Medische Inspirator prijs

De Medische Inspirator is een aanmoedigingsprijs voor het meest inspirerende samenwerkingsverband van patiënten en een onderzoeker (en bij voorkeur met zorgverleners en bedrijven) ter waarde van € 75.000. Dit bedrag is bedoeld voor de financiering van een (onderzoeks)project dat overtuigend aansluit bij een patiëntbehoefte en gericht is op het realiseren van een medisch product.

Categorieën

Sinds 2016 wordt de samenwerking aangegaan met andere ZonMw-programma’s die raakvlakken hebben met de clusters van Medische Producten zoals gedefinieerd  door de Gezondheidsraad. Tevens leveren de programma’s een bijdrage aan het prijzengeld. Voor de Medische Inspirator prijs 2018 wordt samengewerkt met de ZonMw programma’s Create Health, Lyme en LSH 2Treat. Elk programma heeft een eigen categorie waarin gezocht wordt naar de meest inspirerende samenwerkingtussen patiënt en onderzoeker.

De categorieën zijn:

 •  Hulpmiddelen t.b.v. zelfmanagement en zelfredzaamheid van ouderen; (Create Health)
 • Onderzoeksactiviteiten uit het actieplan Lymeziekte met betrekking tot diagnostieken; (Lyme)
 • Regeneratieve geneeskunde & (vroege) diagnostiek voor reuma. (LSH 2Treat)


Voor deze drie categorieën worden vijf patiënten - (cliënten)organisaties uitgenodigd om aanvragen in te dienen die aansluiten op de onderzoeksprioriteiten van patiënten. Zij nemen het initiatief en roepen onderzoekers op om samen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van medische producten waar zij behoefte aan hebben. 

De procedure

Een deskundige jury bepaalt welke drie projecten strijden om de prijs. Van deze top 3 projecten wordt een promotiefilmpje gemaakt onder begeleiding van professionele filmmakers. Het algemeen publiek speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de uiteindelijke winnaar van de €75.000. De nummers twee en drie krijgen respectievelijk € 50.000 en € 25.000.

Meer informatie over de prijs en de winnaars is te vinden onder de links op deze pagina.

Stemreglement Medische Inspirator 2018

 1. Iedereen met een e-mailadres kan stemmen via de website www.zonmw.nl/stemnu.
 2. Er mag één keer gestemd worden vanuit een geldig en werkend e-mailadres. Dubbele stemmen worden verwijderd. De stem dient bevestigd te worden.
 3. Het opgegeven e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om de stem te controleren en voor communicatie rondom de prijs. Iedere stemmer ontvangt kort na de einddatum een bericht wie de winnaar is.
 4. De stemperiode moet nog worden bepaald en volgt zsm.
 5. Indien er ongeregeldheden in het stemproces worden opgemerkt die niet eenvoudig te corrigeren zijn, dan behoudt ZonMw zich het recht voor de e-mailstemming te laten vervallen. ZonMw bepaalt vervolgens de winnaar op basis van het advies van de jury.

De Jury voor de Medische Inspirator 2018

Voorzitter:

 • Mevrouw E. (Elizabeth) Vroom: oprichtster en drijvende kracht achter het succesvolle Duchenne Parent Project.

Leden:

 • Mevrouw A. (Anneloes) Roelofsen: beleidsmedewerker patiëntenparticipatie bij KWF Kankerbestrijding.
 • Mevrouw M. (Marcia) van Woensel: eindredacteur en programmamaker van verschillende (wetenschaps)programma's en crossmedia projecten.
 • Mevrouw dr. M.H.E. (Mariëtte) Driessens: Beleidsmedewerker Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP); voor zeldzame en genetische aandoeningen.
 • De heer prof. dr. N.M. (Nico) Wulffraat: als kinderreumatoloog verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht
 • De heer dr. C. (Casper) Schoemaker: Senior onderzoeker bij het RIVM en patiëntvertegenwoordiger.
 • Mevrouw dr. I. (Ingeborg) Meijer: onderzoeker en leider van de werkgroep SURe (Society Using Research) bij het Centrum voor Wetenschaps- en Techniek Studies (CWTS) van het LUMC.

Gast-juryleden:

 • De heer S. (Sjaak) de Gouw: Publieke Gezondheid Hollands Midden
 • De heer D.J. (Daan) van Eijk: TU Delft
 • Mevrouw H.S.M. (Heliathe) Kort: TU Eindhoven

Links

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website