ZonMw tijdlijn Life Sciences & Health https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Life Sciences & Health nl-nl Sat, 28 Mar 2020 05:06:10 +0100 Sat, 28 Mar 2020 05:06:10 +0100 TYPO3 news-5490 Thu, 26 Mar 2020 18:18:16 +0100 Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-geld-voor-creatieve-oplossingen-coronavirus-covid-19/ Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Heeft u een creatieve oplossing die hieraan bijdraagt? Vraag dan nu een financiële impuls aan bij ZonMw. Praktische uitdagingen

De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving. De vraag is hoe we in deze tijd goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden. Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen, maar ook de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van social distancing. Ook staan onze zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Creatieve oplossingen

Creatieve oplossingen zijn nodig voor praktische technologische zaken in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds zijn er oplossingen nodig om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning.

Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

Financiële impuls aanvragen

Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar.

 1. Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.
 2. Een projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

]]>
news-5401 Wed, 04 Mar 2020 10:02:00 +0100 Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-implementatie-en-opschalingscoaching/ Zorg voor innoveren biedt naast adviesondersteuning nu ook een subsidie aan voor zorginnovatoren die hun innovatie willen implementeren en opschalen. Met deze nieuwe subsidieregeling, genaamd implementatie- en opschalingscoaching, kan een externe coach worden ingehuurd die zorginnovatoren adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is om innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg. Wie komt in aanmerking?
 • Zorgaanbieders die willen innoveren maar niet goed weten hoe. Welke zorginnovatie past het beste bij de organisatie? Een coach kan helpen bij de ontwikkeling van een innovatiestrategie én implementatieplan.
 • Zorgaanbieders die een zorginnovatie willen implementeren of opschalen. Is er een keuze gemaakt voor een innovatie, maar wordt deze nog niet omarmd door de organisatie? Of wordt een innovatie al op kleine schaal toegepast, moet dit opgeschaald worden? Een coach kan adviseren over de vormgeving van het implementatie- of opschalingstraject.
 • Ontwikkelaars van een zorginnovatie. Heeft u een zorginnovatie ontwikkeld en wilt u dat deze in de praktijk wordt gebruikt? Of wilt u het gebruik opschalen? Een coach kan u hierbij helpen.
  • Let op: ontwikkelaars van een zorginnovatie kunnen alleen een aanvraag doen in samenwerking met een zorgaanbieder. Er moet dus een zorgaanbieder aangehaakt zijn bij de implementatie van de zorginnovatie.

Om wat voor zorginnovaties mag het gaan?

Het moet gaan om sociale of technologische innovaties (e-health, medische technologie) die als uitgangspunt low cost, high impact hebben en zich focussen op kosten- of arbeidsbesparing.

Wat is het budget?

U kunt maximaal € 5.000,- aanvragen per adviestraject per ronde. In totaal is er voor deze subsidieronde € 200.000,- beschikbaar. Kijk hier voor de voorwaarden en de indieningsprocedure.

Het vinden van een geschikte coach

Het is aan de aanvragers van deze subsidie om een geschikte coach te vinden. Vaak hebben zorginnovatoren al een netwerk om zich heen en kunnen zij op die manier een coach vinden. Heeft u deze contacten nog niet? Neem dan eens contact op met zorg- en innovatiebureaus, kennis- en onderzoeksinstellingen, of bij implementatienetwerken zoals het Nederlands Implementatie Collectief en het Expertisenetwerk Implementatie. Kunt u zelf echt geen geschikte coach vinden? Neem dan telefonisch contact op met Zorg voor innoveren (070 3495 004).

Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Heeft u een vraag over het implementatie- en opschalingstraject? Dan kunt u deze vraag direct aan Zorg voor innoveren stellen en dan proberen de vijf partners achter Zorg voor innoveren u verder te helpen. Weten zij het antwoord niet? Dan gaan ze opzoek naar iemand die dat wel kan, op deze manier komt u altijd een stap verder!

Ook organiseert Zorg voor innoveren haar eigen bijeenkomsten: innovatiecafés. Tijdens deze evenementen worden actuele onderwerpen besproken en vertelt een zorginnovator hoe hij of zij hiermee omgaat. Naast eigen bijeenkomsten, is Zorg voor innoveren ook vaak terug te vinden op bijeenkomsten van derden. Bent u benieuwd waar Zorg voor innoveren de komende tijd terug te vinden is? Neem een kijkje in de agenda.

Zorg voor innovatie is een samenwerking tussen: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorginstituut Nederland (Zin), Zorgautoriteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ZonMw.

Meer informatie

Alle voorwaarden rondom de subsidie over implementatie- en opschalingscoaching vindt u terug in de subsidieoproep.

]]>
news-5393 Fri, 28 Feb 2020 14:12:00 +0100 Waarvoor kun je SET subsidie aanvragen en hoe gaat het in zijn werk? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/waarvoor-kun-je-set-subsidie-aanvragen-en-hoe-gaat-het-in-zijn-werk/ We willen dat ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking of met een risico daarop langer thuis kunnen wonen, met een grotere kwaliteit van leven. E-health kan daarbij helpen. Bestaande e-health toepassingen die ondersteuning en zorg thuis faciliteren kunnen in de praktijk meer en beter ingezet worden. De Stimuleringsregeling E-health Thuis, oftewel SET, helpt hierbij.
In het filmpje wordt uitgelegd waarvoor u precies subsidie kunt aanvragen en hoe het in zijn werk gaat om een aanvraag te doen.

 • Bekijk de film
]]>
news-5362 Tue, 18 Feb 2020 16:17:00 +0100 ZonMw opent twee nieuwe subsidierondes voor patiëntgedreven onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-opent-twee-nieuwe-subsidierondes-voor-patientgedreven-onderzoek/ ZonMw stimuleert samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers, patiënten, patiëntenorganisaties en waar mogelijk zorgverleners en het bedrijfsleven. Het doel is om medisch en/of gezondheidsonderzoek waar patiënten behoefte aan hebben te stimuleren. Hiervoor zijn twee nieuwe subsidierondes opengesteld:
 • De Medische Inspirator prijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen onderzoeker en patiënt(organisatie) en innovatief onderzoek - deadline 31 maart 2020. Meer informatie
 • Via de Medische Producten: Nieuw en Nodig (MPNN) workshops gaan onderzoekers, patiënten en andere relevante partijen samen aan de slag met patiëntgedreven onderzoeksagenda’s om vraaggericht onderzoek te bevorderen - deadline 23 april 2020. Meer informatie
 • Nog geen samenwerking? Kom naar de LSH PPS dag op 5 maart in de Jaarbeurs Utrecht en meld je aan voor de sessie Pitch&Match: patiënt zoekt onderzoeker. Meer informatie

  Meer informatie

  ]]>
  news-5305 Tue, 11 Feb 2020 11:22:04 +0100 Humane Meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/humane-meetmodellen-20-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/ NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) stellen gezamenlijk 5,55 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt via publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek..

  Achtergrond

  Miljoenen mensen moeten dagelijks omgaan met de consequenties van ernstige en soms levensbedreigende ziekten. NWO-domein TTW, de SGF, ZonMw en Topsector LSH willen bijdragen aan een beter en langer gezond leven voor iedereen. Wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar betere behandelingen, is van cruciaal belang. De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal zoals cellen en weefsels of computermodellen gebaseerd op humane data de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen doen. Hoe meer een onderzoek model vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk.

