Week 12 terugkoppeling en reflectie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website