Over dit programma

De Pre-Seed Grantis onderdeel Life Sciences@Workprogramma van het Netherlands Genomics Initiative(NGI). Het doel van het programma is potentiële starters binnen deLife Sciencesvanuit publieke kennisinstellingen te ondersteunen bij hun eerste stappen richting een commerciële toepassing van kennis. ZonMw heeft afgelopen jaren het programma Life Sciences Pre-Seed Grant uitgevoerd. ZonMw heeft al 15 jaar ervaring met het financieren van spin-offs vanuit kennisinstellingen.

Gehonoreerde projecten

Er zijn 11 subsidierondes geweest en 209 aanvragen ontvangen, waarvan 55 projecten gehonoreerd zijn. Inmiddels zijn 36 bedrijven opgericht en levert dit voor 180 fte werk. Aangezien een deel van de projecten nog loopt, is de verwachting dat binnen 2 jaar er nog meer bedrijven worden opgericht.

De bedrijven richten zich onder meer op het ontwikkelen van geneesmiddelen, vroege diagnostiek en platformen voor drug development.

Subsidieronde?

Er komen geen nieuwe subsidierondes voor dit programma. Onderzoekers kunnen nu terecht bij het programma Take-off.

Meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website