Over dit programma

Het programma Klimaat en Gezondheid is gestart in 2020. Lees welke pilotonderzoeken financiering hebben ontvangen in de eerste subsidieronde. Deze projecten worden in de periode 2021-2023 uitgevoerd. Het programma is gestoeld op de kennisagenda Klimaat en Gezondheid, opgesteld door de Universiteit Maastricht, Wageningen University & Research en het RIVM. Hierin is de kennis over de gevolgen van klimaatveranderingen voor de volksgezondheid in kaart gebracht en zijn kennisbehoeften geïdentificeerd en geprioriteerd: kennis die nodig is om de effecten van klimaatverandering en klimaatmaatregelen inzichtelijk te maken, en om handelingsperspectief te bieden. Dit ZonMw-programma heeft tot doel de gewenste kennis te ontwikkelen en toepasbaar te maken, mede door het stimuleren van samenwerking.  

Klimaat en Gezondheid

Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, temperatuurveranderingen, droogte en waterbeschikbaarheid, hebben grote impact op de volksgezondheid. Andere effecten variëren van temperatuur gerelateerde gezondheidseffecten, allergieën, water- en vectoroverdraagbare aandoeningen, voedselgerelateerde gezondheidseffecten, UV-straling, en gezondheidseffecten gerelateerd aan luchtkwaliteit. Daarnaast kunnen klimaatmitigatie en neveneffecten van klimaatadaptatie maatregelen ook invloed hebben op de gezondheid, zoals bijvoorbeeld klimaatbestendige en klimaatvriendelijke maatregelen in de zorg via de aanpak van duurzame zorg.

Programmadoel en aandachtsgebieden

De eerste ZonMw-subsidieoproep op dit thema heeft tot doel: Het uitvoeren van een eerste pilotonderzoek van maximaal 2 jaar om kennis op dit gebied te ontwikkelen, gericht op handelingsperspectief in de Nederlandse context. De focus ligt hierbij op de samenwerking met partijen buiten de gezondheidszorg, die betrokken zijn bij klimaatadaptatie. Dit is een opmaat/verkenning voor een langdurig samenwerkingsverband (netwerk) tussen onderzoeksgroepen en relevante stakeholders die elkaar mogelijk niet van nature opzoeken.

Deze oproep focust op 3 thema’s geselecteerd uit de kennisagenda Klimaat & Gezondheid:
•    Temperatuurgerelateerde gezondheidseffecten
•    Allergieën
•    Duurzame zorg

Op 12 november 2020 is de subsidieoproep voor de eerste ronde opengesteld. De deadline was 14 januari 2021. In juli 2021 hebben we bekend gemaakt welke projecten zijn gehonoreerd.

Looptijd en budget

De kennisagenda vraagt om een langdurig programma. Met de eerste ronde wordt een start gemaakt. Deze eerste ronde heeft een looptijd van 2 jaar en een budget van 1 miljoen euro.

Relevante documenten

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website