Voor wie

Wie kan aanvragen?

  • De hoofdaanvrager, tevens projectleider, penvoerder, is de contactpersoon voor ZonMw en Health~Holland. De hoofdaanvrager kan een burger(wetenschapper) zijn, verbonden aan een onderneming of een onderzoeksorganisatie, of kan een onderzoeker zijn, verbonden aan een Nederlandse onderzoeksorganisatie, zoals universiteit of hogeschool.
  • De hoofdaanvrager mag één project binnen deze subsidieronde indienen en mag bij maximaal drie aanvragen betrokken zijn in een andere rol.
  • Elke partij binnen het consortium is medeaanvrager en levert een in-kind bijdrage.
  • In het consortium dient de expertise op het gebied van sociale innovatie (kennis van de doelgroepen, groepsprocessen en innovatiemethodiek) aanwezig te zijn.
  • Het consortium betrekt de Technology Transfer Officer (TTO) of Knowledge Transfer Officer (KTO) van de onderzoeksorganisatie gedurende het aanvraagproces alsmede tijdens de uitvoering van het project.
  • Binnen een consortium wordt de bestuurlijk verantwoordelijke en de hoofdaanvrager geleverd door dezelfde onderzoeksorganisatie/onderneming. Deze partij is verantwoordelijk voor eventuele financiële onderverdeling naar de consortiumpartners.
  • Consortiumpartners mogen elkaar voor het ingediende project geen facturen sturen.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website