ZonMw tijdlijn Life Sciences & Health https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Life Sciences & Health nl-nl Sun, 16 Dec 2018 00:04:20 +0100 Sun, 16 Dec 2018 00:04:20 +0100 TYPO3 news-3353 Thu, 13 Dec 2018 14:29:05 +0100 Tips voor onderzoekers: sekse en gender integreren in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-voor-onderzoekers-sekse-en-gender-integreren-in-onderzoek/ Om iedereen even goede zorg te kunnen bieden, moet de gezondheidszorg rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor subsidieaanvragers hebben we daarom tips en tools verzameld over hoe in gezondheidsonderzoek goed aandacht te besteden aan deze verschillen. Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Zo weet je bijvoorbeeld beter of mannen en vrouwen dezelfde risico’s lopen op een ziekte en of een behandeling goed aansluit bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij maken we onderscheid tussen sekse en gender.

Sekse

Sekse verwijst naar een set van biologische eigenschappen van mensen en dieren. Het wordt vooral geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, gen-expressie, hormoonniveaus en -functies, en reproductieve/seksuele anatomie. Sekse wordt over het algemeen onderverdeeld in man of vrouw, maar er is een variatie in de biologische eigenschappen die sekse omvatten en hoe die aspecten tot uiting komen.

Gender

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en anderen zien, hoe zij zich gedragen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in een samenleving. Gender wordt over het algemeen neergezet als een binair concept (mannelijk en vrouwelijk), maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender begrijpen, ervaren en uiten.

Tips

Om onderzoekers te ondersteunen met het meenemen van man-vrouwverschillen in hun onderzoeksvraag, hebben we tips en tools verzameld op deze pagina: www.zonmw.nl/faqgender. Je vindt hier onder andere informatie over de relevantie van sekse en gender, en hoe het mee te nemen in de probleemstelling en bij het maken van een plan van aanpak. Meer informatie over gender bij ZonMw: www.zonmw.nl/gender

Bron infographic: Canadian Institutes of Health Research

]]>
news-3347 Thu, 13 Dec 2018 11:01:15 +0100 Internationale programma commissie Microplastics & Health rond https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-programma-commissie-microplastics-health-rond/ ZonMw presenteert met trots de internationale programma commissie van Microplastics & Health. De commissie zal de 22 onderzoeksvoorstellen die bij de huidige subsidieoproep zijn binnen komen evalueren op basis van de onafhankelijke referent oordelen en het wederhoor van de aanvragers. Het algemene doel van de subsidieoproep is om inzicht te krijgen in de mogelijke gezondheidsrisico’s en de biologische mechanismen die mogelijk betrokken zijn wanneer mensen worden blootgesteld aan kleine plastic deeltjes via orale of inhalatieroutes. Om dit te bereiken hebben de deelnemers binnen de onderzoeksgroepen hun krachten gebundeld en willen ze samenwerken in multidisciplinaire, vaak internationale groepen.

De commissie

De Microplastics & Health subsidieoproep beslaat een nieuw onderzoeksgebied en heeft het overgrote deel van de Nederlandse onderzoekers op dit gebied weten te bereiken. Mede hierom moest de programma commissie voornamelijk gebaseerd worden op buitenlandse experts. Slechts twee van de in totaal negen leden zijn gestationeerd in Nederland. De andere zeven leden zijn afkomstig uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. De voorzitter van de commissie is Aalt Bast, decaan Campus Venlo (Maastricht University). De focus van de commissie is voornamelijk toxicologie en deels milieu inclusief microplastics en microbiologie. Meer informatie over de leden en hun expertise leest u hier.

Meer informatie

Bron afbeelding: Chesapeake Bay Program - Will Parson

]]>
news-3339 Tue, 11 Dec 2018 13:56:43 +0100 Van briljante ingeving naar succesvolle start-up https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/hypothese/2018/3/2018-de-markt-op-met-onderzoek/hypothese+2018-3-ondernemen+van+briljante+ingeving+naar+succesvolle+start-up.pdf De eerste successen beginnen zichtbaar te worden in Take-off. Met dit NWO-instrument voor kennisbenutting kunnen onderzoekers een bedrijf starten om een waardevolle vinding of innovatief idee naar de markt te brengen. news-3307 Tue, 04 Dec 2018 10:44:45 +0100 India Business days https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/india-business-days-2018 Bent u een ervaren ondernemer met interesse in zakendoen in India of bent u al actief in dit land? Wilt u samen met collega-ondernemers, experts en het diplomatieke netwerk van gedachten wisselen over potentiële business cases? Verken dan uw mogelijkheden tijdens de India Business Days op 11 december in Zwolle en op 12 december in Rotterdam. news-3304 Mon, 03 Dec 2018 15:42:16 +0100 Tien jaar Life Sciences Business, en we zijn pas net begonnen! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tien-jaar-life-sciences-business-en-we-zijn-pas-net-begonnen/ LifeSciences@Work is gestart in 2008 en nu in 2018 viert het met trots zijn tienjarig jubileum. Om deze feestelijke gelegenheid te markeren, is deze speciale editie van de Health ~ Holland Update gewijd aan het LS@W-acceleratorprogramma In deze speciale update vindt u een overzicht van de afgelopen tien jaar, interviews met ondernemers, feiten en cijfers over het programma en veel ervaringen van LS@W-deelnemers. Raak geïnspireerd en ontdek waar de Nederlandse life sciences-sector zijn wortels heeft.

Lees meer in deze jubileum editie van de Health~Holland update!

 

]]>
news-3202 Mon, 12 Nov 2018 16:54:16 +0100 Genomineerden voor scriptieprijs V&VN zijn bekend! https://vzi.venvn.nl/ De genomineerden voor de scriptieprijs van V&VN zijn bekend en hebben alleen een filmpje gemaakt waar nu door het publiek op gestemd kan worden. Vanuit ZonMw waren wij betrokken bij het jureren. news-3155 Fri, 26 Oct 2018 10:07:35 +0200 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) versterkt onderzoeksprogramma Microplastics & Health https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat-iw-versterkt-onderzoeksprogramma-microplastics-heal/ Het ministerie van I&W levert een financiële bijdrage aan het net opgestarte onderzoeksprogramma Microplastics & Health. Dit programma is geïnitieerd vanuit ZonMw in samenwerking met de Topsector Water, Topsector Life Sciences & Health en het Gieskes-Strijbis Fonds. In dit programma worden projecten gefinancierd naar gezondheidsrisico’s van micro- en nanoplastics. Er is steeds meer bekend over het voorkomen van kleine plastic deeltjes in de oceanen, rivieren, bodem en lucht. De herkomst van deze kleine plastic deeltjes is variabel. Bronnen van kleine plastic deeltjes komen bijvoorbeeld door het verval en verwering van plastic zwerfafval, of door microplastics aan cosmetica toe te voegen, door microvezels die loskomen bij het wassen van synthetische kleding of door slijtage van autobanden. De effecten op het zeeleven (mariene milieu) worden al enigszins duidelijk uit wetenschappelijk onderzoek. Op basis van dit onderzoek worden door wetenschappers zorgen geuit over mogelijke gezondheidseffecten op de mens als micro- en nanoplastics terechtkomen in ons eten, drinken en de lucht.

