Projecten

Clinical feasibility and efficacy of intermittent use of a fasting mimicking diet in the treatment of type 2 diabetes mellitus (Fasting In diabetes Treatment, FIT).

Lopend (januari 2018 - januari 2023)

Diabetes type 2 (DM2) ontstaat door wisselwerking tussen onze leefstijl (voeding, beweging, stress) en erfelijke aanleg. Minder en anders eten en meer bewegen is de allerbeste behandeling, maar heel moeilijk voor veel mensen. Kortdurend volledig vasten heeft een nog sterker en vaak langdurig effect, maar is ook lastig. Het (tijdelijk) ontbreken van eiwit en suiker in de voeding blijkt essentieel...

Bekijk dit project

Nitric oxide as a central regulator of insulin sensitivity and energy metabolism: potential of a novel nutritional concept

Afgerond (oktober 2017 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Positron Emission Tomography and macrophage targeting to select individuals at risk for rheumatoid arthritis

Lopend (juli 2014 - januari 2023)

Mede gefinancieerd door het Reumafonds. Reumatoïde artritis (RA) kan ernstige gewrichtsschade veroorzaken als het niet tijdig en effectief behandeld wordt. Voorkómen van ontwikkeling van RA kan gewrichtsschade tegengaan. Opsporing van mensen met een heel hoog risico op RA is derhalve belangrijk zodat in de toekomst preventieve behandelingen kunnen worden ontwikkeld. In dit project wordt de...

Bekijk dit project

PET imaging of T cell response as biomarker to guide treatment decisions in cancer patients

Afgerond (oktober 2014 - februari 2020)

Mede gefinancieerd door KWF Kankerbestrijding. Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol bij de behandeling van kanker. Kankercellen kunnen zich verdedigen tegen aanvallen van het immuunsysteem door immuuncellen te remmen in hun werk. Er zijn nieuwe therapieën die beogen deze remming weer op te heffen. Deze therapieën zijn bij slechts een deel van de patiënten effectief, kunnen gepaard gaan...

Bekijk dit project

PDGF-receptor-targeted therapy for the treatment of poor prognosis mesenchymal-type colon cancer: A window trial

Afgerond (augustus 2014 - januari 2020)

Mede gefinancieerd door KWF Kankerbestrijding. Darmkanker is een van de meest voorkomende en dodelijke vormen van kanker. Sinds kort weten we dat er verschillende biologische subtypen bestaan, waarvan er één bijzonder agressief is en bovendien resistent tegen reguliere chemotherapie. Voor dit subtype darmkanker zijn alternatieve middelen nodig. Wij hebben een signaalroute gevonden die vooral...

Bekijk dit project

Optimising Photodynamic Therapy for the treatment of Head and Neck Cancer

Afgerond (juli 2009 - januari 2012)

Bij de behandeling van hoofd- en halskanker wordt vaak gebruik gemaakt van fotodynamische therapie. Hierbij worden cellen gevoelig gemaakt voor licht en vervolgens worden tumorcellen met een laserstraal weggebrand. De onderzoekers gaan proberen de optimale dosering van de fotodynamische therapie nauwkeuriger te bepalen. Hiermee willen zij dan per patiënt de optimale behandeling vast kunnen...

Bekijk dit project

Optical Biopsy of Renal Mass in differentiation between benign mass and Kidney Cancer

Afgerond (september 2014 - september 2019)

Mede gefinancieerd door KWF Kankerbestijding. De huidige diagnostiek van nierkanker maakt gebruik van CT en MRI. Deze technieken zijn echter niet in staat goed- en kwaadaardige tumoren van elkaar te onderscheiden, waardoor er tot 30% overbehandeling ontstaat. Om meer zekerheid te krijgen over de aard van de tumor, kan er vervolgens een biopt genomen worden. Maar ook deze methode blijkt voor een...

Bekijk dit project

Novel tissue engineering based treatment for chronic wounds.

