Over dit programma

NWO, ZonMw, de Hartstichting, de Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), ICT en Creatieve Industrie en het ministerie van VWS en het Netherlands eScience Center hebben het initiatief genomen om samen een publiek-privaat onderzoeksprogramma te ontwikkelen op het gebied van big data en gezondheid.

Dit programma stimuleert samenwerking tussen verschillende relevante wetenschapsgebieden en samenwerking met het bedrijfsleven in afstemming met burgers, patiënten en (zorg)professionals.

De Kennis en Innovatieagenda’s van de Topsectoren ICT, Creatieve Industrie en LSH zijn kader stellend voor dit onderzoeksprogramma. Het programma wordt uitgerold onder de paraplu van het nationale Big Data–onderzoek Platform COMMIT2DATA.

Doel onderzoeksprogramma

De focus van het Big Data en Gezondheid onderzoeksprogramma is het gebruik van big data ten behoeve van de vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Burgers en patiënten krijgen hierin een centrale rol. Binnen dit onderzoeksprogramma worden de ambities van de Hartstichting, het ministerie van VWS, en het Netherlands eScience Center gekoppeld aan de ambities van Commit2Data voor de Topsectoren ICT, LSH en Creatieve Industrie, zoals die zijn beschreven in de Kennis- en Innovatiecontracten 2018-’19 tussen NWO en de Topsectoren.

Doelen voor het onderzoeksprogramma zijn:

  • Bijdragen aan vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten door data science, gezondheids-, medisch- en creatieve industrie wetenschappelijk onderzoek. De kader stellende onderzoeksagenda’s zijn de kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) ICT,Creatieve Industrie en LSH.
  • Bevorderen van interdisciplinaire en publiek-private samenwerking tussen onderzoeksgebieden, bedrijven en burgers/patiënten/(zorg)professionals met goede perspectieven op innovaties en uitdagende wetenschappelijke vragen.
  • Versterking van het vraag-gestuurde onderzoek, innovatie en de valorisatie met het oog op strategische kansen voor economische groei en maatschappelijke uitdagingen.
  • Het realiseren van herbruikbare en duurzame wetenschappelijke en technologische oplossingen die ook toepassing zullen blijven vinden na afloop van het onderzoeksprogramma.

De subsidieoproep is gesloten. Meer informatie over de oproep vindt u op de NWO website.

In juni 2019 is bekend gemaakt welke vier publiek-private projecten financiering hebben ontvangen. Een korte samenvatting van elk project en met welke partners zij samenwerken, kunt u terugvinden in dit document.

Belangrijke links

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website