Doorbraakprojecten

Het ZonMw onderzoeksprogramma Microplastics & Health gaat door middel van het financieren van kortlopende doorbraakprojecten hier meer duidelijkheid over geven. Dit is een nieuw onderzoeksterrein waarin projecten de mogelijk toxische effecten van kleine plastic deeltjes op cel- en orgaanniveau bij mensen bestuderen. Een deel van de kennis die nodig is voor dit nieuwe onderzoeksterrein bevindt zich in het buitenland. Daarom wordt vanuit het subsidieprogramma internationale samenwerking met verschillende disciplines gestimuleerd.

De subsidieoproep is net gesloten en alle aanvragen worden behandeld. Naar verwachting zal begin 2019 door een internationale commissie besloten worden welke projecten gehonoreerd worden. Met de aanvullende bijdrage van het ministerie van I&W kunnen vier extra projecten starten, waardoor er nu maximaal 14 projecten in totaal gefinancierd kunnen worden. De impact van het programma wordt hiermee aanzienlijk vergroot.

Meer informatie:

Programmapagina Microplastics & Health
 

]]>
news-3140 Tue, 23 Oct 2018 10:51:11 +0200 Langer thuis in eigen huis http://langerthuisineigenhuis.com/ Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen, terwijl de vraag naar zorg en de behoefte aan een aangepaste woning toeneemt. Hoe kun je hun wooncomfort verhogen? Wat is er mogelijk, hoe ingrijpend is dat en wat kost het? De projectgroep ‘Langer thuis in eigen huis’ vroeg architecten en zorgspecialisten om slimme aanpassingen te bedenken voor bestaande woningen en de directe omgeving. news-3139 Tue, 23 Oct 2018 09:36:37 +0200 Individueel coaching programma van RVO https://www.tfhc.nl/starters-international-business/ Wilt u uw exportvaardigheden verbeteren en uw exportambities vormgeven? De SIB-voucher van RVO.nl is een gesubsidieerd (gratis) export coaching programma. In dit programma zal een zorgvuldig geselecteerde gezondheidszorgdeskundige samen met een Task Force Health Care-expert u helpen bij het structureren en versterken van uw exportaanpak. news-3125 Thu, 18 Oct 2018 12:01:23 +0200 Multidisciplinair onderzoek nodig voor beheersing gevolgen klimaatverandering https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/multidisciplinair-onderzoek-nodig-voor-beheersing-gevolgen-klimaatverandering/ Klimaatverandering heeft op veel verschillende terreinen gevolgen voor onze samenleving: van landbouw tot gezondheid, van watervoorziening en -veiligheid tot migratie en openbaar bestuur. Het veranderende klimaat betekent ook voor de wetenschap een grote uitdaging, waarbij onderlinge samenhang en samenwerking van partijen binnen en buiten de wetenschap essentieel is. Dat bleek tijdens de Climate Challenge Workshop van NWO en ZonMw op woensdag 10 oktober, waarbij wetenschappers en beleidsmakers uit verschillende vakgebieden met elkaar in gesprek gingen over deze grote uitdagingen voor de toekomst.

Urgentie van aandacht voor klimaat

Toevallig bleek de conferentie gepland in de week waarin de Verenigde Naties het nieuwste IPCC-rapport over klimaatverandering publiceerden, waarin de Nederlandse rechter oordeelde dat de overheid meer moet doen om klimaatverandering terug te dringen en waarin de Nobelprijs voor de economie onder meer werd toegekend aan prof. dr. William Nordhaus, die economische modellen voor oorzaken en aanpak van klimaatverandering ontwikkelde. Het belang en de urgentie van het klimaat stonden dan ook niet ter discussie.

Samenwerken over de grenzen van disciplines

NWO-voorzitter prof. dr. Stan Gielen besprak in zijn openingswoord het belang van samenhang. De aanpak van klimaatverandering en de gevolgen ervan is niet een kwestie van een NWO en ZonMw-subsidie meer of minder, maar vraagt om brede aandacht van vrijwel alle wetenschapsgebieden. Universiteiten en andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven moeten volgens hem over de grenzen van disciplines heen gaan samenwerken. Ook voor de financiering is volgens Stan Gielen de inbreng van diverse partijen nodig. De Nederlandse Klimaatgezant Marcel Beukeboom verzekerde de aanwezigen dat er inmiddels goed geluisterd wordt naar de aanbevelingen van wetenschappers en waarschuwde voor de gevaren van verkokering. Hij verwees ook naar de Sustainable Development Goals en de inspanningen die hiervoor in Nederland en in mondiaal perspectief voor nodig zijn.

Creatieve oplossingen nodig

De nadruk van de workshop lag op het uitwisselen van ideeën, aan de hand van een aantal thema's. In deze levendige discussies werd duidelijk hoe complex het probleem is maar ook hoe vergelijkbaar processen, oplossingen en effecten daarvan in verschillende gebieden zoals Spitsbergen en Afrika kunnen zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat steden vergroenen, maar daardoor kan wel de kans op allergieën (bijvoorbeeld hooikoorts) groter worden. De vertaalslag van wetenschap naar beleid van landelijke en lokale overheden vraagt om creatieve oplossingen. En op veel terreinen zijn er nog onvoldoende betrouwbare gegevens, bijvoorbeeld over zeespiegelstijging, de effecten van hittestress op de volksgezondheid en de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Kortom, het veranderende klimaat betekent ook voor de wetenschap een grote uitdaging, waarbij onderlinge samenhang en samenwerking van partijen binnen en buiten de wetenschap essentieel is.