Afgerond (oktober 2012 - december 2015)

Chronische (arterio-) veneuze wonden zijn wonden die ondanks optimale therapie niet binnen 3 maanden genezen. Deze wonden zijn vaak therapie resistent en de genezing kan jaren duren. Dit type wond heeft grote impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Momenteel zijn er verscheidene behandelmethoden, maar deze zijn slechts beperkt effectief. Er is een grote behoefte aan een betere...

Bekijk dit project

Novel tissue engineered cellular skin substitutes. A phase 1/2 open prospective multicentre safety and efficacy study

Afgerond (mei 2017 - februari 2019)

Mede gefinancieerd door de Nederlandse Brandwondenstichting. Grote huiddefecten komen regelmatig voor, bijvoorbeeld als gevolg van verwondingen, ziekte of wanneer uitgebreide chirurgie moet worden uitgevoerd. De behandeling van dit soort defecten vormt een uitdaging. De beste behandelmogelijkheid is het transplanteren van volledig-dikte huid, afgenomen van een andere plek van het lichaam. Het...

Bekijk dit project

Next generation genome diagnostics in pediatric neurology; Improving patient care and management

Afgerond (oktober 2012 - maart 2015)

Het doel van dit project is de diagnostiek van kinderen met complexe neurologische aandoeningen te verbeteren. Een goede diagnose van een neurologische aandoening bij kinderen is van crucial belang voor de bepaling van het behandelingstraject en levert inzicht in de prognose, mogelijke complicaties en de erfelijkheid van de aandoening. Op dit moment moeten er veel tests worden uitgevoerd om een...

Bekijk dit project

New therapy for Epstein-Barr virus driven tumours by targeting the virus itself

Afgerond (november 2010 - januari 2015)

Epstein-Barr virus (EBV) infecteert 90% van de wereldbevolking en is bij ons vooral bekend als veroorzaker van de “ziekte van Pfeiffer”.  In 1997 is EBV door WHO-IARC officieel erkend als humaan klasse-1 tumorvirus, vanwege bewezen betrokkenheid van EBV bij het ontstaan van diverse lymfomen en carcinomen. In EBV gedreven tumoren is het virus aanwezig in een latente vorm, waarbij het een minimale...

Bekijk dit project

New drugs and combinations thereof for the treatment of cystic fibrosis: a better understanding and application using patient derived cell systems

Afgerond (februari 2018 - mei 2020)

Mede gefinancieerd door de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). Nieuwe medicijnen voor de genetische ziekte cystic fibrosis (CF) zijn nog steeds nodig. Het doel van dit project is om de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor CF te ondersteunen. Hiervoor wordt het potentieel van patiënt afgeleide cellen (darm organoïden en neus epitheel cellen) bepaald bij het voorspellen van klinische...

Bekijk dit project

Natural circulating plasmacytoid dendritic cells: Key for antitumor immunity?

Afgerond (augustus 2012 - augustus 2016)

Dendritische cellen spelen een cruciale rol bij het opwekken van een afweerrespons. Naast afweer tegen microorganismen wordt ook bestudeerd in hoeverre deze cellen in staat zijn kankercellen te elimineren. In onze klinische vaccinatie studies bij kankerpatiënten zien we bij 30% van de patiënten een duidelijke afweerrespons. Bij enkele van deze patiënten zijn ook zeer langdurige klinische responsen...

Bekijk dit project

Molecular diagnostics for personalized epilepsy surgery evaluation and prognosis.

Lopend (juni 2017 - januari 2024)

Mede gefinancieerd door het Epilepsiefonds. Chirurgie voor epilepsie is voornamelijk beperkt tot patiënten met focale en structurele oorzaken van epilepsie. Voor de operatie is het noodzakelijk om deze bron nauwkeurig te lokaliseren. Daarvoor is een belastende invasieve techniek nodig, zoals het implanteren van electrodenin de schedel. Bij sommige patiënten leidt dit invasieve onderzoek niet tot...

