Over dit programma

Het pilotprogramma Industrial Doctorates richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Binnen het programma voert een kandidaat-promovendus werkzaamheden uit bij zowel de kennisinstelling als het deelnemende bedrijf. Juist door wetenschappelijke kennis dichter bij het bedrijfsleven te brengen, is de impact op een toepassing in de praktijk groter.

Onderzoekers

Het Industrial Doctorates-programma staat open voor zowel jonge talentvolle kandidaten die hun master recent behaald hebben (of op het punt staan die te behalen), als voor talenten die al werkzaam zijn bij het partnerbedrijf en alsnog willen promoveren. Kandidaten kunnen afkomstig zijn uit elk wetenschappelijk domein en deelname beperkt zich niet tot de industrie.

Startimpuls

Het programma is onderdeel van de Startimpuls die door staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gegeven voor uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda richt zich sterk op de impact van het onderzoek. Het Industrial Doctorates-programma sluit hierop aan. De intensieve samenwerking draagt bij aan talentontwikkeling en versterkt of creëert kansen voor toepassing van wetenschappelijke kennis.

Voorlopig eenmalige subsidieronde

Omdat deze subsidieronde nog een pilot betreft is deze ronde in 2017 vooralsnog eenmalig.

Meer informatie

Op de website van NWO staat meer informatie over dit programma.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website