Over dit programma

Over/doel HUMAN+

Het doel van het HUMAN+ fonds is om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en diagnostica effectiever te maken en te versnellen. Tegenwoordig gebeurt het steeds vaker dat veelbelovende uitkomsten van medisch onderzoek op de plank blijven liggen. Dat komt omdat de overgangsfase van onderzoek naar productontwikkeling niet of alleen deels publiek gefinancierd kan worden terwijl het vaak te vroeg is voor private, commerciële investeerders om in te stappen. Dit is het moment waar HUMAN+ in beeld komt. Het fonds wil de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en diagnostica effectiever maken en versnellen.

HUMAN+ en ZonMw

HUMAN+ is een investment management fonds en werkt samen met ZonMw, Reumafonds, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), INKEF Capital en twee family offices. Deze partijen dragen bij in de kosten of stellen hun kennis en inzichten ter beschikking. ZonMw (cluster Life Sciences & Health) ondersteunt HUMAN+ onder andere in de communicatie. Naast deze in-kind bijdrage, verkent ZonMw ook de mogelijkheden om projecten voor vervolgfinanciering aan te dragen.

Werkwijze HUMAN+

HUMAN+ is een revolverend fonds en de werkwijze verloopt stapsgewijs. Nederlandse gezondheidsfondsen bekijken welke veelbelovende onderzoeksprojecten zij hebben en selecteren deze. Zij gebruiken daarvoor hun eigen analyse- en selectie methode. Het aandragen van projecten is niet beperkt tot de Gezondheidsfondsen, ook andere partijen zoals ZonMw en andere HUMAN+ Board members kunnen projecten direct aan HUMAN+ aanbieden.

Wanneer een gezondheidsfonds een project aandraagt, committeert het zich om voor tenminste 33% het project te cofinancieren. HUMAN+ draagt ook minimaal 33% bij. Het overige te financieren deel zal bij INKEF of andere financiers worden gezocht.

Nadat een project  aangedragen is bij HUMAN+, wordt eerst gekeken of het voldoet aan de formele eisen van HUMAN+. Als dit het geval is, voert EATRIS een haalbaarheidstoets uit, de zogenaamde translational potential assessment (TPA). De uitkomsten van deze toets worden meegenomen in de presentatie van het project aan de HUMAN+ Raad van Experts. Zij beoordelen het investeringspotentieel van het project. Hierna volgt het investeringsbesluit. Wanneer dit besluit positief is en er besloten wordt om over te gaan tot investering, blijft EATRIS beschikbaar voor monitoring van het project.

Contactgegevens Human+

Meer informatie over HUMAN+ en hun werkwijze vindt u op hun website.
Heeft u zelf een onderzoeksvoorstel met veelbelovende uitkomsten waarvan de resultaten op de plank blijven liggen? Dan kunt u via uw gezondheidsfonds het onderzoek bij HUMAN+ onder de aandacht brengen. HUMAN+ kan de resultaten van uw project mogelijkerwijs verder brengen.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website