Bekijk dit project

Minor H antigen UTA2-1-loaded DC dendritic cells (DC)as vaccines to improve the therapeutic effect of donor lymphocyte infusions in B cell malignancies

Afgerond (oktober 2012 - augustus 2020)

Allogene stamceltransplantatie, gevolgd door infusies met donor immuun cellen is een aanvaarde vorm van immuun-therapie van bloedkanker. Echter, de behandeling is niet altijd effectief en kan ook leiden tot omgekeerde afstotingsziekte. We trachten in dit onderzoek de veiligheid en werkzaamheid van de behandeling te verbeteren door een nieuwe aanpak. Patiënten die immuun cellen ontvangen, zullen...

Bekijk dit project

Metformin treatment to reduce post-infarction adverse left ventricular remodeling

Afgerond (augustus 2012 - augustus 2014)

Na een acuut hartinfarct kan de pompfunctie van het hart verslechteren. Dit geeft vaak klachten van kortademigheid, verminderd inspanningsvermogen en vermoeidheid. Patiënten die deze klachten hebben overlijden vaak eerder. In experimentele studies met ratten blijkt het medicijn metformine een gunstige werking te hebben. We weten helaas niet of dit bij mensen ook het geval is. Op dit moment wordt...

Bekijk dit project

Predictive validity of phosphodiesterase type 4 inhibition for cognitive improvement: a translational behaviour-EEG approach

Afgerond (maart 2011 - maart 2015)

De enkele geneesmiddelen die op dit moment beschikbaar zijn om geheugenverlies te behandelen hebben een beperkte effectiviteit en ongewenste bijwerkingen. Fosfodiesterase type 4 remmers lijken een veelbelovende kandidaat voor een beter geneesmiddel op basis van dierexperimenteel onderzoek. Deze stoffen stimuleren selectief communicatie tussen zenuwcellen. Het doel van dit ‘proof of concept’...

Bekijk dit project

Prevention of neuropsychiatric side effects caused by dexamethasone: translational insights from a placebo-controlled trial with cortisol

Lopend (augustus 2017 - augustus 2023)

Mede gefinancieerd door de Hersenstichting. In Nederland worden jaarlijks meer dan 800.000 individuen behandeld met synthetische glucocorticoïden zoals dexamethasone. Deze medicijnen zijn levensreddend maar veroorzaken ook significante neuro psychiatrische klachten bij duizenden patiënten. Een ongewilde bijwerking van dexamethasone is de sterke suppressie van cortisol, wat een effect heeft op de...

Bekijk dit project

[11C]MeDAS PET: a non-invasive imaging tool for quantitative assessment of myelin loss in multiple sclerosis

Lopend (juli 2017 - januari 2022)

Mede gefinancieerd door de Stichting MS Research. Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het brein waarbij de isolatielaag rond zenuwen (myeline) in de hersenen en het ruggenmerg wordt aangetast. Wanneer het herstel van myelineschade incompleet is, worden zenuw uiteinden onomkeerbaar beschadigd wat leidt tot neurologische symptomen. Herstel van de myelineschade is dus nodig om de zenuwfunctie...

Bekijk dit project

Towards personalized beta-cell mass imaging in type 2 diabetes

Lopend (augustus 2017 - januari 2024)

Mede gefinancieerd door het Diabetes Fonds. Het RadboudUMC heeft een nieuwe imaging techniek ontwikkeld waarmee het aantal insuline producerende beta-cellen in de alvleesklier bepaald kan worden. Tot nu toe was er geen directe non-invasieve maat voorbeta-cel massa (BCM) beschikbaar. De nieuw ontwikkelde techniek kan helpen bij de ontwikkeling van een gestratificeerde aanpak van diabetes, bij het...

Bekijk dit project

Towards curing Rheumatoid Arthritis; intervening in a preclinical phase; the eRAdicate trial.

Lopend (december 2014 - april 2022)

Mede gefinancieerd door het Reumafonds. Reumatoïde artritis (RA) leidt tot pijn, functieverlies en de jarenlange noodzaak medicatie te gebruiken. De ultieme behandeling wordt vroeg gestart, is relatief kort en voorkomt de ontwikkeling van de chronische gewrichtsontstekingen. Deze bestaat nog niet. Wij gaan onderzoeken of RA voorkomen kan worden door patiënten die nog geen RA hebben, maar wel voor...

