Projectomschrijving

De werking van medicijnen tegen complicaties

Waarom werken dezelfde medicijnen tegen complicaties bij sommige mensen prima, bij anderen niet of zelfs averechts? Dat werd verder uitgezocht.

Veel mensen met diabetes type 2 krijgen te maken met complicaties, zoals met hart en nieren. Geneesmiddelen tegen deze complicaties werken bij iedereen anders. De een knapt ervan op, bij anderen hebben de middelen geen effect, of de organen gaan er juist nog meer door achteruit. We weten nog te weinig over de oorzaken zijn van deze wisselende reacties. Dit heeft tot gevolg dat sommige patiënten onterecht verkeerd worden behandeld.

Meten van geneesmiddel in organen

In dit onderzoek werd een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van diabetes type 2, een SGLT2 remmer, licht radioactief gemaakt. Deze zogenaamde radiotracer werd vervolgens toegediend aan mensen met diabetes type 2, waarna de hoeveelheid geneesmiddel in organen werd gemeten. Op deze manier kan de geneesmiddelhoeveelheid in het orgaan gekoppeld worden aan de mate waarop iemand reageert op het geneesmiddel.

SGLT2 remmer bindt aan receptor

De onderzoekers zijn erin geslaagd om met de methode te bewijzen dat de SGLT2 remmer specifiek aan de SGLT2-receptor bindt. Hiervoor hebben zij de radioactiviteit bepaald tijdens het toevoegen van toenemende concentraties van de SGLT2 remmer aan een gedeelte van de nieren die daarvoor waren toegediend met de SGLT2 remmer. Dit helpt inzichten te verkrijgen over waarom mensen zo verschillend reageren, waardoor de behandeling van complicaties van diabetes type 2 in de toekomst verbeterd kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website