Over dit programma

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor u.

De stimuleringsregeling is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

De SET regeling verandert per 1 februari 2020

Lees hier meer over de wijzigingen. Zie ook het bericht in de Staatscourant.

Aanvraag indienen

De regeling is per 1 maart 2019 geopend. U kunt uw aanvraag doorlopend indienen via het e-loket op www.rvo.nl/set. Dient u vooral in als u daar gereed voor bent. Wilt u uw plan of projectidee eerst voorleggen aan RVO? Maakt u dan gebruik van de Quickscan. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Het aanvraagproces bestaat uit een aantal stappen:

 • U dient uw aanvraag in bij RVO (e-loket)
 • RVO toetst de ontvankelijkheid van uw aanvraag en neemt deze, na een formele goedkeuring, in behandeling
 • De commissie vergadert over uw aanvraag tijdens de eerstvolgende vergadering
 • U krijgt een beschikking van RVO met de uitslag

Vergaderdata commissie:

De commissie komt iedere tien weken (met uitzondering van de zomervakantie) bij elkaar om de binnengekomen aanvragen te beoordelen. De data waarop de commissie vergadert in 2020 zijn:

 • Week 6: donderdag 6 februari
 • Week 16: donderdag 16 april
 • Week 26: woensdag 24 juni
 • Week 38: woensdag 16 september
 • Week 48: donderdag 26 november


Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid.

Met E-health realiseren zorgorganisaties betere zorg aan mensen thuis

Beeldbron: Slimste Huis - Alkmaar

Revalidatiecentrum Basalt en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid laten in deze video zien hoe zij de Stimuleringsregeling E-health Thuis benutten voor het opschalen van e-health toepassingen in de revalidatie, zodat hun patiënten thuis de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

E-health toepassingen

Inzet van e-health kan voor veel mensen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het draagt bijvoorbeeld bij aan veiligheid, sociale contacten en meer integrale ondersteuning en zorg.

Onder e-health toepassingen wordt verstaan: digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en ondersteuning en die de kwaliteit van leven van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbeteren. De e-health toepassing biedt een oplossing waarbij de behoeften (gevraagde zorg en ondersteuning) van gebruiker en/of mantelzorger uitgangspunt is.

In de veelgestelde vragen vindt u informatie over e-health binnen de SET en een praktisch overzicht van e-health toepassingen die voldoen aan de voorwaarden.

Meer informatie

 • Heeft u vragen over de toepassing van de regeling en de voorwaarden? Kijk dan op www.rvo.nl/set  
 • Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Met de QuicksScan kunt u vrijblijvend een projectidee of plan voorleggen aan de RVO.nl
 • Overige vragen aan SET@zonmw.nl
 • Verzoeken voor sprekers over de SET tijdens uw bijeenkomst kunt u sturen naar SET@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website