Bekijk dit project

Topical treatment with a cathelicidin-based antimicrobial peptide as a novel approach to eradicate methicillin-resistant Staphylococcus aureus nasal carriage

Lopend (januari 2011 - september 2022)

Het doel van dit project is het ontwikkelen en testen van een neuscrème waarmee patiënten die zijn besmet met de MRSA-bacterie kunnen worden behandeld. Deze bacterie komt veel voor in ziekenhuizen en is problematisch vanwege de resistentie voor veel soorten antibiotica. Het geheim van de nieuwe crème zijn nieuwe peptiden (kleine eiwitten) die zijn afgeleid van lichaamseigen peptiden. Deze peptiden...

Bekijk dit project

tolDC therapy for rheumatoid arthritis

Lopend (augustus 2017 - februari 2023)

Mede gefinancieerd door het Reumafonds. Reumatoïde artritis (RA) is de meest voorkomende chronische gewrichtsziekte waarbij ontsteking op de voorgrond staat. RA is een auto-immuunziekte. Een auto immuunziekte ontstaat door een ongewenste reactie van het afweersysteem tegen eiwitten uit het eigen lichaam. Er zijn veiligere behandelingsmethode nodig die deze ongewenste effecten onderdrukken maar...

Bekijk dit project

The effect of simvastatin on the cognitive deficits of children with Neurofibromatosis 1: translating findings from mouse models to patients

Afgerond (september 2009 - augustus 2014)

Mede gefinancieerd door de Hersenstichting. Kinderen met de hersenaandoening neurofibromatose 1 hebben vaak problemen met leren en andere cognitieve vaardigheden. In studies bij muizen is gebleken dat simvastatine, een medicijn dat al wordt gebruikt als cholesterolverlager, een positief effect kan hebben op cognitie. In dit project gaan de onderzoekers het effect van behandeling met simvastatine...

Bekijk dit project

The effect of C1-inhibitor in asthma

Afgerond (december 2014 - juli 2019)

Mede gefinancieerd door het Longfonds. Astma leidt tot activatie van het complement systeem (een netwerk van eiwitten met ontsteking bevorderende eigenschappen) in de luchtwegen. C1-inhibitor (C1-inh) is een natuurlijk voorkomende remmer van het complement systeem. Dit project heeft als doel het effect van C1-inh op luchtweg ontsteking bij patiënten met astma vast te stellen. Hiertoe zal bij 40...

Bekijk dit project

Targeting Secondary Bile Acids DCA and LCA as Therapeutic Strategy in Type 2 Diabetes Mellitus

Lopend (mei 2017 - januari 2023)

Mede gefinancieerd door het Diabetes Fonds. Het is al eeuwen bekend dat galzouten na de maaltijd door de galblaas en lever worden afgegeven inde darm. Gedurende langere tijd dacht men echter dat dit alleen was om de genuttigdemaaltijd te bewerken (bijvoorbeeld het oplossen van vet), zodat alle voedingsstoffen konden wordenopgenomen. Dit is niet de enige functie van galzouten: sinds een aantal...

Bekijk dit project

Silencing miR-199b to attenuate the progression of heart failure SIRENE

Afgerond (januari 2018 - september 2020)

Mede gefinancieerd door de Hartstichting. Ongeveer 400 miljoen mensen wereldwijd lijden aan hartfalen, een klinisch syndroom als gevolg van ongunstige veranderingen van de hartspier. Ondanks dat de huidige behandelstrategieën effectiviteit vertonen bij de overleving van patiënten met hartfalen, blijft het toekomstperspectief onveranderd met een lage kwaliteit van leven. Een nieuwe behandeling...

