Over dit programma

Doel van het programma

Het programma Medische Producten: Nieuw en Nodig (MPNN) stimuleert patiënten om samenwerkingsverbanden aan te gaan met Nederlandse onderzoeksgroepen en waar mogelijk met zorgverleners en het bedrijfsleven. Het doel is om onderzoek te versnellen naar die medische producten waarvan patiënten aangeven daar behoefte aan te hebben. De producten zijn gericht op de behandeling van of op het vergemakkelijken van het leven met een ziekte. Het kan gaan om medicatie of hulpmiddelen, maar ook om diagnostiek of domotica.

Het programma MPNN is nadrukkelijk bedoeld om patiënten het heft in eigen hand te laten nemen en er zo voor te zorgen dat onderzoekers en mogelijk ook zorgverleners en bedrijven inzicht in hun behoeften krijgen. MPNN wil dit faciliteren. Zie ook onze Facebookpagina Patiënt zoekt onderzoeker

De prijs

In 2018 gaan we voor de vierde keer aan de slag voor de Medische Inspirator prijs. We gaan deze uitreiken aan een samenwerkingsverband van patiënten en een onderzoeker en bij voorkeur ook een zorgverlener en/of een bedrijf, dat het beste projectplan heeft voor de ontwikkeling van een medisch product. De focus ligt daarbij op de behoefte van de patiënten of zorgverleners. Uitgebreidere informatie over de Medische Inspirator en het stemproces vindt u bij de Medische Inspirator prijs.

Advies van de Gezondheidsraad

Het programma Medische Producten: Nieuw en Nodig volgt uit het gelijknamige adviesrapport van de gezondheidsraad. Naar aanleiding van dit rapport heeft het ministerie van VWS geld beschikbaar gesteld om vraaggericht onderzoek naar medische producten te stimuleren.

Participatie

ZonMw streeft op veel manieren naar participatie van belanghebbenden en eindgebruikers in de zorg. Participatie kan bijdragen aan een betere kwaliteit van en nieuwe inzichten voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Deze betrokkenheid bevordert tevens dat resultaten beter aansluiten bij de behoeften van deze groepen. Zie voor meer informatie de themapagina participatie.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website