  Meer informatie

  ]]>
  news-5282 Wed, 05 Feb 2020 17:32:55 +0100 Joint research with Brazil on healthy ageing https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/joint-research-with-brazil-on-healthy-ageing/ Every day we become older, but with increasing age the occurrence of chronic disease also increases. The collaborative research now funded by the Dutch Research Council (NWO), through the Merian Fund and managed by ZonMw, and São Paulo Research Foundation (FAPESP), is aimed at working towards scientific knowledge and innovative solutions with high societal impact for healthy ageing. The aim of this collaboration between the Netherlands and Brazil is to strengthen cross-national cooperation between researchers in the State of São Paulo and the Netherlands, by funding joint projects to a level of almost three million euros. The combined projects will focus on important aspects of healthy ageing. The main goal of this call is to understand the biological determinants of the heterogeneity of the ageing process, developing instruments to allow stratification of target groups, while maximising the functional capacity, independence, and quality of life of older persons.

  Towards a healthy future

  The following two projects will start by mid-2020, the Dutch and Brazilian researchers will work on their projects during the next five years.

  Age-related chronic disorders share vascular ageing

  Principal investigators: Prof. Menck (University of São Paulo) & Prof. Hoeijmakers (Erasmus MC)
  The ageing process increases the organism’s vulnerability to disease and death, making ageing the primary risk factor of major pathologies such as cardiovascular and neurodegenerative diseases. According to professor Hoeijmakers, professor Menck and their teams, these age-related chronic disorders may be delayed or even prevented by interference with common critical mechanisms underlying these diseases. Vascular ageing is caused by an accumulation of unrepaired DNA damage and mitochondrial dysfunction in the vessel wall, which both increase with age. The goals of the researchers is to better understand the mechanisms involved, to prevent age-related diseases and thereby promote healthy ageing.

  Pollution as the motor of premature kidney ageing

  Principal investigators: Prof. Andrade (University of São Paulo) & Dr Roelofs (AMC)
  Premature renal ageing is a risk factor for cardio-vascular adverse events, development of chronic kidney disease and progression towards end stage renal disease (ESRD). ESRD is associated with poor quality of life, high morbidity and mortality, and tremendous health care expenses. The incidence of ESRD varies greatly among countries with 6% in The Netherlands compared to 11% in São Paulo. One of the factors likely contributing to the heterogeneity in renal ageing is the exposure to particulate matter in polluted air. Dr Roelofs and colleagues (Dr. Tammaro, Dr. Kers and Prof. Florquin) aim to cooperate with professor Andrade and her team in researching how air pollution induces molecular and biological changes in the kidney and how it influences premature renal ageing.

  The Merian Fund

  The Merian Fund is a fund for international cooperation with (emerging) science countries. The common thread within the Merian Fund is international research to promote the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals worldwide. The Merian Fund cooperates with seven partners in five countries: FAPESP (Brazil), NSFC and CAS (China), DST and DBT (India), RISTEKDIKTI (Indonesia) and NRF (South Africa). WOTRO Science for Global Development is responsible for the implementation of the calls under the Merian Fund, but this specific call is managed by ZonMw. www.nwo.nl/merianfund

  São Paulo Research Foundation – FAPESP – is an independent public foundation aimed to foster research and the scientific and technological development of the State of São Paulo. For more information visit http://www.fapesp.br/en/ .  

  ZonMw (the Netherlands Organisation for Health Research and Development) funds health research in the Netherlands and promotes the practical use of the knowledge this research produces. For more information visit  http://www.zonmw.nl/en

   

  ]]>
  news-5181 Mon, 20 Jan 2020 09:12:18 +0100 Multidisciplinaire IMDI-call over technologie voor bemensbare zorg geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/multidisciplinaire-imdi-call-over-technologie-voor-bemensbare-zorg-geopend/ Afgelopen oktober 2019 werd aangekondigd dat IMDI twee nieuwe subsidieoproepen zou openstellen. De tweede oproep hiervan – demonstratieprojecten – staat inmiddels open. Deze oproep richt zich op het doorontwikkelen van een technologie die al gevalideerd is in het lab tot een Minimal Viable Product (MVP) welke vervolgens zal worden gevalideerd in de leef- en/of zorgomgeving. Doel Demonstratieprojecten

  Het doel van deze subsidieoproep is om kansrijk en veelbelovend onderzoek een mogelijkheid te bieden om vanuit het onderzoek een stap dichter bij de toepassing in de praktijk te komen. Omdat het bij veel onderzoeksprojecten nog vaak aan bewijs ontbreekt dat de medische technologie ook daadwerkelijk bijdraagt aan een betere toegankelijkheid en/of betaalbaarheid van de zorg, wordt deze bewijslast met deze subsidieoproep gestimuleerd. Projecten binnen deze subsidieoproep moeten erop gericht zijn om technische innovaties die al gevalideerd zijn in het lab (TRL4) verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product (MVP) en vervolgens het toepassen en valideren van de technologie (TRL 5-6) in de leef- en zorgomgeving.

  Alleen door resultaten van medisch technisch onderzoek daadwerkelijk in de maatschappij toe te passen, is het mogelijk om impact te genereren en wordt voorkomen dat deze resultaten (ongewenst) op de plank blijven liggen.

  Aanvragen

  Voor honorering van het gehele demonstratieproject moeten twee aanvragen worden ingediend. De eerste heeft betrekking op het ontwikkelen van een Minimal Viable Product (MVP) en de tweede op de toepassing en validering (TRL 5-6) van de technologie in de leef- en zorgomgeving. De tweede aanvraag kan alleen ingediend worden indien de eerste aanvraag is gehonoreerd. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de subsidieoproep.

  Bij deze subsidieoproep wordt u gevraagd om kenbaar te maken dat u van plan bent een subsidieaanvraag in te dienen. De deadline voor deze verplichte intentieverklaring is dinsdag 10 maart 2020 voor 14:00 uur en is mogelijk via deze link. Met deze vooraanmelding wordt eventuele toekomstige samenwerking gestimuleerd en daarom gaat u met het aanmelden van uw initiatief akkoord met het publiceren van de gestuurde informatie op de ZonMw website (exclusief contactinformatie). Een overzicht van de aangemelde initiatieven vindt u hier.

  Innovative Medical Devices Initiative (IMDI)

  IMDI is een strategisch publiek-private-partnerschap (PPP) en is gestart in 2010. Het richt zich specifiek op de ontwikkeling en toepassing van de medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van de zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Juist van medische technologie is op deze gebieden een grote bijdrage te verwachten.

  Deze subsidieoproep is tot stand gekomen door een samenwerking tussen NWO, ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

  Meer informatie?

  Eventuele vragen of opmerkingen kunt u sturen naar imdi@zonmw.nl.

  ]]>
  news-5104 Wed, 08 Jan 2020 09:19:02 +0100 Ontzieken: gezond gaan leven als medicijn https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/03/ontzieken-gezond-gaan-leven-als-medicijn-a3985651 Wetenschappers en artsen pleiten voor veranderingen in onderzoek, de zorg en de omgeving, zodat patiënten makkelijker hun leefstijl aanpassen. Zo zijn chronische ziekten te bestrijden. Lees het verhaal van Wim Tilburgs en de visie van Amsterdamse hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell en de Leidse hoogleraar diabetologie Hanno Pijl. news-5103 Tue, 07 Jan 2020 16:23:24 +0100 Venture Challenge Spring 2020 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/venture-challenge-spring-2020/ Binnenkort opent de LSH Venture Challenge Spring 2020. Een 10 weken durend programma met twee 3-daagse workshops, wekelijkse coaching sessies, een laatste pitch sessie voor een deskundige jury en een prijs van €25.000,- voor het beste Venture-plan en Pitch. De voorjaarseditie staat open voor aanvragen van 21 januari tot en met 25 februari. Kijk voor meer informatie over de Venture Challenge en aanmelden op de website. 