Bekijk dit project

Robots for training social and collaborative skills to children with autism

Afgerond (februari 2013 - februari 2020)

Kinderen met autisme hebben ernstige en hardnekkige problemen in de sociale omgang en communicatie en rigide gedragspatronen. De behandeling van deze problemen is moeizaam. Medicatie heeft weinig te bieden. Gedragstrainingsprogramma’s hebben wel enig effect, maar de resultaten worden nog slechts beperkt overgedragen naar alledaagse situaties buiten de behandelsetting om. In deze aanvraag worden...

Bekijk dit project

Reductie van infecties bij chronische monddroogheid

Afgerond (november 2009 - april 2012)

Veel ouderen hebben last van chronische monddroogheid door verminderde speekselproductie. Gebrek aan speeksel verhoogt de kans op infecties en cariës. De onderzoekers gaan proberen de  antimicrobiële functionaliteit van het nog aanwezige speeksel te verhogen door toediening van een fytosfingosine. Fytosfingosine komt voor in natuurlijk voedsel en is veilig voor toepassing in de mens. Als deze stof...

Bekijk dit project

Recovering mood stability by repairing the epigenetic traces of childhood trauma

Lopend (juni 2017 - juni 2023)

Mede gefinancieerd door de Hersenstichting. Jeugdtrauma’s hebben grote invloed op het ontstaan van depressieve klachten later in het leven. Bij mensen met jeugdtrauma’s komen depressies veel voor en deze duren vaak lang. Er is veel behoefte aan nieuwe en betere behandelingen met zo min mogelijk bijwerkingen. Recent is gebleken dat epigenetische mechanismen een rol spelen bij het verhoogde risico...

Bekijk dit project

Protection against Plasmodium falciparum by experimental human malaria infections

Afgerond (januari 2011 - oktober 2013)

Er overlijden jaarlijks ongeveer een miljoen mensen aan malaria, vooral jonge kinderen in Afrika. Naast bescherming door bednetten en medicatie zal een vaccin nodig zijn om deze ernstige ziekte te beteugelen. Deze studie onderzoekt met behulp van experimentele malaria-infecties of de afweerreactie na vaccinatie verbeterd kan worden door tegelijkertijd medicatie toe te dienen. Dit kan een grote...

Bekijk dit project

Promoting implementation of seizure detection devices in epilepsy care: the PROMISE study

Afgerond (augustus 2017 - februari 2021)

Mede gefinancieerd door het Epilepsiefonds. Epilepsie heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Aanvallen spelen hierbij een grote rol: aanvallen treden onverwacht op, leiden tot verlies van controle en leiden soms tot gevaarlijke situaties. In zeldzame situaties kunnen aanvallen zelfs levensbedreigend zijn. Dit wordt in de literatuur sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) genoemd....

Bekijk dit project

Lysosomes in motion: early non-invasive biomarkers for the detection of NASH

Lopend (september 2017 - maart 2022)

Mede gefinancieerd door de Maag Lever Darm Stichting. Niet-alcoholische leververvetting is sterk geassocieerd met obesitas. De meeste patiënten hebben een simpele eiwit accumulatie in de lever. In sommige gevallen wordt het teveel aan vet in de lever in verband gebracht met ontsteking, een ziekte die ook wel bekend is als NASH. Op termijn kan NASH zorgen voor ernstige problemen. Een vroege...

Bekijk dit project

Joint distraction in treatment of end-stage knee osteoarthritis; its position compared to presently available surgical alternatives

Afgerond (januari 2011 - april 2016)

Artrose van de knie is een zeer veel voorkomende aandoening, gekenmerkt door pijn en functie beperking en verantwoordelijk voor hoge (en sterk toenemende) kosten binnen de gezondheidszorg. Gewrichtsdistractie is een nieuwe behandeling voor artrose waarvan vooronderzoek heeft aangetoond dat het resulteert in sterke vermindering van pijn, toenemende functie en daadwerkelijk herstel van...

