MPNN workshops

Achtergrond

Meer en meer worden patiënten of andere eindgebruikers betrokken bij de innovatie van medische producten. Toekomstige eindgebruikers als patiënten, cliënten of zorgverleners kunnen tenslotte als geen ander aangeven waar behoefte aan is en waar dat (onderzoeks)product aan zou moeten voldoen. Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. De workshops zijn bedoeld om deze patiëntgedreven onderzoeksagenda te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. Met deze workshops willen wij eindgebruikers en onderzoekers in de gelegenheid stellen om samen met de onderzoeksprioriteiten van patiënten aan de slag te gaan.  

Doelstelingen

Participatie van eindgebruikers bij wetenschappelijk onderzoek is steeds vaker een vereiste bij onderzoekfinanciers in Nederland en de EU. Daarnaast nodigen we patiëntenorganisaties nadrukkelijk uit om initiatief te nemen om de positie van de patiënt in wetenschappelijk onderzoek te versterken en ervoor te zorgen dat de prioriteiten van patiënten op de wetenschappelijke onderzoeksagenda komen. De workshops, met de onderzoeksagenda van patiënten als uitgangspunt, kunnen worden ingezet om:

  • de samenwerking tussen onderzoekers en patiëntenorganisaties te stimuleren zodat patiënt-gedreven onderzoeksagenda’s vertaald worden naar concrete onderzoeksvragen waar onderzoekers mee aan de slag kunnen;
  • in gezamenlijkheid voor de onderzoeksvragen van patiënten een subsidieaanvraag op te stellen;
  • een gezamenlijke strategie voor de financiering van het onderzoek te formuleren en een plan van aanpak hiervoor op te stellen;
  • een gezamenlijke strategie te formuleren en een plan op te stellen voor het betrekken van benodigde expertise en/of partijen of een stap voorwaarts richting implementatie in de praktijk.   

Wat levert het op?

Na afloop van de workshop dienen er concrete en tastbare resultaten opgeleverd te worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • een herziene wetenschappelijke onderzoeksagenda op basis van de onderzoeksagenda van patiënten;
  • een draft subsidieaanvraag voor indiening bij een nationaal of internationaal onderzoeksprogramma;
  • een plan van aanpak/actieplan om de vervolgstappen (voor financiering) te realiseren;
  • het definiëren van de voorwaarden van een klinische studie en de uitkomstmaten;
  • kennissynthese op het onderwerp dat prioriteit heeft voor patiënten dat leidt tot een whitepaper;
  • een draft voor een publicatie in een wetenschappelijke journal of vakbladen om de uitkomsten van de workshop te delen met onderzoekers en clinici.

Wat kan worden aangevraagd?

Samenwerking (opzetten) met de eindgebruiker en participatie bij wetenschappelijk onderzoek vragen om kennis, tijd en geld. Het idee van deze workshops is dat de aanvragers een programma indienen waarin het doel, de inhoud van het programma en de deelnemers van de workshop zijn omschreven. ZonMw verzorgt de locatie en de voorzieningen tijdens de workshop. Per workshop is maximaal € 10.000,- beschikbaar, afhankelijk van het aantal workshopdagen en het aantal deelnemers. Per kalenderjaar kunnen er max. zes workshops plaatsvinden. De workshop dient binnen zes maanden na de toekenning plaats te vinden.

Toekenningen vinden altijd plaats in de vorm van een garantie voor de locatie (vergaderruimten en catering). Daarnaast kunt u reiskosten en hotelovernachting voor de deelnemers, communicatie en publicatiekosten aanvragen tot maximaal € 5.000,- per workshop.

De workshop kan niet ingezet worden bij projecten die betrekking hebben op organisatie van zorg, zoals vragen met betrekking tot betere samenwerking of afstemming tussen zorgverleners.

Kijk onder de openstaande subsidieoproepen op de ZonMw website voor de volledige oproep met alle subsidievoorwaarden en de beoordelingsprocedure.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website