  ]]>
  news-4980 Thu, 05 Dec 2019 09:00:00 +0100 De SET regeling verandert per 1 februari 2020 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-set-regeling-verandert-per-1-februari-2020/ De SET (Stimuleringsregeling E-health Thuis) gaat veranderen. De wijziging van deze regeling is met toelichting in de Staatscourant geplaatst. De wijzigingen treden in werking met ingang van 1 februari 2020. Wat gaat er dan veranderen?

  De SET wordt uitgebreid. Dit zijn de wijzigingen:

  • Er komt een optionele voorfase van de SET. Dit is een extra subsidie van maximaal €20.000. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
  • De ondergrens voor een subsidieaanvraag gaat omlaag. De bovengrens blijft gelijk.
  • Verruiming van de opleidingskosten, hier zijn geen restricties meer aan verbonden.
  • De huidige beoordelingscriteria zijn ingekort.

  Wat betekent dit?

  • Er komt dus een extra subsidie als optionele voorfase van de SET (van maximaal €20.000) beschikbaar voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan. Dit helpt partijen om als vervolgstap tot een aanvraag voor de SET te komen. De doorvertaling van deze visie naar een concreet activiteitenplan kan namelijk gebruikt worden voor het doen van een SET aanvraag.
  • Voor kleine zorgaanbieders wordt het gemakkelijker om een SET aanvraag te doen: het minimale subsidiebedrag gaat omlaag van 125.000 naar 50.000 euro.
  • Aanvragers krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten.

  Wanneer kan er ingediend worden?

  Aanvragen voor de SET regeling kunnen doorlopend ingediend worden. Na 1 februari 2020 worden aanvragen volgens de gewijzigde regelgeving beoordeeld, waarvoor vanaf januari de aangepaste formulieren beschikbaar komen op rvo.nl/set

  Meer informatie

  ]]>
  news-4975 Wed, 04 Dec 2019 09:21:36 +0100 Bent u een kunstenaar of ontwerper met interesse in de biowetenschappen? Dien dan in voor de Bio Art & Design Award 2020 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bent-u-een-kunstenaar-of-ontwerper-met-interesse-in-de-biowetenschappen-dien-dan-in-voor-de-bio-art/ De Bio Art & Design Award (BAD Award) is een unieke competitie voor kunstenaars en ontwerpers die met biokunst en biodesign de grenzen van kunst en wetenschap verleggen. De winnaars van de BAD Award 2020 ontvangen elk €25.000 om hun project te realiseren, in samenwerking met een vooraanstaande Nederlandse onderzoeksinstelling. Elk team krijgt zes maanden de tijd om hun plannen uit te voeren. De resultaten van die samenwerkingen zijn eind 2019 te zien in een tentoonstelling bij MU.
   
  Doel van de BAD Award is het voor een breed publiek zichtbaar maken van de creatieve potentie van de biowetenschappen. De bekroonde projecten laten zien dat biokunst en biodesign ons leven ingrijpend kunnen veranderen en ons wereldbeeld laten kantelen.

  Om in aanmerking te komen voor een award moet u maximaal vijf jaar geleden zijn afgestudeerd aan een bachelor- of masteropleiding op het gebied van beeldende kunst of vormgeving. Aanvragers worden aangemoedigd om hun voorstellen te baseren op recente ontwikkelingen in de biowetenschappen. Bestudeer zorgvuldig de richtlijnen en informatie over de open call en onderzoeksgroepen op de website van de BAD Award voordat u zich aanmeldt via de BAD Award website. Dien uiterlijk donderdag 30 januari 2020 uw voorstel in.

  ]]>
  news-4965 Mon, 02 Dec 2019 10:55:08 +0100 Eerste resultaten SET https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-resultaten-set/ Woensdag 27 november had de SET commissie haar laatste vergadering van dit jaar. Het was een interessante dag waar de commissie projectleiders heeft mogen interviewen over projecten met betrekking tot onder andere medicatiedispensing en -controle, leefstijlmonitoring en online behandelen. In totaal worden er dit jaar 31 aanvragen toegekend. Publieksamenvattingen van de eerste gehonoreerde SET aanvragen kunt u hier vinden.

  De SET regeling staat nu en komend jaar open voor nieuwe aanvragen! Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en zijn alleen in competitie met zichtzelf. De commissie komt komend jaar elke 10 weken bij elkaar voor beoordeling van aanvragen. Dien dus een project in voor opschaling van e-health als u dit heeft, er is geen deadline.

  Naast het mogen uitvoeren van hun plannen, mogen uitvoerders van gehonoreerde aanvragen ook gebruik maken van het ondersteuningsaanbod vanuit het SET-up programma.

  ]]>
  news-4942 Wed, 27 Nov 2019 12:33:14 +0100 Workshops rondom de Kennisagenda van mensen met reuma https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/workshops-rondom-de-kennisagenda-van-mensen-met-reuma/ Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. ZonMw organiseert workshops die zijn bedoeld om deze patiëntgedreven onderzoeksagenda te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. Met deze workshops willen wij eindgebruikers en onderzoekers in de gelegenheid stellen om samen met de onderzoeksprioriteiten van patiënten aan de slag te gaan. MPNN Workshop ”Verdieping Kennis = belang Mens & Reuma”

  29 november zal de eerste workshop plaatsvinden rondom de kennisagenda van mensen met reuma, verzorgd door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN).
  Centraal bij alles wat RZN doet, staat de vraag: ‘Wat vinden mensen met reuma belangrijk?’ RZN ging daarom op zoek naar de stem van de patiënt en liet het Nivel in 2018 de Kennisagenda van mensen met reuma ontwikkelen. Wat vinden mensen met reuma belangrijk op het gebied van behandeling, medicatie en zorg? Wat vinden zij belangrijk in hun leven met reuma? Waar zou onderzoek volgens hen over moeten gaan? Wat zou er ontwikkeld moeten worden?

  In de Kennisagenda van mensen met reuma staan onderwerpen, die RZN en Nivel in deze workshop verder uitdiepen. De onderwerpen zijn:

  • Onderzoek naar vermoeidheid bij reuma
  • Onderzoek naar andere behandelvormen bij reuma.

  De informatie wordt gebruikt bij de update van de Kennisagenda in 2020. De uitkomsten worden verwerkt in een factsheet en een artikel voor vaktijdschriften.

  Aan elke workshop doen 10 patiënten met verschillende vormen van reuma mee en 10 professionals, onder wie o.a. reumatologen, een biomedisch technoloog, huisarts, apotheker en fysiotherapeut. Daarnaast zijn er onderzoekers aanwezig.

