Projectomschrijving

Afweercellen en vetcellen in gesprek

Een verstoorde communicatie tussen afweercellen en vetcellen kan meespelen bij het ontstaan van diabetes type 2. Hoe precies?

We weten dat ontstekingsprocessen in het lichaam voorafgaan aan het ontstaan van diabetes type 2. Maar hoe dat gebeurt, is nog niet helemaal duidelijk. Daarom is er onderzoek gedaan op celniveau.

Signalen naar koolhydraatketens

Cellen kunnen elkaar signalen geven via hun zogeheten 'koolhydraatketens'. Dr. Guigas (LUMC) ging samen met een onderzoeker uit New York onderzoeken wat de rol is van koolhydraatketens in de communicatie tussen vetcellen en afweercellen. Ze gingen kijken hoe verschillen in koolhydraatketens tot stand komen. Hierbij werden cellen uit gezond en ontstoken vetweefsel met elkaar vergeleken.

De onderzoekers wilden begrijpen hoe veranderingen in koolhydraatketens van cellen leiden tot de ontregelde communicatie tussen afweercellen en vetcellen. Deze kennis kan hen dan vertellen hoe ze de ontsteking van vetweefsel kunnen tegengaan, en daarmee ook de ontwikkeling van diabetes type 2.

Duidelijke verschillen

De resultaten laten duidelijke verschillen zien tussen de koolhydraatketens van vetcellen als gevolg van obesitas, maar het is nog niet geanalyseerd in macrofagen (type afweercellen). De volgende stappen van het onderzoek zullen dieper ingaan op de specifieke veranderingen in de koolhydraatketens, met name gericht op het effect van deze veranderingen op de communicatie tussen macrofagen en vetcellen, en op chronische ontsteking in het vetweefsel in de context van obesitas.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website