Bekijk dit project

Dendritische cel immunotherapie in patienten met een maligne mesothelioom

Afgerond (augustus 2014 - juli 2016)

Mede gefinancieerd door KWF Kankerbestrijding. Mesothelioom, asbestkanker is een ziekte die ontstaat door contact met asbestvezels. Op dit moment is chemotherapie de enige geregistreerde behandeling, maar gemiddeld voegt dit slechts een beperkte tijd toe aan het leven. Het versterken van het afweersysteem, immuuntherapie wordt op dit moment beschouwd als een van de meest veelbelovende nieuwe...

Bekijk dit project

Crossing the barrier: from intravenous to effective oral formulations of chemotherapy

Afgerond (mei 2009 - mei 2011)

Toediening van medicijnen tegen kanker via de mond stuit vaak op problemen omdat de medicijnen te snel worden afgebroken of niet door de darmwand kunnen dringen. Dit is een probleem bij het ontwikkelen van nieuwe typen kankermedicatie, met name bij medicijnen die langdurig genomen moeten worden. In dit project gaan de onderzoekers nieuwe capsules met kankermedicijnen testen in combinatie met...

Bekijk dit project

Complement C5 antibodies for decreasing brain injury after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: safety and proof-of-concept

Lopend (juli 2017 - juli 2023)

Mede gefinancieerd door de Hersenstichting. Een subarachnoïdale bloeding is een type hersenbloeding met een vrij slechte prognose: 1/3 van depatiënten overlijdt en 1/3 houdt restverschijnselen. De helft van de patiënten is jonger dan 50 jaar. Na de bloeding treedt er tussen de hersenvliezen een ontstekingsreactie op. Recent laboratorium onderzoek heeft getoond dat behandeling met een...

Bekijk dit project

Cold gas plasma for the treatment of burn wounds

Afgerond (december 2014 - juni 2019)

Mede gefinancieerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting Brandwondenpatiënten lopen, vanwege een groot wondoppervlak en een verzwakt immuunsysteem, een verhoogd risico op besmetting met bacteriën. Aanwezigheid van bacteriën in een wond belemmert de genezing en kan leiden tot allerlei complicaties en langere ligduur. Behandeling met antimicrobiële middelen zoals antibiotica of crèmes is niet...

Bekijk dit project

Carnitine supplementation as a therapy to improve insulin sensitivity in Type 2 diabetic patients with low carnitine status

Afgerond (augustus 2017 - augustus 2020)

Mede gefinancieerd door het Diabetes Fonds. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is een enorm groot probleem, met ongeveer een miljoen patiënten in Nederland. Ondanks dit grote aantal, en de gezondheidsklachten die diabetes met zich meebrengt, zijn er verrassend weinig opties voor de behandeling. Dit komt onder andere omdat T2DM een ziekte is met meerdere oorzaken, en niet elke behandeling werkt voor...

Bekijk dit project

Cannabidiol enhancement of exposure therapy in treatment refractory patients with phobias

Afgerond (december 2014 - oktober 2020)

Mede gefinancieerd door de Hersenstichting. Fobieën zoals agorafobie en sociale fobie vormen een serieus gezondheidsprobleem, met een geschat voorkomen van 19%. De eerste keuze behandeling van fobieën bestaat uit exposure aan de gevreesde situaties, al dan niet ondersteund door het slikken van antidepressiva. Echter, ongeveer 40% van de patiënten knapt daarmee onvoldoende op. Deze studie...

Bekijk dit project

Boosting the immune response to prevent cancer: Frameshift neopeptide-derived antigens as novel tumor specific targets for immune therapy in hereditary colorectal cancer

Afgerond (september 2009 - december 2015)

Dendritische cellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem. Vaccinatie met dendritische cellen die specifiek een stukje van de tumor tot expressie brengen, kan het immuunsysteem stimuleren de tumorcellen uit te schakelen. De onderzoekers gaan bij patiënten met het Lynch syndroom - die een erfelijk verhoogd risico op darmkanker hebben - bekijken of het toedienen van dendritische cellen...