(bron: NWO)

]]>
news-3092 Tue, 09 Oct 2018 14:19:45 +0200 Kabinet zoekt nieuwe Nationale Iconen https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/04/kabinet-zoekt-nieuwe-nationale-iconen Wat zijn Nederlandse topinnovaties die wereldwijde problemen oplossen én bijdragen aan onze economie? Hoe houden we de zorg van de toekomst betaalbaar, hoe gaan we slim met digitalisering om of hoe kunnen we duurzaam en energiezuinig produceren? Het kabinet gaat voor het antwoord op deze vragen voor de derde keer op zoek naar baanbrekende innovaties waar Nederland de wereld mee kan veranderen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) gaf vandaag bij de Innovation Expo in Rotterdam het startsein voor de verkiezing van nieuwe Nationale Iconen. Deze worden in september 2019 door het kabinet benoemd. news-3079 Thu, 04 Oct 2018 12:02:12 +0200 Toenemende dynamiek vraagt om wendbaar mkb https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toenemende-dynamiek-vraagt-om-wendbaar-mkb/ Het Jaarbericht Staat van het MKB 2018 is op 3 oktober door het Comité voor Ondernemerschap overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Dit gebeurde in bijzijn van koningin Máxima, lid van het Comité. Het jaarbericht is onder meer gebaseerd op nieuwe cijfers van het CBS.
Het jaarbericht geeft inzichten op de volgende punten:

 • De ontwikkelingen die de Nederlandse economie doormaakt
 • Het jaarbericht geeft een terugblik, en herhaalt de winstwaarschuwing van vorig jaar
 • De noodzaak van verandering waarbij het MKB een belangrijke motor is
 • Een tekort aan gekwalificeerd personeel vraagt om bij- en omscholing vanwege de modernisering van de arbeidsmarkt. Het recept voor succesvol ondernemen
 • Structurele randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat

Aan 15 ondernemers en branche-vertegenwoordigers uit vier sectoren is gevraagd wat zij zien gebeuren in hun bedrijf en omgeving en hoe zij de transities beoordelen en vormgeven in hun
praktijk. Succesvolle bedrijven onderscheiden zich op dit punt: ze investeren in hun mensen en vernieuwen daarbij hun organisatie en werkprocessen. Ook voor de overheid ligt hier een opgave, in het bijzonder voor de regulering van de arbeidsmarkt. Als die niet wordt aangepakt, kan dat een vertragende factor zijn in het proces van aanpassing aan de snel veranderende omstandigheden.

Lees het gehele jaarbericht

]]>
news-3044 Wed, 26 Sep 2018 11:17:29 +0200 Twee miljoen voor doorbraak diabetes type 2 onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twee-miljoen-voor-doorbraak-diabetes-type-2-onderzoek/ Amersfoort, 26 september 2018 – Het Diabetes Fonds en ZonMw financieren gezamenlijk 2 miljoen euro in het programma Diabetes II Doorbraakprojecten. Het programma biedt onderzoekers de mogelijkheid om nieuwe ideeën voor de oplossing van diabetes type 2 in korte tijd te bewijzen. Om ze daarna uitgebreid te kunnen onderzoeken. Centraal staat hierbij: wat gaat hét verschil maken bij het voorkomen en stoppen van diabetes type 2? Ruim 1,1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2 en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. De gevolgen van deze aandoening zijn groot, mede door het risico op ingrijpende complicaties. Onderzoek heeft al veel kennis opgeleverd over de achterliggende mechanismen, maar er is nog geen oplossing om diabetes type 2 te stoppen.

Diabetes II Doorbraakprogramma

ZonMw en het Diabetes Fonds combineren hun expertise en starten vandaag met het programma. Daarmee kan een volgende stap gezet worden om diabetes type 2 terug te dringen. Dit programma is uniek, want het stimuleert wetenschappers hun ideeën te toetsen met mogelijk baanbrekende oplossingen.

20 gehonoreerde projecten

Er starten 20 onderzoeksprojecten binnen het programma Diabetes II Doorbraakprojecten. Deze projecten hebben betrekking op één of meerdere van de volgende onderwerpen: veroudering, biomarkers, datasets, gezonde leefstijl, risicogroepen, insulineongevoeligheid, zwangerschapsdiabetes, laag sociaal economische klasse en kinderen met diabetes type 2. De projecten die gehonoreerd zijn, zijn kortlopende pilotprojecten met een maximale duur van een jaar. Meer informatie over de 20 projecten vindt u op onze programmapagina Partnership Diabetes.

Over het Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen een gezond leven verdient, zonder diabetes en de complicaties ervan. Daarom wil het Diabetes Fonds Nederland gezonder maken en diabetes genezen. Enerzijds door wetenschappelijk onderzoek te financieren naar betere behandelingen, genezing en complicaties van diabetes type 1 en type 2. Anderzijds door de gezonde keuze makkelijker te maken. Voor meer informatie over diabetes kunt u terecht op de website van het Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl.

Over ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Met allerlei subsidieprogramma’s wordt de totale innovatiecyclus gestimuleerd. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg.

Meer informatie

Voor meer informatie of interviewverzoeken neem contact op met:
Tatiana Pijnenburg op telefoonnummer 06 551 06 395 of via t.pijnenburg@diabetesfonds.nl of met Danique van der Gaauw op telefoonnummer 070 3495311 of via gaauw@zonmw.nl.

- Programmapagina Partnership Diabetes Fonds

 

 

]]>
news-3021 Wed, 19 Sep 2018 15:57:59 +0200 Lees hier de september nieuwsbrief editie van Health~Holland https://healthholland.h5mag.com/update_september_2018/cover news-2985 Wed, 12 Sep 2018 14:48:19 +0200 Onderzoekers, artsen en financiers bundelen krachten in Dutch CardioVascular Alliance https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoekers-artsen-en-financiers-bundelen-krachten-in-dutch-cardiovascular-alliance/ Overvallen worden door een hartinfarct of een beroerte behoort over ruim 10 jaar tot het verleden. Die ambitie stelt de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) zich, een nieuw samenwerkingsverband van twaalf organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek. ZonMw is één van deze twaalf organisaties. De DCVA werd woensdag 12 september 2018 feestelijk gelanceerd tijdens een presentatie in het Muntgebouw in Utrecht. De bundeling van krachten op landelijk niveau moet ertoe leiden dat we hart- en vaatziekten eerder kunnen opsporen, oplossingen sneller ontwikkelen én naar de patiënt brengen en evalueren. Het gezamenlijke doel is om de ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen.

