Medische Inspirator prijs

De Medische Inspirator is een aanmoedigingsprijs voor het meest inspirerende samenwerkingsverband tussen patiënt, patiëntorganisatie en onderzoeker (en bij voorkeur met zorgverleners en bedrijven) ter waarde van maximaal € 100.000. Dit bedrag is bedoeld voor de financiering van een onderzoeksproject dat overtuigend aansluit bij een patiëntbehoefte en gericht is op het realiseren van een medisch product.

Categorieën

Sinds 2016 wordt de samenwerking aangegaan met andere ZonMw-programma’s die raakvlakken hebben met de clusters van Medische Producten zoals gedefinieerd  door de Gezondheidsraad. Tevens leveren de programma’s een bijdrage aan het prijzengeld. Voor de Medische Inspirator prijs van de afgelopen ronde werd samengewerkt met de ZonMw programma’s Create Health en Lyme. Elk programma heeft een eigen categorie waarin gezocht wordt naar de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt en onderzoeker.

De categorieën waren:

 • Hulpmiddelen t.b.v. zelfmanagement en zelfredzaamheid van ouderen; (Create Health)
 • Onderzoeksactiviteiten uit het actieplan Lymeziekte met betrekking tot diagnostieken; (Lyme)

Voor deze categorieën worden patiënten - (cliënten)organisaties uitgenodigd om aanvragen in te dienen die aansluiten op de onderzoeksprioriteiten van patiënten. Zij nemen het initiatief en roepen onderzoekers op om samen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van medische producten waar zij behoefte aan hebben.

Nabeschouwing Medische Inspirator prijs 2019

Donderdag 7 maart 2019 is de Medische Inspirator prijs uitgereikt tijdens de LSH PPS-dag. Hiervan is ook een korte video gemaakt waarin je een impressie krijgt van de uitreiking en het traject dat de deelnemers hebben doorlopen. Benieuwd? Je ziet het in onderstaande video.

  De procedure

  Een deskundige jury bepaalt welke 3 projecten strijden om de prijs. Van deze top 3 projecten wordt een promotiefilmpje gemaakt onder begeleiding van professionele filmmakers. Het algemeen publiek speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de uiteindelijke winnaar van de (maximaal) €100.000,-. De nummer twee krijgt € 75.000,- en de nummer drie € 50.000,-.

  Meer informatie over de prijs en de winnaars van voorgaande jaren is te vinden onder de links op deze pagina.

  Stemreglement Medische Inspirator prijs 2019

  1. Iedereen met een e-mailadres kan stemmen via de website www.zonmw.nl/stemnu.
  2. Er mag één keer gestemd worden vanuit een geldig en werkend e-mailadres. Dubbele stemmen worden verwijderd. De stem dient bevestigd te worden.
  3. Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om de stem te controleren en voor communicatie rondom de prijs. Iedere stemmer ontvangt kort na de einddatum een bericht wie de winnaar is geworden.
  4. De stemperiode duurt 4 weken en zal dit jaar in het najaar plaatsvinden. (meer info volgt z.s.m.)
  5. Indien er ongeregeldheden in het stemproces worden opgemerkt die niet eenvoudig te corrigeren zijn, dan behoudt ZonMw zich het recht voor de e-mailstemming te laten vervallen. ZonMw bepaalt vervolgens de winnaar op basis van het advies van de jury.

  De Jury voor de Medische Inspirator prijs 2019

  Voorzitter:

  • Mevrouw A. (Anneke) Wijbenga: voorzitter Schildklier Organisatie Nederland (SON)

  Vice-voorzitter:

  • Mevrouw dr. I. (Ingeborg) Meijer: onderzoeker en leider van de werkgroep SURe (Society Using Research) bij het Centrum voor Wetenschaps- en Techniek Studies (CWTS) van het LUMC

  Leden:

  • Mevrouw dr. M.H.E. (Mariëtte) Driessens: beleidsmedewerker Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP); voor zeldzame en genetische aandoeningen.
  • Mevrouw M. (Marcia) van Woensel: eindredacteur wetenschapsprogramma’s en publieksonderzoeken
  • De heer dr. C. (Casper) Schoemaker: senior onderzoeker bij het RIVM en patiëntvertegenwoordiger
  • Mevrouw M. (Margriet) Crezee: adviseur patientenparticipatie Digitale Zorg bij PGO support en patientvertegenwoordiger in adviesraad van de stichting Care4BrittleBones
  • De heer C. (Cees) Smit: patientvertegenwoordiger en eredoctor van de Universiteit van Amsterdam voor zijn werk op het terrein van hemofolie, patientenparticipatie en medische biotechnologie
  • De heer D.J. (Daan) van Eijk: hoogleraar Industrial Design aan de TU Delft

  Links

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website