  Meer informatie

   

  ]]>
  news-4906 Thu, 21 Nov 2019 17:57:00 +0100 Winnaars Medische Inspirator hoofdprijs bekend! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/winnaars-medische-inspirator-hoofdprijs-bekend/ Na een intensieve publiekscampagne waarin fel gestreden is door de genomineerde projectteams om de meeste stemmen binnen te halen voor de Medische Inspirator prijs, is de bekendmaking eindelijk aangebroken. Op donderdag 21 november is door Voorzitter Anneke Wijbenga de Medische Inspirator prijs uitgereikt. De eerste prijs gaat naar het project ‘Dwarslaesie in beweging met Hologrammen’. Het dwarslaesie project ontvangt €100.000 om te besteden aan onderzoek. Met de geldprijs gaan de initiatiefnemers, onderzoeker Dr. J. Stolwijk-Swuste (Revalidatiecentrum De Hoogstraat), ing. K. Wit (ervaringsdeskundige), Drs. J. Janssen (Holomoves), Dr. K. Valkenet (Holomoves) en Dr. S. van Langeveld (Revalidatiecentrum De Hoogstraat) onderzoek doen naar een set Mixed Reality beweeggames die patiënten met een dwarslaesie stimuleren en in staat stellen om tijdens de revalidatie vaker, intensiever, op zelf gekozen momenten en met beter afgestemde oefeningen te trainen.

  Op de tweede plek staat ‘Vet voor brandend probleem!’ met een prijs van €75.000. Met de prijs gaan onderzoeker Drs. L. Vriend (Universitair Medisch Centrum Groningen), cliëntvertegenwoordiger F. van Berkel (lid van Vereniging van Mensen met Brandwonden) T. Radstake (Vereniging van Mensen met Brandwonden), en Dr. C. van Schie (Nederlandse Brandwonden Stichting) een nieuwe anti-littekentherapie ontwikkelen via het toepassen van SVF: Stromal Vascular Fraction. Dit is een sterk geconcentreerde vorm van ‘vet’ die middels een injectie toegepast kan worden om wonden sneller te laten genezen en om littekens tegen te gaan of te verminderen.

  Op de derde plek is geëindigd ‘iamYu: Jeugdzorg die gaat over jou!’ waarmee zij een geldbedrag van € 50.000 ontvangen. Dr. A. Lichtwarck-Aschoff (Radboud Universiteit Nijmegen), Dr. J. Stoffelen (Zorgbelang Inclusief), S. Wiersma (JongerenNetwerk), Dr. S. van den Berg (Radboud Universiteit Nijmegen) en Prof. Dr. R. Otten (Pluryn) hebben intensief samengewerkt om de jeugdzorg te verbeteren via een vernieuwende jeugdzorg app die jongeren meer inspraak, inzicht én eigenaarschap geeft.

  Wat is de Medische Inspirator prijs?

  De Medische Inspirator is een aanmoedigingsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen onderzoeker en patiënt(vertegenwoordigers) om onderzoek te doen naar medische producten waar patiënten behoefte aan hebben. Uit de inzendingen worden door een onafhankelijke vakjury projecten genomineerd. De genomineerdenkrijgen een professionele video over hun onderzoeksproject. Vervolgens vindt er een stem- en campagneperiode van een maand plaats waarin de achterban en het algemeen publiek stemt op de meest inspirerende samenwerking en project.

  Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u ons mailen op mpnn@zonmw.nl.

  Meer informatie:

  ]]>
  news-4909 Thu, 21 Nov 2019 10:06:54 +0100 Nieuw medisch technologisch onderzoek gericht op hart- en vaatziekten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-medisch-technologisch-onderzoek-gericht-op-hart-en-vaatziekten/ De krachten worden gebundeld! Vanuit de gezamenlijke subsidieoproep van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) en de Dutch Cardio Vascular Alliance (DCVA): Hart voor duurzame zorg worden zes onderzoeksprojecten gehonoreerd. Deze onderzoeksprojecten zijn gericht op het ontwikkelen van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Belangrijke eis hierbij is dat de projecten bijdragen aan de duurzaamheid van de gezondheidszorg in Nederland door de zorgvraag te verminderen en/of het tekort aan zorgpersoneel op te lossen met behoud van toegankelijkheid.

  Gehonoreerde projecten

  In totaal zijn er 67 projectenideeën ingediend. Hiervan hebben uiteindelijk zes projecten financiering ontvangen. Het doel van de subsidieoproep is om te voorkomen dat er schade optreedt bij hart- en vaatpatiënten, dat patiënten nog zieker - of erger - chronisch ziek worden. Hiermee gaat de ziektelast door hart- en vaatziekten naar beneden en blijft de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten ook in de toekomst bemensbaar.

  Hart- en vaatziekten zijn een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. Op dit moment leven er in Nederland ca. 1,4 miljoen patiënten met hart- en vaatziekten en naar verwachting stijgt dit aantal naar 1,9 miljoen in 2030. Om deze stijging een halt toe te roepen is nieuwe technologie hard nodig.

  De zes gehonoreerde projecten zijn:

  • Dr. Vivian Weerdesteyn (Radboud UMC) met het project: HEROES: Home-based ExeRgaming fOr Enhancing resistance to falls after Stroke
  • Prof. dr. Pieter Doevendans (UMC Utrecht) met het project: Deep neural networks for ECG interpretation and home cardiac monitoring
  • Drs. Nikki Pluymaekers (Maastricht UMC+) met het project: Device-based rate versus rhythm control treatment in patients with symptomatic recent-onset atrial fibrillation in the emergency department (RACE 9)
  • Dr. Hans Bussmann (Erasmus MC) met het project: ArmCoach4Stroke: An interactive tool for self-directed, homebased and personalized arm rehabilitation after stroke
  • Prof. dr. ir. Jan Bergmans (TU Eindhoven) met het project: video monitoring FOR early Signaling of adverse EvEnts (FORSEE)
  • Prof. dr. Peter van Tintelen (UMC Utrecht) met het project: eCG family clinic: the electronic Cardiovascular Genetic family clinic to facilitate genetic screening in family members

  DCVA en IMDI

  IMDI is een gezamenlijk programma van zowel ZonMw als NWO. Tegelijkertijd zitten deze instellingen samen met de Hartstichting en negen andere organisaties verenigd in de DCVA. Het zijn deze drie partijen die voor deze subsidieoproep de financiering met een omvang van vijf miljoen euro beschikbaar hebben gesteld. De helft van dit bedrag wordt gefinancierd door de Hartstichting en de rest door ZonMw en NWO.

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen over de gehonoreerde projecten of de oproep? Mail deze dan naar imdi@zonmw.nl

  ]]>
  news-4855 Tue, 12 Nov 2019 16:30:35 +0100 Haakt uw bedrijf aan bij internationaal diabetes type 2 onderzoek? Meld u nu aan voor de matchmaking! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/haakt-uw-bedrijf-aan-bij-internationaal-diabetes-type-2-onderzoek-meld-u-nu-aan-voor-de-matchmaking/ Op 11 december vindt een matchmakingbijeenkomst plaats voor een nieuw internationaal publiek-privaat consortium om diabetes type 2 te stoppen. Is dit iets voor uw onderneming? Meld u nu aan om gezamenlijk aan een oplossing voor diabetes type 2 te werken! Voor het nieuwe internationale onderzoeksprogramma Netherlands-Canada Diabetes Type 2 Research Consortium (kort: DRC) willen wij op 11 december Nederlandse ondernemingen de mogelijkheid bieden om aan te sluiten bij een nieuw te vormen internationaal publiek-privaat consortium naar diabetes type 2.