Omvang van het probleem: 106 doden per dag

Op dit moment telt Nederland circa 1.4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Als gevolg van de vergrijzing, een veranderde levensstijl en diabetes stijgt dit aantal tussen nu en 2030 naar verwachting tot 1.9 miljoen. Dat betekent dat één op de zeven volwassenen een hart- of vaataandoening heeft, meer mensen vroegtijdig sterven en levens worden beperkt. Naast de impact die dit heeft op de patiënt en zijn of haar omgeving, leidt dit ook tot aanzienlijk hogere zorgkosten.

Vroegdiagnostiek topprioriteit

Betere vroegdiagnostiek is een van de topprioriteiten van de DCVA. Daarbij gaat het om nieuwe of verbeterde tests, innovatieve diagnostische instrumenten en optimaal gebruik maken van gegevens die mensen zelf verzamelen. Om dit doel te bereiken, verwacht de DCVA de komende tien jaar minimaal 1 miljard euro nodig te hebben voor onderzoek, valorisatie en implementatie. De twaalf partners gaan intensief samenwerken om deze benodigde menskracht en middelen bij elkaar te brengen, met elkaar én met nieuwe partners.

Samenwerking in allianties

Onderzoekgroepen van alle universiteiten en ziekenhuizen werken samen in allianties en krijgen van de partners ondersteuning bij het versnellen van de valorisatie en implementatie. Dit zorgt ervoor dat oplossingen eerder bij de patiënt komen. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers zijn, en wordt de onderzoeks-infrastructuur in Nederland verbeterd. De organisaties bouwen bijvoorbeeld aan een sterk datanetwerk, dat het delen en hergebruik van hartweefsels en data voor vervolgonderzoek mogelijk maakt.

Meer informatie over de DCVA vindt u op hun website.


]]>
news-2957 Thu, 06 Sep 2018 14:58:45 +0200 e-healthweek 2019 - en nú naar de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-healthweek-2019-en-nu-naar-de-praktijk/ Na het succes van de vorige twee edities wordt van 21 t/m 26 januari 2019 voor de derde keer de nationale e-healthweek (EHW19) georganiseerd. Doel van deze campagneweek is om het brede publiek te laten zien en ervaren hoe mensen door de inzet van e-health langer gezond (thuis) kunnen leven. De focus van deze editie ligt op de empowerment van patienten, burgers en zorgverleners om e-health daadwerkelijk te gebruiken. Tijdens de eerdere edities van de e-healthweek bleek dat er veel belangstelling is voor e-health, maar dat men er ook graag mee aan de slag wil. In de e-healthweek zullen zorgpartners uit heel Nederland weer een week lang de deuren openen, zodat mensen zelf de mogelijkheden van e-health kunnen ontdekken én leren hoe ze ermee aan de slag kunnen. De e-healthweek richt zich zowel op patienten en burgers als op zorgprofessionals.

Meedoen als partner

Net als in eerdere jaren is het succes van de e-healthweek sterk afhankelijk van de activiteiten die partners organiseren. Alle zorgorganisaties en mensen in en om de zorg  worden opgeroepen om weer mee te doen. Evenementen zijn bijvoorbeeld rondleidingen, dialogen, masterclasses, workshops of het zelf ervaren. Een overzicht van de activiteiten van 2019 is binnenkort te vinden op www.ehealthweek.net.

ZonMw doet mee

Naast andere partijen zoals VWS, Zorg van Nu en Health Holland draagt ook ZonMw inhoudelijk en financieel bij aan deze editie van de e-healthweek. ZonMw stimuleert onderzoek naar e-health toepassingen en draagt daarmee bij aan de implementatie van e-health in de praktijk.

Meer informatie

Het aanmelden van activiteiten kan via de website www.ehealthweek.net Hier is ook meer informatie over de week zelf te vinden.

Zie ook het persbericht van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

]]>
news-2953 Thu, 06 Sep 2018 11:25:31 +0200 Ethiek verhoogt de waarde van e-health https://www.nictiz.nl/nieuws/ethiek-verhoogt-de-waarde-van-e-health/ De rol van e-health in de Nederlandse zorg wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd roept de toename van e-health ook ethische vragen op. Het belang van ethiek bij e-health wordt steeds vaker onderschreven, maar hoe maak je dit nu concreet in de praktijk? Het kennismagazine ‘E-health & ethiek’ biedt praktische handvatten voor het bespreekbaar maken van ethische kwesties bij het toepassen van e-health.  

]]>
news-2950 Wed, 05 Sep 2018 12:42:05 +0200 Op zoek naar een unieke samenwerking met kunstenaars en designers? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/op-zoek-naar-een-unieke-samenwerking-met-kunstenaars-en-designers/ Onderzoeksgroepen kunnen zich nu al aanmelden voor de Bio Art & Design (BAD) Award in 2019.

Up until the BAD Award I had never been involved in [collaborations with artists]. And now, years later, I can say it has had much impact on my development; my entire work approach. (…) I find it very refreshing.

De BAD Award is een competitie die internationale bio-kunstenaars en –ontwerpers verbindt met Nederlandse onderzoeksgroepen uit de Life Sciences waarna ze samen een bio-kunstwerk ontwikkelen. Niet alleen zorgt deze samenwerking voor nieuwe inzichten op het grensgebied tussen kunst en wetenschap, de BAD Award is voor beide partijen een unieke ervaring.

I’ve started thinking differently about materials and how tissues grow. I’ve even written a grant proposal afterwards in which I used those new ideas. (…) [The BAD Award] has opened my eyes to a different aspect which I would normally overlook.”

Wil jij je ook met je onderzoeksgroep verder ontwikkelen en met een andere blik naar je dagelijks werk kijken? Schijf je onderzoeksgroep dan voor 23 november 2018 in!

BAD Award

De BAD Award is een samenwerking tussen ZonMw, NWO, kunstplatform MU en Bio Art Laboratories. Jaarlijks melden 40 tot 50 internationale kunstenaars zich aan waarvan een deel wordt uitgenodigd voor de matchmaking bijeenkomst in maart 2019. Hier maken de onderzoekers en kunstenaars kennis met elkaar en kunnen ze na speeddates hun voorkeuren voor samenwerking aangeven. Bij een succesvolle match werken de onderzoeker en kunstenaar samen hun voorstel uit. De drie winnende bio-kunstprojecten ontvangen in juni 2019 elk €25.000,- en hebben zes maanden de tijd om hun plannen uit te werken. Daarna worden de bio-kunstwerken voor een breed publiek geëxposeerd bij kunstplatform MU in Eindhoven. Bekijk voor meer informatie over de BAD Award en de winnaars van voorgaande jaren de BAD Award website.

