VOILA

Vitaliteit & Levensloop: ‘Vitality oriented Innovations for the ageing society’ (VOILA)

Hoe zorgen we ervoor dat we gezond ouder worden? Het is bekend dat de snelheid van veroudering van een persoon gedurende het leven afhangt van interacties tussen intrinsieke capaciteiten, kwetsbaarheden, omgeving en kansprocessen. Er zijn overlappende mechanismen ontdekt die verschillende ziekten die gerelateerd zijn aan ouderdom beïnvloeden. Zulke overeenkomstige mechanismen zijn in staat nog te veranderen, hetgeen mogelijkheden biedt voor interventies. Het consortium heeft als doelstelling de huidige kennis rondom deze overeenkomstige mechanismen uit te breiden en de levensduur en gezondheid positief te beïnvloeden via deze mechanismen.

Noodzaak

SAPEA heeft recent een rapport gepubliceerd over de uitdagingen die de vergrijzende maatschappij ons brengt. Dit rapport is tot stand gekomen door een groep van gerenommeerde experts zoals o.a. Eline Slagboom, afkomstig van universiteiten over heel Europa. SAPEA zelf is een organisatie die onafhankelijk en interdiciplinair advies geeft aan de Europese Commissie. Via deze link kunt u het rapport of een samenvatting hiervan downloaden.

De uitkomsten van dit rapport onderschrijven de noodzaak van het VOILA project.

Doel van het programma

ZonMw levert een bijdrage aan de kennisbasis van de topsectoren in Nederland door financiering van excellent onderzoek. Daarbij wordt samenwerking gestimuleerd tussen wetenschappers, publieke en private partijen in de vorm van publiek-private samenwerkingen (PPS). Deze partijen vormen samen consortia en maken zo innovatief onderzoek mogelijk. Dit programma draagt hieraan bij door te investeren in een publiek-private partnership met landelijke dekking van relevante onderzoekspartijen op het gebied van vitaliteit en levensloop.

Daarbij is het van belang dat het programma leidt tot het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis en het stimuleren van de toepassing en implementatie van de relevante uitkomsten. Het programma moet leiden tot intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties en er moet meer focus en massa komen op het gebied van vitaliteit en levensloop.

Procedure

Dinsdag 27 november 2018 om 14:00 was de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag. Dit betrof een subsidie op uitnodiging waarbij ZonMw prof. dr. P.E. (Eline) Slagboom (LUMC) uitnodigde om een aanvraag in te dienen op het gebied van Vitaliteit & levensloop. In voorjaar 2019 is een besluit genomen over honorering en een samenvatting van het project is hier te lezen.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het programma kunt u contact opnemen per e-mail: pps@zonmw.nl of telefonisch met: Annemarie Penders, programmamanager ZonMw, 070-3495043

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website