Over dit programma

NWO, ZonMw, de Hartstichting, de Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), ICT en Creatieve Industrie en het ministerie van VWS en het Netherlands eScience Center hebben het initiatief genomen om samen een publiek-privaat onderzoeksprogramma te ontwikkelen op het gebied van big data en gezondheid.

Dit programma stimuleert samenwerking tussen verschillende relevante wetenschapsgebieden en samenwerking met het bedrijfsleven in afstemming met burgers, patiënten en (zorg)professionals.

De Kennis en Innovatieagenda’s van de Topsectoren ICT, Creatieve Industrie en LSH zijn kader stellend voor dit onderzoeksprogramma. Het programma wordt uitgerold onder de paraplu van het nationale Big Data–onderzoek Platform COMMIT2DATA.

Doel onderzoeksprogramma

De focus van het Big Data & Gezondheid onderzoeksprogramma is het gebruik van big data ten behoeve van de vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Burgers en patiënten krijgen hierin een centrale rol. Binnen dit onderzoeksprogramma worden de ambities van de Hartstichting, het ministerie van VWS, en het Netherlands eScience Center gekoppeld aan de ambities van Commit2Data voor de Topsectoren ICT, LSH en Creatieve Industrie, zoals die zijn beschreven in de Kennis- en Innovatiecontracten 2018-’19 tussen NWO en de Topsectoren.

Doelen voor het onderzoeksprogramma zijn:

  • Bijdragen aan vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten door data science, gezondheids-, medisch- en creatieve industrie wetenschappelijk onderzoek. De kader stellende onderzoeksagenda’s zijn de kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) ICT,Creatieve Industrie en LSH.
  • Bevorderen van interdisciplinaire en publiek-private samenwerking tussen onderzoeksgebieden, bedrijven en burgers/patiënten/(zorg)professionals met goede perspectieven op innovaties en uitdagende wetenschappelijke vragen.
  • Versterking van het vraag-gestuurde onderzoek, innovatie en de valorisatie met het oog op strategische kansen voor economische groei en maatschappelijke uitdagingen.
  • Het realiseren van herbruikbare en duurzame wetenschappelijke en technologische oplossingen die ook toepassing zullen blijven vinden na afloop van het onderzoeksprogramma.

Opbouw programma

Voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoeksprogramma is ruim 6,5 M€ subsidie beschikbaar. De begroting van een onderzoeksproject heeft een totale omvang van 2-3 M€. Tevens is in totaal minimaal een inzet van 12 FTE  (arbeidsjaren) eScience Research Engineers in dienst van het Netherlands eScience Center beschikbaar (ter waarde van 1 tot 1,5 M€). De inzet van 2-3 FTE eScience Research Engineers bij ieder onderzoeksproject geldt als uitgangspunt.

Het is de bedoeling dat circa vijf complementaire, multidisciplinaire, publiek-private onderzoeksprojecten worden uitgevoerd die samen een coherent geheel vormen en die allen profiteren van de inzet van eScience Research Engineers. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de principes van vitaal functioneren en positieve gezondheid . Voor het programma zijn de FAIR  en FACT  principes richtinggevend en in het bijzonder het veiligstellen van de data en het gebruik ervan. Ten behoeve van de beoogde multidisciplinariteit wordt in de onderzoeksprojecten samengewerkt tussen onderzoekers uit onderstaande onderzoeksgebieden:

  • Data Science: bestudeert generieke manieren om verrassende en betrouwbare inzichten uit data af te leiden en deze effectief van en naar gebruikers en hun omgeving te communiceren.
  • Levens- en gezondheidswetenschappen
  • Creatieve Industrie onderzoek – data driven design
  • Sociale wetenschappen (ethische en juridische vraagstukken)

De subsidieoproep is gesloten. Meer informatie over de oproep vindt u op de NWO website.

Belangrijke links

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website