Aanmelden

Onderzoeksgroepen kunnen zich aanmelden tot 23 november 2018. Stuur een mail naar badawards@zonmw.nl met daarin:

 • De naam van de onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut;
 • Een korte en toegankelijke Engelstalige omschrijving van de onderzoekslijn (max. 100 woorden);
 • Naam en contactgegevens van de onderzoeker (voor voorbeelden zie onze website).

Akkoord van het hoofd van de onderzoeksgroep is een voorwaarde voor deelname, aio’s kunnen alleen deelnemen in samenwerking met andere onderzoekers.

De selectie van onderzoeksgroepen door ZonMw wordt grotendeels gebaseerd op volgorde van binnenkomst, maar ook de mogelijke aansluiting van de bio-kunstenaars en de variatie aan onderwerpen en kennisinstellingen is bepalend. Voel je vrij om dit bericht te verspreiden onder andere geïnteresseerde onderzoekers.

Eind november 2018 krijg je te horen of je mee mag doen. Begin december worden de onderzoeksgroepen bekend gemaakt op de BAD Award website. Dit valt tegelijk met het bekendmaken van de nieuwe subsidieoproep voor de kunstenaars.

Afbeelding: The Art of Deception, door Isaac Monté i.s.m. Ecological Science, VU Amsterdam. Photo ©: Hanneke Wetzer

]]>
news-2293 Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0200 Oproep: mooie voorbeelden gezocht van de weg van onderzoek naar behandeling! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-mooie-voorbeelden-gezocht-van-de-weg-van-onderzoek-naar-behandeling/ Iedere dag zijn vele medische onderzoekers bezig om te kijken hoe het menselijk lichaam werkt en wat dat betekent voor het voorkomen of genezen van ziekten. Deze bevindingen worden gebruikt om medicijnen en andere therapieën te ontwikkelen om ziekten te voorkomen of te genezen. Voordat zo’n medicijn op de markt komt, is het uitvoerig getest op werking en veiligheid. Er ligt dus een lange weg tussen het eerste onderzoek en het op de markt komen van een therapie of medicijn. En die weg is meestal niet recht, maar kronkelig en vol zijpaden.

Voor een serie artikelen over de weg van fundamenteel medisch onderzoek naar de praktijk zijn wij op zoek naar mooie voorbeelden van deze weg. Zowel voorbeelden van medicijnen of therapieën die op de markt zijn als van (veelbelovende) medicijnen of therapieën die nog onderweg zijn.

Weet je een mooi voorbeeld? Stuur een e-mail met korte uitleg naar Willemien Jager-van Tintelen, communicatiemedewerker.

]]>
news-2935 Tue, 04 Sep 2018 09:30:00 +0200 Internationale coalitie wil versnelling Open Access https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-coalitie-wil-versnelling-open-access/ Vanaf 1 januari 2020 zijn resultaten van onderzoek voor iedereen beschikbaar in Open Access tijdschriften en Open Access platforms. Dit is de kern van het plan dat vandaag door de cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw, bekend wordt gemaakt. Het doel is versnelling van de transitie naar Open Access. Het initiatief voor het versnellingsplan werd genomen door Robert-Jan Smits, special envoy Open Access bij de Europese Commissie. En wordt onderschreven door een brede coalitie van nationale en Europese onderzoeksfinanciers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Polen, Slovenië en Nederland. De Europese Commissie geeft aan het plan van harte te ondersteunen. Ook de European Research Council (ERC) onderschrijft het plan.

Betaalmuur

Met dit gezamenlijke initiatief wordt de internationale druk op de uitgevers opgevoerd om hun business model definitief om te gooien en Open Access over de volle breedte mogelijk te maken. Stan Gielen, voorzitter NWO: ‘Wetenschap hoort niet achter een betaalmuur, maar moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.’  Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw: ‘Bij gezondheidsonderzoek hebben we ook te maken met patiënten en zorgprofessionals. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten is voor deze groepen belangrijk.’ Naast NWO en ZonMw onderschrijven ook de VSNU, de KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van de stappen die nu gezet worden.

Full Open Access in de praktijk

Belangrijkste consequentie van het plan is dat alle publicaties die voortkomen uit financiering van NWO, ZonMw en de andere onderzoeksfinanciers per 1 januari 2020 gepubliceerd moeten worden in volledig Open Access tijdschriften. Het publiceren in hybride tijdschriften die volgens het oude abonnementenmodel werken maar wel de mogelijkheid bieden om artikelen Open Access te maken, wordt gedurende een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan tot eind 2021. Wel op voorwaarde dat daar het soort contracten onderligt dat de VSNU namens de gezamenlijke universiteiten met de uitgevers sluit. In disciplines waar onvoldoende mogelijkheden tot Open Access bestaan, zullen de organisaties initiatieven nemen en steunen zodat die mogelijkheden ook daar ontstaan. ‘De universiteiten zijn verheugd met deze maatregel, het is een duidelijke steun voor de onderhandelingen die wij met de uitgevers hierover voeren,’ aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Meer informatie:

 • Nieuwsbericht + Plan S van NWO
 • Over Open Access op onze website
 • Voor informatie over Open Access publiceren kunnen onderzoekers de website van VSNU raadplegen .
 • In het eerder verschenen nieuwsbericht over het VWS-advies over Open Access publiceren in de gezondheidszorg 
 • in het eerder verschenen nieuwsbericht over de aanbieding van het Nationaal Plan Open Science


]]>
news-2933 Thu, 30 Aug 2018 13:07:38 +0200 Biotechbedrijf krijgt ruim miljoen euro voor onderzoek https://www.parool.nl/amsterdam/madam-therapeutics-en-amsterdam-umc-krijgen-ruim-miljoen-euro-voor-onderzoek~a4603570/ Biotechbedrijf Madam Therapeutics heeft bij een eerste financieringsronde 1,1 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Madam Therapeutics ontwikkelt de antibiotica SAAP-148 in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum en Amsterdam UMC. Madam Therapeutics is hoofdaanvrager van 1 van de consortia uit het IMPULS programma van ZonMw. SAAP-148 doodt bacteriën zeer snel door ze van buitenaf aan te vallen.  

