Over dit programma

De samenleving staat voor een aantal opgaven op het gebied van ‘klimaat en energie’, ‘mobiliteit’, ‘landbouw en voedsel’ en ‘leefomgeving’. De verwachting is dat er in de samenleving een versnelling nodig is om structurele veranderingen te kunnen realiseren. Om deze versnelling waar te kunnen maken is kennis nodig over gedrag en de manier waarop we deze kennis kunnen inzetten bij de verschillende transities. Aan de call nemen de volgende topsectoren deel: Logistiek, LSH, Agri&Food, Water&Maritiem, Energie, Chemie, HTSM, ICT en Creatieve Industrie.

Doel van het programma

Het doel van de oproep Transities en Gedrag is het stimuleren van publiek-private samenwerkingen van interdisciplinair onderzoek naar gedrag en gedragsverandering in transities in de context van de topsectoren, zodat we als samenleving kunnen bewegen in de richting van een duurzame toekomst.

De onderzoeksagenda voor dit programma oriënteert zich specifiek op de transitievraagstukken die door de verschillende topsectoren zijn benoemd. Voor de topsector Life Sciences & Health zijn dit vraagstukken als: Welke mechanismen zijn er om de kans op gedragsverandering bij consumenten te stimuleren in de context van voeding en gezondheid? Welke rol speelt (bio)medische feedback hierin? Welke mechanismen vergroten en bestendigen gedragsverandering in voeding, gezondheid, fysieke activiteit, eigen regie, preventief gedrag?

Procedure

Vooraanmelding

De indiening verloopt via NWO. Het indienen van een vooraanmelding via ISAAC is verplicht. Deze wordt getoetst door het NWO bureau op passendheid en ontvankelijkheid. De uitkomst van deze beoordelingsstap betreft een advies.

De verplichte vooraanmeldingen dienen vóór 23 april 2019, om 14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.

Uitgewerkte aanvragen

Alle uitgewerkte aanvragen worden ter beoordeling aan onafhankelijke, internationale referenten voorgelegd. Vervolgens krijgt de aanvrager de mogelijkheid om op de geanonimiseerde commentaren/adviezen te reageren door middel van een schriftelijk weerwoord. Een door het SGW domeinbestuur ingestelde beoordelingscommissie zal de ingediende aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken (referentenrapporten en weerwoorden) in onderlinge samenhang en op eigen merites beoordelen aan de hand van de bij deze call for proposals behorende beoordelingscriteria. Het NWO domeinbestuur SGW neemt een besluit over honorering en afwijzing van de aanvragen op basis van het honorerings-/prioriteringsadvies van de beoordelingscommissie.

Uitgewerkte aanvragen dienen vóór 25 juni 2019, om 14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.

Ontmoet elkaar en ontvang meer informatie tijdens het matchmakingsevent in Den Haag op vrijdag 8 maart.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het programma kunt u contact opnemen per e-mail: citransities@nwo.nl of telefonisch met:

  • Sander Klaasse, beleidsmedewerker NWO, 070-3494224
  • Annemarie Penders, programmamanager ZonMw, 070-3495043

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website