Medische Inspirator prijs

Medische Inspirator prijs '20-'21 nabeschouwing

De Medische Inspirator is een aanmoedigingsprijs voor het meest inspirerende samenwerkingsverband tussen patiënt, patiëntorganisatie en onderzoeker (en bij voorkeur met zorgverleners en bedrijven) ter waarde van maximaal € 100.000. Dit bedrag is bedoeld voor de financiering van een onderzoeksproject dat overtuigend aansluit bij een patiëntbehoefte en gericht is op het realiseren van een medisch product.

De nominaties van 2020

Voor deze laatste ronde van de Medische Inspirator prijs streden er weer 3 groepen tegen elkaar voor de meeste publieksstemmen. In de periode van 11 januari 2021 12.00 uur tot 8 februari 2021 12.00 uur was de pagina geopend om te kunnen stemmen. (www.zonmw.nl/stemnu)

Dit waren de projecten van dit jaar:

Geef XLA geen tijd:

Wat als je kind altijd ziek is en de ene oorontsteking nog niet voorbij is voor de volgende koortsperiode aanbreekt? Dit is voor ouders en patiënten met de ernstige afweerstoornis XLA (X-gebonden agammaglobulinemie) vaak werkelijkheid. Er is behoefte om XLA vroeg op te sporen om zo leed te verminderen en gezondheid te behouden. De persoonlijke verhalen van XLA patiënten en familieleden zijn de inspiratie geweest om dit onderzoek te starten om XLA op te nemen in het hielprikscreeningsprogramma.

Stoma-app voor kinderen

In Nederland krijgen jaarlijks enkele honderden kinderen een stoma. Goede, passende voorlichting en begeleiding voor het kind en de ouders kan helpen bij het leren omgaan met en accepteren van een stoma. De ambitie van deze groep is een medisch hulpmiddel te ontwikkelen, specifiek gericht op kinderen met een stoma. Met als doel, kennis over een stoma en het zelfvertrouwen en de zelfregie vergroten.

Darmonderzoek zonder pijn

Darmproblemen vormen een groot aandeel van gezondheidsklachten binnen de Nederlandse bevolking, variërend van baby’s, kinderen tot volwassenen. Voor een goede behandeling van deze klachten is het belangrijk dat de juiste diagnose gesteld wordt. Deze groep is van plan om een niet-invasieve methode (EEnG)  te ontwikkelen om de motiliteit van de dikke darm (colon) in beeld te brengen.

Lees ook het nieuwsbericht over de uitreiking voor meer informatie.

De procedure

Een deskundige jury bepaalt welke 3 projecten strijden om de prijs. Van deze top 3 projecten wordt een promotiefilmpje gemaakt onder begeleiding van professionele filmmakers. Het algemeen publiek speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de uiteindelijke winnaar van de (maximaal) €100.000,-. De nummer twee krijgt € 75.000,- en de nummer drie € 50.000,-.

Meer informatie over de prijs en de winnaars van voorgaande jaren is te vinden onder de links op deze pagina.

Stemreglement Medische Inspirator prijs

 1. Iedereen met een e-mailadres kan stemmen via de website www.zonmw.nl/stemnu.
 2. Er mag één keer gestemd worden vanuit een geldig en werkend e-mailadres. Dubbele stemmen worden verwijderd. De stem dient bevestigd te worden.
 3. Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om de stem te controleren en voor communicatie rondom de prijs.
 4. De stemperiode duurt 4 weken.
 5. Indien er ongeregeldheden in het stemproces worden opgemerkt die niet eenvoudig te corrigeren zijn, dan behoudt ZonMw zich het recht voor de e-mailstemming te laten vervallen. ZonMw bepaalt vervolgens de winnaar op basis van het advies van de jury.

De Jury voor de Medische Inspirator prijs 2020

Voorzitter:

 • Mevrouw A. (Anneke) Wijbenga: voorzitter Schildklier Organisatie Nederland (SON)

Vice-voorzitter:

 • Mevrouw dr. I. (Ingeborg) Meijer: onderzoeker en leider van de werkgroep SURe (Society Using Research) bij het Centrum voor Wetenschaps- en Techniek Studies (CWTS) van het LUMC

Leden:

 • Mevrouw dr. M.H.E. (Mariëtte) Driessens: beleidsmedewerker Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP); voor zeldzame en genetische aandoeningen.
 • Mevrouw M. (Marcia) van Woensel: eindredacteur wetenschapsprogramma’s en publieksonderzoeken
 • De heer dr. C. (Casper) Schoemaker: senior onderzoeker bij het RIVM en patiëntvertegenwoordiger
 • Mevrouw M. (Margriet) Crezee: adviseur patientenparticipatie Digitale Zorg bij PGO support en patientvertegenwoordiger in adviesraad van de stichting Care4BrittleBones
 • De heer C. (Cees) Smit: patientvertegenwoordiger en eredoctor van de Universiteit van Amsterdam voor zijn werk op het terrein van hemofolie, patientenparticipatie en medische biotechnologie
 • De heer D.J. (Daan) van Eijk: hoogleraar Industrial Design aan de TU Delft
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website