]]>
news-2795 Thu, 26 Jul 2018 13:32:45 +0200 Industrial Doctorates: zestien promovendi aan de slag in het bedrijfsleven https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/industrial-doctorates-zestien-promovendi-aan-de-slag-in-het-bedrijfsleven/ NWO financiert via het Industrial Doctorates-programma zestien promovendi die hun onderzoek zowel bij een kennisinstelling als bedrijf gaan uitvoeren. Van de gehonoreerde projecten van de Industrial doctorates, zijn de projecten van Rooijakkers, Lam & Henning binnen het ZonMw domein. Wanneer een bedrijf en kennisinstelling nauw met elkaar samenwerken vergroot dit de kans dat de kennis daadwerkelijk zijn weg vindt naar de praktijk. Het Industrial Doctorates-programma draagt bij aan de intensieve samenwerking en richt zich daarbij sterk op de talentontwikkeling van de promovendus. Speciale aandacht was er voor samenwerking met het mkb dat gezien wordt als motor van innovatie. In zeven promotienderzoeken gaat de promovendus aan de slag bij een mkb-bedrijf.

Pilot

Het betreft een pilot waardoor het voorlopig eenmalig is dat NWO deze financiering toekent. Het Industrial Doctorates-programma kon rekenen op veel belangstelling. In totaal kwamen ruim 145 aanvragen binnen, waarvan 44 aanvragen  zijn geselecteerd voor het doorlopen van de volledige beoordelingsprocedure. Na de beoordelingsprocedure kende NWO aan zestien projecten financiering toe.

NWA

Het budget van 3,4 miljoen euro is afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als startimpuls voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Als onderdeel van de subsidievoorwaarden leveren deelnemende kennisinstellingen een bijdrage op het gebied van infrastructuur en begeleiding van de promovendi en leveren betrokken private partijen cofinanciering.

Toekenningen

De zestien projecten waarbinnen een promovendi aan de slag gaan staan hieronder in alfabetische volgorde vermeld. De lijst is opgesplitst naar Industrial Doctorates in mkb en Industrial Doctorates in grotere bedrijven.

Bekijk de 16 projecten

]]>
news-2728 Mon, 09 Jul 2018 16:10:52 +0200 Vijfde bijeenkomst voor strategic public-private partnerships (PPP’s): (inter)nationale subsidiemogelijkheden https://healthholland.h5mag.com/update_july_2018/agenda_-_past_events#Strategic_PPP_Meeting De Topsector Life Sciences & Health (LSH) organiseerde op 19 juni de vijfde inspiratie en informatie sessie voor strategische PPP’s in de LSH sector, waaronder IMDI. Tijdens deze driemaandelijkse bijeenkomst ontmoetten LSH stakeholders en vertegenwoordigers van deze PPP’s elkaar en leerde ze meer over de strategische richting, samenwerking en subsidiemogelijkheden.  

]]>
news-2710 Thu, 05 Jul 2018 11:26:27 +0200 Take-off: 4 Life Sciences projecten gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/take-off-4-life-sciences-projecten-gehonoreerd/ Voor de subsidieoproep vroegefasetrajecten binnen het Take-off programma hebben vier Life Science projecten in de voorjaarsronde financiering ontvangen. Deze vier aanvragen zijn allemaal fase 1 studies – ook wel haalbaarheidsstudies. De vier projecten zijn:

 • Betaalbare RNA diagnostiek ter voorspelling van prognose van kankerpatiënten Hoofdaanvrager: Dr. W.P.J. Leenders, Radboud Universiteit Nijmegen
 • BiomACS: Biomaterial Advanced Cell ScreeningHoofdaanvrager: Dr. P. van Rijn, Rijksuniversiteit Groningen
 • Cyclomics: ultra-sensitive mutation detection in liquid biopsies
  Hoofdaanvrager: Dr. ir. J. de Ridder, Universiteit Utrecht
 • VQuest: Toetsen en leren met volumetrische radiologische beelden
  Hoofdaanvrager: Dr. ir. K.L. Vincken, UMC Utrecht

Take-off

Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Per jaar is er een voorjaar- en een najaarsronde die openstaat voor starters. Deze open subsidierondes bieden financieringsmogelijkheden voor ondernemende onderzoekers aan NWO-erkende onderzoeksinstituten, hbo-instellingen en onderzoekers gebruikmakend van kennis van TO2-instellingen.

Nieuwe subsidieronde geopend

Heeft u een onderzoeksproject dat u wil indienen bij Take-off? De najaarsronde van Take-off 2018 is geopend met uitzondering van de najaarsronde Take-off hbo fase 1, deze opent in september:

Meer informatie:

]]>
news-2708 Thu, 05 Jul 2018 11:04:47 +0200 Regio Deals bieden kansen aan eHealth en zorgICT https://www.zorginnovatie.nl/nieuws/regio-deals-bieden-kansen-aan-ehealth-en-zorgict Het kabinet wil de aanpak van regionale opgaven ondersteunen en heeft hiervoor in het Regeerakkoord geld vrijgemaakt. Regionale partijen kunnen concrete voorstellen doen om een meervoudige opgave in de regio aan te pakken. Het gaat om opgaven van sociale, ecologische of economische aard. En daar behoren ook zorgvragen toe. Publiek-private samenwerking is hierbij van belang.  

]]>
news-2704 Wed, 04 Jul 2018 15:54:03 +0200 Subsidieoproep Microplastics & Health: onderzoek naar de gezondheidseffecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-microplastics-health-onderzoek-naar-de-gezondheidseffecten/ De subsidieoproep Microplastics & Health staat online! In deze oproep worden kortlopende onderzoeksprojecten naar gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics gefinancierd. Bron foto: Will Parson - Chesapeake Bay Program

Bronnen van micro- en nanoplastics

Plastic afval vervuilt wereldwijd oceanen, rivieren, bodem en lucht. Grote stukken plastic afval valt uiteen en breekt op in steeds kleinere plastic deeltjes die uiteindelijk micro of nano formaat hebben. Aan cosmetica producten worden soms microplastics toegevoegd die helaas niet volledig gezuiverd kunnen worden uit afvalwater na gebruik van die producten. Ook komen er bij het wassen van synthetische kleding microplastic vezels vrij die in het afvalwater belanden. Een andere bron van micro- en nanoplastics is bandenslijtsel wat op de weg ontstaat. Het resultaat is een diverse mix van kleine plastic deeltjes die nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu. Deze deeltjes kunnen van onder af in de voedselketen komen via bijvoorbeeld filteraars zoals mosselen en oesters, die micro- en nanoplastics uit de oceaan opnemen. Mensen kunnen ook in contact komen met microplastics door  per ongeluk tandpasta met microplastics in te slikken, of  door het inademen van met micro- en nanoplastics vervuilde lucht.

