Projectomschrijving

Het gebruik van plastic materialen, waaronder bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, textiel en rubberen banden, kan leiden tot het vrijkomen van kleine plastic deeltjes in het milieu. Deze kleine plastic deeltjes, ook wel micro- en nanoplastic partikels oftewel MNPs genoemd, zijn gevonden in onze leefomgeving, inclusief ons drinkwater en onze voeding. Aan welke en hoeveel van deze MNPs we precies worden blootgesteld en wat de mogelijke humane gezondheidseffecten is nog niet goed onderzocht. Recent onderzoek, uitgevoerd in het ZonMw programma Plastics and Health, duidt erop dat MNPs uit onze omgeving in het menselijk lichaam terecht kunnen komen en daar mogelijk verstorende effecten kunnen hebben op bijvoorbeeld ons afweersysteem.

Het huidige project, MOMENTUM, bouwt voort op deze recente bevindingen, en heeft als doel effecten van MNPs op de gezondheid van de mens vast te stellen en uiteindelijk te voorkomen. Allereerst zullen methoden ontwikkeld worden om MNPs te analyseren en te meten in het menselijk lichaam. Daarnaast wordt onderzocht of MNPs opgenomen worden via luchtwegen en maagdarmkanaal en of ze in het brein of bij het ongeboren kind kunnen komen. Effecten van MNPs op ons afweersysteem zullen verder onderzocht worden, waarbij tevens nagegaan wordt of ziekteverwekkers, zoals bacteriën of virussen, op MNPs kunnen meeliften. De verkregen kennis zal bijdragen aan een gedegen integrale aanpak voor het voorspellen en voorkomen van mogelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan MNPs.
In MOMENTUM zullen onderzoekers van universiteiten, academische ziekenhuizen, en onderzoeksorganisaties samenwerken met bedrijven en belangrijke stakeholders. Door de nieuwe wetenschappelijke kennis zal MOMENTUM een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het maatschappelijke probleem van MNPs in onze leefomgeving. De impact van MOMENTUM zal daardoor veel verder reiken dan de huidige projectduur van 3 jaar.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website