  Financiers slaan handen ineen

  ZonMw, Diabetes Fonds, Health~Holland en Canadian Institutes of Health Research (CIHR) hebben de handen ineengeslagen om een oplossing voor mensen met diabetes type 2 dichterbij te brengen. Er is veel kennis verkregen over de achterliggende mechanismen van diabetes type 2 en er zijn verschillende medicijnen en leefstijlinterventies ontwikkeld om progressie van de ziekte en symptomen te remmen. Echter, de verschillende achterliggende mechanismen in samenspel met individuele karakteristieken maken de aandoening lastig om te keren en daarom vinden wij dat het tijd is voor een grote stap.

  Matchmaking

  Om de samenwerking tussen onderzoekers, ondernemingen en mensen met diabetes type 2 te faciliteren organiseren we een matchmaking tussen deze partijen. Het doel van de bijeenkomst is om publiek-private consortia op te zetten die een projectaanvraag kunnen indienen. Bent u een onderneming en geïnteresseerd in deelname aan een internationaal diabetes type 2 consortium? Dan nodigen wij u van harte uit voor de matchmaking op 11 december (9:30-13:00 uur) in Hotel Schiphol.

  Aanmelding

  Toegang tot deze matchmaking is gratis, maar aanmelding is verplicht. Dit doet u door een e-mail te sturen naar partnershipdiabetes@zonmw.nl met daarin uw contactgegevens, met hoeveel personen u wilt komen en een korte beschrijving (in het Engels) van uw organisatie. Meld u snel aan, want er is beperkt plek.

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen over de matchmaking of over het programma van deze ochtend? Dan kunt u deze naar ons mailen of contact opnemen met één van de financiers: Diabetes Fonds, Health~Holland, ZonMw en CIHR. Meer algemene informatie over het Diabetes Research Consortium vindt u op onze programmapagina.

  ]]>
  news-4852 Tue, 12 Nov 2019 11:39:50 +0100 Oproep Matchmaking voor patiëntenorganisaties met onderzoekers en bedrijven https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-matchmaking-voor-patientenorganisaties-met-onderzoekers-en-bedrijven/ Heeft uw patiëntenorganisatie een lijst met onderzoeksprioriteiten of een onderzoeks- of kennisagenda paraat om opgepakt te kunnen worden door onderzoekers of zelfs bedrijven? Meld dan nu aan voor een matchmaking tijdens de Life Sciences & Health (LSH) Publiek-private samenwerkingsdag (PPSdag) georganiseerd door ZonMw en Health Holland. Wanneer?

  De matchmaking sessie vindt plaats tijdens de LSH PPSdag op 5 maart 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht.

  Wat moet u doen?

  Stuur op maximaal één A4 een korte omschrijving van uw organisatie inclusief een overzicht van de onderzoeksprioriteiten. Mail uiterlijk 1 december uw omschrijving naar MPNN@zonmw.nl met als onderwerp ‘Matchmaking’. Voor vragen neem contact op met Virginie Domsdorf 070- 3495030.

  Procedure

  Indien uw organisatie geselecteerd wordt, plaatsen we uw oproep in begin december op onze LSH PPSdag website. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor deze matchmaking sessie. Tijdens de matchmaking sessie geeft u een korte toelichting in een pitch en gaan we in werkgroepen aan de slag met de onderzoeksvragen. 

  ]]>
  news-4827 Thu, 07 Nov 2019 11:30:35 +0100 Uitreiking Medische Inspirator prijs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uitreiking-medische-inspirator-prijs-1/ 21 november reiken wij de Medische Inspirator Prijs uit aan 3 projectgroepen. De Medische Inspirator Prijs is een aanmoedigingsprijs voor het meest inspirerende samenwerkingsverband tussen patiënt, patiëntorganisatie en onderzoeker (en bij voorkeur met zorgverleners en bedrijven). Het belooft een interactief programma te worden, waarbij veel aandacht besteed zal worden aan het onderwerp “patiëntparticipatie”. Graag nodigen wij u uit om daarbij aanwezig te zijn. Het programma:

  15.30 uur         Inloop
  16.00 uur        Start programma
                         - Welkom en introductie door de voorzitter
                         - Sprekers over patiëntparticipatie
                         - Terugblik met de genomineerden en aansluitend de Prijsuitreiking
  17.15 uur         Borrel

  En dit zijn de genomineerde projecten:

  • iamYu: Jeugdzorg die gaat over jou!
  • Dwarslaesie in beweging met hologrammen
  • Vet voor een brandend probleem!

  Voor meer informatie kunt u op onze website de filmpjes van de genomineerden bekijken.

  Locatie

  CORPUS, Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest.

  Aanmelden

  Deelname aan het evenement is gratis, maar registratie verplicht. Aanmelden kan via deze link.
  Let op: er is een maximum aantal plekken, dus wees snel! Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

  ]]>
  news-4772 Mon, 28 Oct 2019 08:00:00 +0100 Vrouwspecifieke hart- en vaataandoeningen: 4 projecten brengen kennis naar de praktijk https://www.hartstichting.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-onderzoek/gender-en-gezondheid-vier-nieuwe-projecten Vrouwen en mannen kunnen andere klachten ervaren bij hart- en vaataandoeningen. Deze klachten kunnen gerelateerd zijn aan bepaalde momenten in het vrouwenleven, maar dat is in de zorgpraktijk nog niet altijd even goed bekend. Eind 2019 starten 4 projecten die de kennis over vrouwspecifieke hart- en vaataandoeningen naar de spreekkamer willen brengen, door het vertalen van nieuwe en bestaande kennis in nieuwe richtlijnen, zorgpraktijken en opleiding van zorgprofessionals. news-4767 Wed, 23 Oct 2019 17:37:24 +0200 Geef nu feedback op de verkenning Orgaan- en weefseltransplantatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geef-nu-feedback-op-de-verkenning-orgaan-en-weefseltransplantatie/ In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert ZonMw een verkenning uit gericht op orgaan- en weefseltransplantatie. Deze verkenning is bedoeld om een overzicht te creëren van veelbelovende onderzoeken, innovaties, technologieën en behandelingen die kunnen leiden tot meer succesvolle orgaan- en weefseltransplantaties en vervolgens tot kortere wachtlijsten. Voor deze consultatie hebben we uw hulp nodig! We zijn op zoek naar experts binnen orgaan- en weefseltransplantatie die hun feedback willen geven.

  De uitkomst van deze verkenning leidt mogelijk tot een subsidieprogramma op orgaan- en weefseltransplantatie. Daarom bestaat de consultatie uit twee onderdelen. Een blok met vragen over uw eigen onderzoek en ideeën en een blok over hoe een toekomstig subsidieprogramma volgens u vormgegeven moet worden.

  Heeft u belangstelling en wilt u feedback geven op deze (internationale) internetconsultatie? Doe dit dan uiterlijk op 11 november 2019. Hierna sluit de consultatie en worden alle resultaten verzameld en bekeken. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze consultatie, dan kunt u deze sturen naar transplantation@zonmw.nl.