Doel van de subsidie

Het doel van de subsidieoproep is om inzicht te verkrijgen in de mogelijke interactie en effecten van kleine plastic deeltjes op cel- en orgaanniveau bij mensen. Laboratorium technieken met orgaanmodellen van onder meer long en darm zijn kansrijk voor dit type onderzoek, net als de microvarianten daarop, de zogenaamde organs-on-a chip.
Bijkomend doel is om in de projecten innovatieve meetmethoden voor micro- en nanoplastics in humane weefsels (door) te ontwikkelen. De verwachting is dat deze kortlopende projecten tot een proof of concept komen en inzicht geven in wat mogelijke risico’s zijn van humane blootstelling via inademen of inslikken van micro- en nanoplastics.

Internationale projectvoorstellen

Micro- en nanoplastics komen wereldwijd voor. Het onderzoeksgebied naar de effecten van die deeltjes op humane gezondheid staat nog in de kinderschoenen, internationale krachtenbundeling is dan ook essentieel om snel vooruitgang te boeken. Binnen de onderzoeksprojecten wordt internationale samenwerking aangemoedigd met extra budget. Onderzoeksprojecten binnen deze subsidieoproep moeten zich richten op de echte plastic deeltjes uit het milieu die onregelmatig van vorm zijn en sterk variabel zijn wat betreft grootte en chemische samenstelling.

Interesse?

Heeft u een idee voor een onderzoeksvoorstel naar de mogelijke gezondheidseffecten van micro- of nanoplastics en wilt u bij ZonMw een aanvraag doen? In de subsidieoproep vindt u meer informatie over de doelen en voorwaarden waar projectvoorstellen aan moeten voldoen.

Deadline van de oproep is 20 september 2018!

]]>
news-2702 Wed, 04 Jul 2018 14:16:30 +0200 GROZ: Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/groz-handen-ineen-voor-een-vitaal-functionerende-samenleving/ Op 4 juli 2018 start de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) het nieuwe initiatief GROZ. GROZ staat voor de kanteling van onze gezondheidszorg en is een nationale samenwerking op het gebied van de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Het blijft niet uitsluitend bij praten. Alle partijen werken samen aan concrete zorgvernieuwingen met als doel een vitaal functionerende samenleving met een gezonde economie.

De kracht van burgerinitiatieven

Regionale initiatieven door én voor burgers leiden tot innovatieve, lokaal gedragen
oplossingen voor uitdagingen in de gezondheidszorg. Burgers weten zich daarbij steeds
meer gesteund door hun gemeente, zorgaanbieders, lokale GGD en ondernemers. Krachtige
voorbeelden zijn Vitaal Vechtdal, Austerlitz Zorgt en Stichting Gezondheidscentra Nijkerk.
Hoe kunnen dit soort initiatieven ook elders in Nederland de gezondheidszorg kantelen?

Startsein voor GROZ

Meer en meer zal de behoefte van burgers centraal staan in het gezondheidszorgsysteem.
Daarom start de eerste GROZ bijeenkomst op 4 juli met burgerinitiatieven. Zij komen bijeen
om elkaar aan de hand van tien concrete succesvoorwaarden te informeren en inspireren.
Vervolgens bepalen de partijen gezamenlijk wat er vanuit andere stakeholders nodig is om
deze burgerinitiatieven succesvol te laten groeien.

Werken aan de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg

Vanuit de behoeften die de burgerinitiatieven op 4 juli ophalen, organiseert de Topsector
Life Sciences & Health (LSH) in de tweede helft van 2018 nog een drietal bijeenkomsten met
gezondheidszorgprofessionals, ondernemers en investeerders en financiers. Hier volgen de
thema’s mankracht, het veranderde aanbod binnen bedrijven en financieringsstructuren
elkaar op. GROZ wil hiermee een domino-effect creëren waardoor partijen gezamenlijk in
beweging komen voor de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg.

De Topsector LSH en haar coalitiegenoten geven met GROZ het startsein voor een
nationale transformatie van de gezondheidszorg, waar burgers, kwaliteit, toegankelijkheid en
betaalbaarheid voorop staan.

Over GROZ

GROZ is een samenwerking op initiatief van onder andere ZonMw, VitaValley, Equalis, Care IQ, OptiMedis Nederland en JB Lorenz en wordt gefaciliteerd door de Topsector LSH (Health~Holland). De Topsector LSH wil de transformatie van het gezondheidssysteem versnellen door partijen met elkaar te verbinden. Dit doet zij onder andere door het stimuleren en faciliteren van publiek-private samenwerkingen. Wilt u meer weten over GROZ? Of wilt u een bijdrage leveren aan de concrete oplossingen? Neem dan contact op met Naomi Vorstermans.

]]>
news-2683 Mon, 02 Jul 2018 11:10:07 +0200 Genomineerden Medische Inspirator prijs 2018 bekend! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/genomineerden-medische-inspirator-prijs-2018-bekend/ Twee onderzoeksprojecten waarin onderzoekers en patiënten samenwerken, gaan strijden om de Medische Inspirator prijs. De genomineerde projecten voor dit jaar zijn:

 • PLEASE 5+: langetermijnuitkomsten van chronische lymeziekten-geassocieerde klachten: determinanten voor een diagnostisch model met aanvullende behandeling - Drs. K. Niks (patiëntvertegenwoordiger Lymevereniging), Dr. Ir. D Uitdenbogerd (patiëntvertegenwoordiger stichting Tekenbeetziekten) en Prof. dr. Bj. Kullberg (Radboudumc).
 • Haal meer uit vriendschap: de online vriendschapscursus -  L.Gaasbeek (ouderenorganisatie Gouden Dagen) en Msc T. Bouwman (VU Amsterdam).

Dit jaar waren er drie categorieën waarin onderzoeksgroepen op konden indienen: Zelfredzaamheid ouderen, Lyme en Regeneratieve geneeskunde & vroege diagnostiek voor reuma. Uit elke categorie is één groep genomineerd. Binnen de categorie Regeneratieve geneeskunde & vroege diagnostiek zijn geen aanvragen binnengekomen. Daarom strijden dit jaar twee in plaats van drie groepen om de felbegeerde prijs.

Vraaggericht onderzoek stimuleren

Sinds dit jaar werkt de Medische Inspirator prijs samen met patiëntenorganisaties (of cliëntenvertegenwoordigers) gelieerd aan de partner ZonMw programma’s. Omdat patiëntenorganisaties goed zicht hebben op de producten waar patiënten behoefte aan hebben, is het belangrijk dat zij worden betrokken bij onderzoek. De aanvraag verliep dit jaar via van te voren geselecteerde patiëntenorganisaties op het gebied van Zelfmanagement ouderen, Lyme en Regeneratieve geneeskunde & vroege diagnostiek bij reuma. Onderzoekers konden contact opnemen met de betreffende patiëntenorganisatie en samen konden zij de onderzoeksprojecten aandragen bij ZonMw.

