Diabetes II doorbraakprojecten

ZonMw en het Diabetes Fonds combineren de expertises van beide organisaties en creëren samen de subsidiemogelijkheid Diabetes II Doorbraakprojecten. Het doel van deze subsidieronde is om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheidsonderzoek in diabetes type 2 te verkrijgen. Met dit doorbraakproject willen ZonMw en het Diabetes Fonds onderzoekers stimuleren om vernieuwende, baanbrekende en risicovolle oplossingsrichtingen met potentieel grote impact te testen en zo oplossingen aan te dragen om diabetes type 2 te stoppen.

Diabetes II doorbraakprojecten

Doorbraakprojecten vallen onder ‘high risk – high gain’ onderzoek. De focus ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept. Binnen het programma Diabetes II Doorbaakprojecten kunnen vernieuwende baanbrekende oplossingsrichtingen uit de volle breedte van het diabetesveld en gelieerde kennisvelden komen. Leidend is de vraag welke nieuwe kennis hét verschil gaat maken bij het voorkomen en stoppen van diabetes type 2?

Procedure

Dinsdag 17 april 2018 om 14:00 uur sloot het indienen voor de subsidieaanvraag. Gehonoreerde projecten starten zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 oktober 2018. In maximaal 12 maanden moet het project afgerond zijn.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het programma kunt u contact opnemen per mail: diabetesdoorbraak@zonmw.nl of telefonisch met Annemarie Penders, programmamanager ZonMw, 070-3495043.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website