  Klik hier voor de internetconsultatie

  ]]>
  news-4713 Fri, 11 Oct 2019 15:59:11 +0200 Heeft deze Ierse student in Stad dé oplossing voor microplastics in zee? https://www.rtvnoord.nl/nieuws/214389/Heeft-deze-Ierse-student-in-Stad-de-oplossing-voor-microplastics-in-zee De Groningse scheikundestudent Fionn Ferreira is nog maar 18 jaar oud en toch al een bekende in de scheikundewereld. Hij ontwikkelde een manier om microplastic uit zee te vissen. Hoe? Met olie en een magneet. news-4711 Fri, 11 Oct 2019 13:05:19 +0200 Aanmelding voor het DCVA Leadership Program geopend! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanmelding-voor-het-dcva-leadership-program-geopend/ Het DCVA Leadership Program is bedoeld om een netwerk van getalenteerde en toegewijde mensen te creëren die willen optreden als leiders in de toekomstige cardiovasculaire arena. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden voor dit programma onder leiding van professor Jolanda van der Velden, voorzitter van het DCVA Talent Program. In totaal kunnen 15 personen deelnemen aan het programma. Zij worden vervolgens in multidisciplinaire groepen verdeeld op basis van de verschillende gebieden binnen het cardiovasculaire veld. Door middel van trainingsdagen worden de deelnemers begeleid en verder gaan ze twee jaar lang werken aan huidige complexe uitdagingen die zijn aangedragen door de DCVA partners. Daarnaast staan bezoeken aan in binnen en buitenland op de agenda om te werken aan deze uitdagingen.

  Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over het programma, de voorwaarden en andere informatie? Bekijk de website van de DCVA. Hier vindt u ook een brochure met praktische informatie. Deadline voor inschrijving is 31 oktober 2019.

  ]]>
  news-4700 Thu, 10 Oct 2019 13:33:30 +0200 Kwetsbare ouderen houden regie met inzet E-health https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwetsbare-ouderen-houden-regie-met-inzet-e-health/ Ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer zelfstandig thuis laten wonen met behulp van E-health. Dat is het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Zo laat de onlangs toegekende SET- aanvraag van Amaris Zorggroep bijvoorbeeld zien hoe zij inspelen op de wens van cliënten, waaronder veel kwetsbare ouderen, om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Beeldondersteuning

  Amaris Zorggroep biedt jaarlijks aan ca. 4300 cliënten zorg en ondersteuning. Met de toegekende SET-subsidie speelt Amaris in op de wens van cliënten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. “Onze thuiszorgteams helpen ouderen bij alle mogelijke zorg en behandeling, van reguliere hulp bij het huishouden en wijkverpleging tot zeer gespecialiseerde behandelingen en verpleging thuis. Het zorgaanbod wordt aangevuld met zorgtechnologie, waaronder beeldondersteuning. De kwaliteit van zorg bij thuiswonende cliënten kan sterk worden vergroot door de inzet van beeldzorg”, legt Arnoud Meeder van Amaris Zorggroep uit.

  Beeldzorg is alle zorg waarbij de patiënt vanaf afstand in direct contact staat met de zorgverlener. Je noemt het ook wel beeldschermzorg, videobellen of beeldbellen. Bij het opschalen van beeldzorg toepassingen gaat het volgens Arnoud niet zozeer om de techniek, maar vooral om het betrekken van cliënten en medewerkers in het zorgproces. “Het gaat om sociale innovatie, waarbij samenwerking nodig is met zowel verpleegkundigen als verzorgenden en cliënten. Er is aandacht voor de digitale vaardigheden bij cliënten en medewerkers, de beschikbaarheid van de digitale infrastructuur en de sociale acceptatie. Samen met de thuiszorgteams ontwikkelen we werkwijzen, zodat beeldondersteuning een waardevolle aanvulling van zorg kan zijn.”

  Beeldondersteuning vergroot ook de eigen regie van ouderen. “Medewerkers hoeven minder vaak langs te komen, wat bijdraagt aan de beleving van de cliënt dat deze zelf richting kan geven aan het eigen leven. Bovendien zijn de contactmomenten met medewerkers veelvuldiger en vaker mogelijk dan alleen op de standaardmomenten. Dit is plezierig voor de thuiswonende cliënt en medewerker.”

  Arnoud vervolgt: “Een bijkomend voordeel is dat arbeidscapaciteit beschikbaar komt die kan worden ingezet bij deze cliënt of bij andere cliënten. Beeldondersteuning draagt bij aan een oplossing voor de krappe arbeidsmarkt en een efficiëntere inzet wat financiële voordelen oplevert voor cliënt en zorgaanbieder.”

  ]]>
  news-4670 Tue, 08 Oct 2019 14:35:11 +0200 Microplastics: op naar vervolgonderzoek! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/microplastics-op-naar-vervolgonderzoek/ Afgelopen donderdag 3 oktober vond in het Theater Amsterdam de eerste Plastic Health Summit plaats. Tijdens deze dag, die we samen met de Plastic Soup Foundation organiseerden, werd de laatste stand van de kennis rond (micro)plastics gepresenteerd en keken we gezamenlijk naar de toekomst: er zijn veel onbeantwoorde vragen, dus vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van microplastics is hard nodig. Nederland is voorloper in wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van microplastics. Het onderwerp kwam de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws. Microplastics worden gevonden in de lucht, de water, en in ons voedsel, maar we weten nog te weinig wat de mogelijke gezondheidseffecten zijn.

  Zes van de vijftien onderzoeksprojecten die in maart financiering hebben ontvangen presenteerden tijdens deze eerste Plastic Health Summit de eerste voorzichtige resultaten. Hoewel de onderzoeksprojecten pas afgelopen voorjaar zijn gestart, heeft een aantal onderzoekers al eerste aanwijzingen gevonden dat microplastics wel degelijk een effect hebben op onze gezondheid. Bent u benieuwd naar deze resultaten? In deze uitzending van Nieuwsuur kunt u de eerste bevindingen terugzien en wat deze betekenen.

  Financiering van vervolgonderzoek

  De vijftien doorbraakprojecten hebben met elkaar gemeen dat een jaar te kort is om tot toepasbare resultaten te komen. Vervolg onderzoek naar de gezondheidseffecten van microplastics is volgens hen dan ook hard nodig, en de eerste onderzoeksresultaten moeten verder onderzocht worden. Tijdens de Plastic Health Summit heeft Jeroen Geurts, de voorzitter van ZonMw, hiervoor het begin gemaakt. Hij maakte bekend dat ZonMw €1 miljoen euro beschikbaar stelt voor een vervolgprogramma en riep partners op om ook bij te dragen. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen.

  Hoe nu verder?

  De vijftien onderzoeksprojecten zijn pas op de helft van hun onderzoek. Zij gaan hier mee verder en over ongeveer een half jaar ronden zij hun doorbraakprojecten af. Het is nog afwachten welke resultaten hieruit komen en wat dat betekent. Houd onze website in de gaten voor updates over de onderzoeksresultaten.

  Voor nu wordt er hard gewerkt aan een vervolgprogramma waarvoor financiering nodig is. Heeft u interesse om hieraan bij te dragen? Stuur dan een mail naar microplasticshealth@zonmw.nl

  ]]>
  news-4655 Sun, 06 Oct 2019 15:49:06 +0200 ZonMw en Health~Holland ontvangen kennisagenda 'Onderzoek voor en door patiënten' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-en-healthholland-ontvangen-kennisagenda-onderzoek-voor-en-door-patienten/ Tijdens het Weekend van de Wetenschap op 6 oktober overhandigden verschillende patiëntenorganisaties de nieuwe kennisagenda ‘Onderzoek voor en door patiënten’ aan Henk Smid directeur ZonMw en Nico van Meeteren directeur Topsector Life Sciences & Health (Health Holland). Deze kennisagenda richt zich op het herkennen, benutten en oppakken van de creativiteit van patiënten rondom het optimaliseren van hun gezondheid en de thema’s die patiënten belangrijk vinden. Dit draagt bij aan het vergroten van de maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven van patiënten.

