Projectomschrijving

De telefonische druk op de verschillende poliklinieken is erg hoog, de wachttijden van patiënten lopen op. Hiermee is de bereikbaarheid van de poli op sommige momenten voor patiënten onder de maat. De telefoontjes blijken vaak te gaan over dezelfde zaken, die vaak eenzelfde antwoord krijgen. Om een extra service te kunnen bieden is een ander communicatiekanaal met de patiënt gewenst. Dit extra communicatiekanaal is gevonden in de oplossing van BeterDichtbij. Met BeterDichtbij kan er veilig en laagdrempelig geappt worden met de patiënt. Er kan een vraag door de patiënt gesteld worden, en even gemakkelijk beantwoord worden. Dit is altijd op uitnodiging van de zorgverlener in het ASz. Er kunnen ook plaatjes (foto’s) meegestuurd worden. Niet-medische vragen worden door een poli assistente beantwoord. Medische vragen door een verpleegkundig specialist of arts. Er kan gewerkt worden met standaardantwoorden, zodat het snel en eenduidig wordt. Het is voor niet-spoedeisende vragen, dit staat ook heel duidelijk uitgelegd in het voorlichtingsmateriaal. De oplossing is bij de meeste poli’s geïntroduceerd, maar gebruik blijft soms achter.

Door de inzet van de opschalingscoach hopen we het volgende doel bereiken:
Door de inzet van de coach willen we komen tot een hogere adoptie van BeterDichtbij en hiermee een betere bereikbaarheid voor de patiënt voor het stellen van laagdrempelige vragen.
 
Dit willen we doen door de volgende aanpak:

  • Analyse huidige situatie en beschrijven gewenste situatie. Wat loopt goed? Wat kan beter? Wat kan hiervan geleerd worden? Wat is nodig om bij alle vakgroepen, ziekenhuis breed tot een uitrol te komen met welke doelstelling daarbij van het ziekenhuis?
  • Ondersteunen bij uitwerken aanpak/implementatieplan. Gezamenlijk met ziekenhuis komen tot compact plan van aanpak hoe tot een ziekenhuis brede uitrol en communicatie te komen. Daadwerkelijk gebruik van de digitale dienst in de vaste processen.
  • Start bij eerste nieuwe vakgroepen. Welke instrumenten in te zetten, hoe om te gaan met de verandermanagement uitdagingen, welke rollen van organisatie verder te benutten.
  • Afsluiten coaching stuk en doorkijk naar vervolg. Evaluatie van rol coach en met name op vaststellen of implementatieplan geschikt is om ziekenhuis breed op te pakken.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website