Medische Inspirator prijs

De Medische Inspirator is een prijs voor de meest inspirerende samenwerkingsverband tussen patiënt en onderzoeker. Elk jaar wordt er door een onafhankelijke jury van experts, de genomineerden geselecteerd waarbij er ook gekeken wordt naar patiëntparticipatie. Deze onderzoeksgroepen worden begeleid in het opnemen van een promotievideo welke gebruikt wordt tijdens een vier weken-durende campagne periode. Voor deze Medische Inspirator prijs start de campagne op 14 januari 2019. Tijdens deze campagneperiode kan het algemeen publiek stemmen op de meest inspirerende samenwerking.

Meer informatie


 

]]>
news-2670 Thu, 28 Jun 2018 16:17:17 +0200 Succesvol ondernemen in Duitsland; zorg dat je de Duitse taal spreekt! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/succesvol-ondernemen-in-duitsland-zorg-dat-je-de-duitse-taal-spreekt/ Maandag 25 juni 2018 werd door het ZonMw programma MKB in Europa in samenwerking met RVO en het Netherlands Business Support Office (NBSO) Stuttgart een evenement georganiseerd over ondernemen in Duitsland. Samen met drie ondernemers die de stap naar ondernemen in Duitsland al hebben gezet, vertelde het NBSO Stuttgart over hoe men onderneemt in Duitsland. Mirjam Mulder van het NBSO Stuttgart opende de middag met informatie over hoe de zorgsector in Duitsland eruit ziet. In Duitsland is dezelfde vergrijzingsontwikkeling gaande als in Nederland. Dit zorgt voor uitdagingen in de zorgsector. Naar verwachting is in 2060 de helft van de Duitse bevolking 65+ wat stijgende zorgkosten tot gevolg heeft. Ondanks dat Nederland en Duitsland buurlanden zijn en op het eerste gezicht veel op elkaar lijken, verschilt er toch het een en ander. In Duitsland zijn er veel meer privé klinieken en worden openbare ziekenhuizen hier door opgekocht. Dit komt deels door het gebrek aan investeringsmiddelen van openbare ziekenhuizen. Naast een duidelijke schets van de Duitse zorgmarkt en welke verschillende aanbieders er zijn, werd er ook aandacht besteed aan de manier van ondernemen in Duitsland – welke cultuur er heerst. Duitsland is een relatief traditioneel land waarbij zichtbaarheid en continuïteit belangrijk zijn. Daarnaast moet je het Unique Selling Point (USP) van je product duidelijk over kunnen brengen, Duitsers zijn kritisch en op zoek naar de beste kwaliteit.

Ervaringen

Tijdens de bijeenkomst werd ook het podium geboden aan drie ondernemers die al in Duitsland zaken doen. Deze vertelden welke stappen zij hebben gezet om in Duitsland voet aan de grond te krijgen. Dit leverde veel praktische tips op. Henk Hoppentocht van IMS Medical gaf aan dat zijn weg naar Duitsland begon bij de eindgebruiker. Door zichtbaar te zijn op Duitse beurzen en het bestaansrecht van zijn product duidelijk te maken bij de eindgebruiker heeft hij zich kunnen vestigen in Duitsland.

Marco Essed van TelePsy vertelde tegen welke barrières hij aanliep. Zo was de afstand een probleem. Voor hem ontstond het dilemma waarbij hij in Nederland wou blijven wonen, maar tegelijkertijd ook actief wou zijn in Duitsland. Daarnaast gaf hij aan dat Duitsers conservatiever zijn als het gaat om het delen van data. Ze zijn huiverig om medische gegevens online op te slaan en hechten veel waarde aan privacy. Dit kan de ontwikkeling van bijvoorbeeld eHealth producten vertragen.

De derde en laatste ondernemer, Jan Carel Teding van Berkhout van DOVIDEQ heeft weer een andere weg naar Duitsland afgelegd dan de andere twee ondernemers. Hij heeft vooral gewerkt met distribiteurs. Dit zijn mensen in het land zelf die voor jou connecties leggen en je product verkopen. Hierdoor kon hij in Nederland gevestigd blijven en toch zijn producten ook in Duitsland verkopen.

Alle drie de ondernemers hebben een andere weg afgelegd en alle drie zijn ze succesvol op de Duitse markt. Ondanks de verschillende routes noemden ze alle drie dat het beheersen van de Duitse taal erg belangrijk is wanneer iemand in Duitsland wil ondernemen.

Subsidiemogelijkheden

Aan het eind van de bijeenkomst gaf Tonnie Rijkers van RVO nog een korte voorlichting over Europese subsidiemogelijkheden voor ondernemers. Voor veel van deze subsidiemogelijkheden is samenwerking met andere Europese partijen vereist. Daarnaast hebben Task Force Health Care en Zorg voor Innoveren (Zvi) zich voorgesteld. Beide partijen kunnen ondernemers ondersteunen. Zo heeft Zvi een kennisbank onderwerp internationalisering waarin veel informatie en ervaringen zijn verzameld van ondernemers die internationaal actief zijn.

De middag werd afgesloten met een borrel waar ondernemers konden netwerken en ervaringen uitwisselen. De volgende informatiebijeenkomst gaat over nationale en internationale bekostiging van innovaties en is in november. Wanneer en waar deze bijeenkomst precies plaats vindt is nog niet bekend. Houd hiervoor de agendapagina van MKB in Europa in de gaten.

Meer informatie:


]]>
news-2667 Thu, 28 Jun 2018 13:42:50 +0200 Gepubliceerd door de NZA: Werkwijzer bekostiging e-health https://www.zorgvoorinnoveren.nl/fileadmin/zvi/documenten/Wegwijzer_bekostiging_e-health_voor_2019.pdf De NZa moedigt e-health aan als deze de zorg beter en betaalbaarder maakt. Toch kan de implementatie van e-health nog sneller. Dat komt onder meer omdat de bekostiging van e-health nog niet altijd duidelijk is. Daarom heeft de NZa in september 2017 de Wegwijzer bekostiging e-health gepubliceerd. In één overzichtelijk document staat voor iedere zorgsector duidelijk wat in 2018 de mogelijkheden zijn voor het bekostigen van e-health.  

]]>