  “ZonMw is al vele jaren bezig met het stimuleren van patiëntenperspectief. De kennisagenda luidt een volgende fase in en roept onze beide organisaties op tot vooruitkijken. Wij gaan ermee ‘de boer op’, om de komende jaren steun en financiën te verkrijgen zodat we nieuwe stappen kunnen zetten”, reageert Henk Smid.

  In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het maatschappelijk thema gezondheid en zorg aangewezen als een van de vier mondiale uitdagingen voor de komende jaren. Voor dit thema zijn vijf missies opgesteld. In deze missies gaan de economische kansen hand in hand met de gewenste en noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. Goede maatschappelijk inbedding van technologische innovaties is daarbij bepalend voor succes. De burger als coalitiepartner in het innovatiebeleid gezondheid en zorg mag dus niet ontbreken.

  ZonMw heeft daarom opdracht gegeven tot het ontwikkelen van de kennisagenda ‘Onderzoek voor en door de patiënt’. De totstandkoming van de kennisagenda is gerealiseerd in een samenwerking tussen Patiëntenfederatie Nederland, MIND, PGO-Support, Stichting hersenletsel.nl, Stichting Mijn Data Onze Gezondheid en individuele patiënt/cliënt-experts op het gebied van Patient Public Involvement (PPI). Hierin zijn de belangrijkste thema’s geïdentificeerd waar kennisbehoefte aan is volgens verschillende patiënten en patiëntenorganisaties met ook het advies om patiëntgedreven onderzoek mogelijk te maken en innovaties van patiënten te stimuleren.

  De Kennisagenda past goed bij de gezamenlijke ambitie van Health~Holland en ZonMw om Citizen Science verder te stimuleren. De betrokkenheid van de (patiënten)organisaties geeft goed de urgentie weer om deze ambitie verder te ontwikkelen. Nico van Meeteren: “De nieuwe kennisagenda biedt Health~Holland en ZonMw de handvatten om een samenhangend programma rondom Zelfonderzoek voor Positieve Gezondheid op te zetten, waarin de diversiteit en betekenis van onderzoek voor en door patiënten voor kwaliteit van leven wordt blootgelegd en aangejaagd.”

  Meer informatie

  ]]>
  news-4562 Fri, 04 Oct 2019 12:15:00 +0200 IMDI Congres: Technologie voor duurzame zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/imdi-congres-technologie-voor-duurzame-zorg/ Op woensdag 27 november 2019 vindt het jaarlijkse IMDI Congres plaats. Tijdens deze middag staan onder andere de gehonoreerde projecten uit de IMDI/DCVA ronde Hart voor duurzame zorg op het programma. Enkele dagen voor het congres wordt bekendgemaakt welke projecten financiering zullen ontvangen. Deze projecten zullen zichzelf aan het IMDI-netwerk presenteren en vertellen waar zij zich de komende jaren mee bezig gaan houden. Naast de nieuwe IMDI-projecten zullen de drie IMDI Talentprijs (2018-2019) genomineerden hun afstudeeronderzoek ook kort presenteren voor de zaal en een jury. Aan het eind van dit congres zal bekend gemaakt worden wie er naar huis gaat met de prijs van €1500,-. Als afsluiter van de middag zullen de CoRE’s (Centres of Research Excellence) voorbeelden van innovatieve technologieën op het gebied van duurzame zorg laten zien. En uiteraard is er tijdens deze dag volop de gelegenheid om te netwerken.

  Bent u geïnteresseerd en wilt u er graag bij zijn? Reserveer woensdag 27 november alvast in uw agenda. Inloop is vanaf 12:15 uur met lunch waarna de voorzitter van de IMDI-stuurgroep, Hans Rietman, om 13:00 uur het congres zal openen.

  Aanmelden voor het congres kan vanaf begin oktober, houd hiervoor onze website in de gaten.

  Tot woensdag 27 november in Utrecht!

  ]]>
  news-4622 Thu, 26 Sep 2019 15:18:43 +0200 14 nieuwe SET aanvragen gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/14-nieuwe-set-aanvragen-gehonoreerd/ De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is volop in beweging. Tijdens de derde en vierde commissievergaderingen op 16 en 20 september zijn 14 subsidieaanvragen gehonoreerd, met ambitieuze plannen gericht op kwetsbare ouderen. En heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een wijziging in de SET doorgevoerd. Kwetsbare ouderen

  Uit de veertien gehonoreerde aanvragen blijkt dat innovatieclusters ambitieuze plannen hebben om e-health op te schalen in het zorgaanbod aan met name kwetsbare ouderen. Zo werkt Stichting Amaris Zorggroep samen met Zilveren Kruis aan het opschalen van beeldzorgondersteuning aan ouderen in de regio’s Gooi & Vechtstreek en Eemland. Heeft Zorggroep GKT in de regio in de regio Noord- en Midden Limburg de ambitie om in samenspraak met mantelzorgers en cliënten, waaronder ouderen met een lichte vorm van dementie, ondersteuning te bieden met zorgrobot Tessa. Kan Stichting Wilgaerden samen met VGZ vooruit in de regio Noord Holland met het ontwikkelen van een platform waarmee een zelfstandig wonende oudere met één druk op de knop in contact komt met de zorg. E-health bevordert zo het gevoel van veiligheid en zorgt ervoor dat de oudere regie heeft en thuis kan blijven wonen. En kan Stichting verbinden-met-zorg met name in de regio Rotterdam, ouderen met complexe zorg en zorgprofessionals in toenemende mate ondersteunen met hun e-health applicatie in de vorm van een persoonlijke digitale assistent.

  Aanpassing regeling door VWS

  In de SET s bepaald dat de kosten van aanschaf of lease van de e-health toepassing subsidiabel zijn, voor zover deze kosten niet hoger zijn dan 20% van de totale subsidiabele kosten. Tot nu toe werd hierbij  een onderscheid gemaakt tussen kosten van de hardware (wel subsidiabel) en de kosten van bijbehorende diensten, zoals installatie, service en licenties/abonnementskosten voor het platform waarop de toepassing draait (niet subsidiabel). In de praktijk zijn deze kosten echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na verschillende reacties uit het veld, is dit aangepast en zijn beiden onderdelen subsidiabel.

  Voor de volledige wijziging, zie bericht in de Staatscourant.

  SET-up

  Op donderdag 19 september kwamen de eerste vijf gehonoreerde innovatieclusters bijeen. Hiermee is ook het ondersteuningsprogramma SET-up van de Stimuleringsregeling E-health Thuis officieel van start. Op de website van VitaValley vindt u het verslag.

  Aan de slag met SET

  Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan van RVO uw plan kort toe te lichten. RVO.nl toetst samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. RVO.nl bekijkt dan samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Als het nodig is, denken onze adviseurs met u mee en geven persoonlijk advies op maat.

