Over dit programma

ZonMw en NWO domein TTW organiseren Take-off: een wetenschapsbreed financieringsinstrument dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen stimuleert en waarmee academische ondernemers onderzoeksresultaten naar de markt kunnen brengen. Take-off is een volgende stap in de instrumenten van NWO voor kennisbenutting.

Het programma Take-off kent twee fases: fase 1 haalbaarheidsstudies en fase 2 vroegefasetrajecten. Meer informatie vindt u op de website van NWO.

Take-off fase 1 haalbaarheidsstudies

Voor een haalbaarheidsstudie kunnen onderzoekers in dienst van universiteit of NWO-onderzoeksinstituut binnen Take-off een financiering aanvragen van 20.000 tot maximaal 40.000 euro. Daarmee kan een haalbaarheidsstudie worden gedaan naar de commerciële toepassing van vernieuwende ideeën en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een rapportage met daarin de mogelijkheden van een start-up.

Wo fase 1: Gesloten

  • 8 februari 2022: deadline intentieverklaring (via aanvragentake-off@nwo.nl)
  • 8 maart 2022: deadline volledige aanvraag (via ISAAC)

Meer informatie over wo fase 1 vindt u op de NWO website.

Take-off fase 2 vroegefasetrajecten

Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 aan pas gestarte ondernemingen (start-ups) ten behoeve van de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente verschuldigd is. Het onderdeel vroegefasetrajecten is uitsluitend bedoeld voor innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Daarbij moet ‘nieuw’ begrepen worden als aantoonbaar niet ouder dan 5 jaar op het moment van indiening van een aanvraag, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij het indienen van een aanvraag voor een vroegefasetraject moet een haalbaarheidsrapport meegestuurd worden. Dit kan het resultaat zijn van een Take-off fase 1 zijn, maar mag ook op andere wijze zijn verkregen.

Wo/hbo/TO2 fase 2: Gesloten

  • 8 februari 2022: deadline intentieverklaring (via aanvragentake-off@nwo.nl)
  • 8 maart 2022: deadline volledige aanvraag (via ISAAC)

Meer informatie over de wo/hbo/TO2 fase 2 vindt u op de NWO website.

Voor algemene vragen

Richard Nievaart

Take-off coördinator NWO

Telefoon +31 30 600 13 02
E-mail r.nievaart@nwo.nl

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website