  Dit najaar organiseert ZonMw nog twee regionale SET informatiebijeenkomsten, in Noord-Brabant en Zeeland. Details hiervoor worden binnenkort gepubliceerd op de website www.zonMw.nl/set   

   

  ]]>
  news-4561 Tue, 17 Sep 2019 16:59:24 +0200 Toekomstbestendige zorg: 2 subsidie oproepen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toekomstbestendige-zorg-2-subsidie-oproepen/ Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) komt in oktober 2019 met twee nieuwe subsidieoproepen met als thema: Technologie voor bemensbare zorg. Door vergrijzing en toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen neemt de zorgvraag in Nederland sterk toe. Hierdoor staan we voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. Niet alleen is er een tekort aan zorgpersoneel, ook de zorgkosten blijven door toenemende vraag alleen maar stijgen. Veranderingen zijn nodig om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar en bemensbaar te houden.

  Technologie voor een bemensbare zorg: een doel, twee oproepen

  Om het toenemende tekort aan zorgpersoneel aan te pakken en de toegankelijkheid van de zorg te kunnen waarborgen opent IMDI in oktober 2019 twee nieuwe subsidieoproepen.

  Subsidieoproep 1 (Multidisciplinaire doorbraakprojecten): IMDI Technologie voor bemensbare zorg: doorbraakprojecten
  Deze oproep biedt ruimte voor nieuwe ideeën/inzichten en onverwachte doorbraken in het medisch technologische veld die voldoen aan de IMDI-doelstellingen. Deze zogenaamde multidisciplinaire doorbraakprojecten vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en samenwerkingsverbanden in de toekomst. Het betreft korte projecten van beperkte omvang (ongeveer € 150.000).

  Subsidieoproep 2: Demonstratieprojecten
  Deze oproep richt zich op het doorontwikkelen van een technologie die reeds gevalideerd is in het lab tot een Minimal Viable Product (MVP) welke vervolgens zal worden gevalideerd in de leef en/of zorgomgeving. Parallel hieraan worden activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op de overdacht van de technologie naar een partij die zal zorgen voor overdracht naar de praktijk. Het betreft grote projecten uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemingen met winstoogmerk.

  Meer informatie en details over de tweede oprooep kunt u in oktober/november terugvinden in de betreffende subsidieoproep. Houd hiervoor de subsidiekalender van ZonMw in de gaten.

  IMDI

  IMDI is een strategisch publiek-private- partnerschap (PPP) en is gestart in 2010. Het richt zich specifiek op de ontwikkeling en toepassing van de medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van de zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Juist van medische technologie is op deze gebieden een grote bijdrage te verwachten.

  Deze subsidieoproepen van het IMDI-programma met als thema ‘Technologie voor bemensbare zorg’ zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen NWO, ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) .

  Meer informatie?

  Eventuele vragen of opmerkingen kunt u sturen naar imdi@zonmw.nl. Meer achtergrondinformatie over IMDI kunt u terugvinden op:

  ]]>
  news-4554 Tue, 17 Sep 2019 11:58:13 +0200 Op zoek naar een unieke samenwerking met kunstenaars en designers? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/op-zoek-naar-een-unieke-samenwerking-met-kunstenaars-en-designers-1/ De BAD Award is een competitie die internationale bio-kunstenaars en –ontwerpers verbindt met Nederlandse onderzoeksgroepen uit de Life Sciences waarna ze samen een bio-kunstwerk ontwikkelen. Niet alleen zorgt deze samenwerking voor nieuwe inzichten op het grensgebied tussen kunst, design en wetenschap, de BAD Award is voor beide partijen een unieke ervaring.
  “I think the BAD Award helps greatly in translating what we’re doing [as researchers] to a broader audience. (…) I really think that the power of the Award is that you make science interesting for the general public. It’s not so interesting to look at DNA or sequences or cells, but when an artist with his own interpretation forms a story around it, that is truly the added value.”

  Willen u en uw onderzoeksgroep samen met kunstenaars of designers met een andere blik naar uw dagelijks werk kijken? Schrijf uw onderzoeksgroep dan voor 14 oktober 2019 in! Voelt u zich vrij om dit bericht te verspreiden onder andere geïnteresseerde onderzoekers.

  “I have found the artists I've worked with to be super hands-on and inventive. From a practical perspective they are more adventurous than most scientists and this still baffles me.”

  BAD Award

  De BAD Award is een samenwerking tussen ZonMw, MU artspace en Bio Art Laboratories. Jaarlijks melden 40 tot 80 internationale kunstenaars zich aan waarvan slechts de meest getalenteerden worden uitgenodigd voor de matchmaking bijeenkomst in maart 2020. Hier maken de onderzoekers en kunstenaars kennis met elkaar en kunnen ze na speeddates hun voorkeuren voor samenwerking aangeven. Bij een succesvolle match werken de onderzoeker en kunstenaar samen hun voorstel uit. De drie winnende bio-kunstprojecten ontvangen elk €25.000,- en hebben zes maanden de tijd om hun plannen uit te werken. Daarna worden de bio-kunstwerken voor een breed publiek geëxposeerd bij MU artspace in Eindhoven. Bekijk voor meer informatie over de BAD Award en de winnaars van voorgaande jaren de BAD Award website.

  Aanmelden

  Onderzoeksgroepen kunnen zich – met voorrang - aanmelden tot 14 oktober 2019. Stuur een mail naar badawards@zonmw.nl met daarin:

  • De naam van de onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut;
  • Een korte en toegankelijke Engelstalige omschrijving van de onderzoekslijn (max. 100 woorden);
  • Naam en contactgegevens van de onderzoeker (voor voorbeelden zie onze website).

  Akkoord van het hoofd van de onderzoeksgroep is een voorwaarde voor deelname, aio’s kunnen alleen deelnemen in samenwerking met andere onderzoekers.

  De selectie van onderzoeksgroepen door ZonMw wordt grotendeels gebaseerd op volgorde van binnenkomst, maar ook de mogelijke aansluiting van de bio-kunstenaars en de variatie aan onderwerpen en kennisinstellingen is bepalend.

  Begin november 2019 krijgt u te horen of u mag meedoen. Eind november worden de onderzoeksgroepen bekend gemaakt op de BAD Award website. Dit valt tegelijk met het bekendmaken van de nieuwe subsidieoproep voor de kunstenaars.

  ]]>
  news-4547 Mon, 16 Sep 2019 13:55:02 +0200 Het podium dat de Medische Inspirator Prijs biedt https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-podium-dat-de-medische-inspirator-prijs-biedt/ Het gaat goed met de Groningse startup IVWear. Met hun project voor het ontwikkelen van een draagbaar infuus wisten ze in 2017 in de finale te halen van de Medische Inspirator Prijs. “Als je als piepjong bedrijf plots in de finale staat van de Medische Inspirator Prijs ben je al winnaar”, zegt Melcher Frankema, CEO van IVWear. “Het podium dat ZonMw hiermee biedt, opent deuren naar de Nederlandse zorgwereld. Voor IVWear betekende dit veel nieuwe contacten, waaronder ziekenhuizen waarmee we konden gaan samenwerken.”

  De student ondernemers van IVWear timmeren aan de weg met hun patiëntvriendelijke zorginnovatie. In mei 2019 wonnen ze de prestigieuze student startup Anner Award en onlangs werd bekend dat aan IVWear een subsidie lening is toegekend vanuit het Take off 2 Vroegefasetraject programma  van ZonMw en NWO.

   

  ]]>