Bekijk dit project

Betablocker Therapy in Pulmonary Arterial Hypertension

Afgerond (november 2010 - maart 2014)

Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) is een zeldzame aandoening met een incidentie van 20 per miljoen per jaar. De ziekte wordt gekarakteriseerd door een progressieve vaatschade in de long, leidend tot een toename van de druk in de longslagader. Het gevolg is dat de rechter hartkamer gaat falen: de primaire doodsoorzaak van deze ziekte. Dierexperimenteel onderzoek heeft ons geleerd dat het...

Bekijk dit project

Autologous bone marrow-derived mononuclear cell transplantation to enhance partially denervated muscles

Afgerond (maart 2009 - september 2011)

Langdurige schade aan zenuwen kan leiden tot onomkeerbare verzwakking van de spieren die door die zenuwen worden aangestuurd. In dit project gaan de onderzoekers bekijken of de spierfunctie hersteld kan worden met behulp van celtherapie. Hiertoe gaan zij stamcellen uit het beenmerg inspuiten in de spier. Deze cellen kunnen differentiëren tot skeletspiercellen. De onderzoekers gaan kijken of deze...

Bekijk dit project

An innovative cold acclimation therapy to treat type 2 diabetes

Lopend (februari 2018 - november 2022)

Mede gefinancieerd door het Diabetes Fonds. De best werkende strategieën om type 2 diabetes te bestrijden zijn verhoogde lichamelijke activiteit en beperkte voedselinname. Op de lange termijn blijkt dat dit echter moeilijk vol te houden is. Daarom zijnadditionele strategieën nodig.Blootstelling aan kou is een veelbelovend alternatief. Milde kou, zonder te rillen, verhoogt het energieverbruik....

Bekijk dit project

A comprehensive new DNA test for genetic diagnosis of hematological malignancies

Afgerond (december 2014 - maart 2019)

Mede gefinancieerd door KWF Kankerbestrijding. Verschillende soorten leukemie hebben onderling verschillende DNA veranderingen. Deze kunnen via genetisch onderzoek getypeerd worden. Dat is belangrijk voor de patiënt want de keuze en de kans op succesvolle behandeling wordt ten dele hierdoor bepaald. Door de grote verscheidenheid aan DNA veranderingen zijn deze zelfs met een combinatie van...

Bekijk dit project

Restriction of dietary AGEs to prevent diabetes in overweight individuals: a randomized controlled trial

Lopend (juni 2017 - december 2021)

Doel van dit project is om te onderzoeken of het eten van meer versuikerde eiwitten leidt tot minder gevoeligheid van insuline en het ontstaan van diabetes. Daarnaast wordt onderzocht of het eten van meer versuikerde eitwitten leidt tot meer schade aan hart- en bloedvaten. Uiteindelijk doel is om diabetes en de complicaties van diabetes te voorkomen door de hoeveelheid van versuikerde eiwitten in...

Bekijk dit project

Development of a diagnostic tool for multiple myeloma based on gene signatures.

Afgerond (augustus 2012 - augustus 2016)

Multipel Myeloom (MM) is een vorm van beenmergkanker waaraan wereldwijd jaarlijks ruim zeventigduizend mensen overlijden. Behandelmethoden kunnen de levensduur van MM-patiënten aanzienlijk verlengen, maar uiteindelijke overleving blijkt per patiënt sterk te verschillen. Om huidige en toekomstige behandelmethoden optimaal af te stemmen op een patiënt, zijn er tests nodig die vaststellen aan welke...

Bekijk dit project

Development of an innovative monitoring technology to guide the in vivo systemic treatment efficacy of antisense-exon skipping gene-correction therapy

Afgerond (september 2009 - maart 2012)

De ziekte van Duchenne is een ernstige erfelijke ziekte die spieren aantast en verzwakt. Deze aandoening wordt veroorzaakt door de afwezigheid van functioneel dystrofine, een eiwit dat belangrijk is voor de stevigheid van een spier. Op dit moment worden de eerste klinische tests uitgevoerd waarin met behulp van gentherapie een korter maar deels functioneel eiwit wordt gemaakt. Om die klinische...

Bekijk dit project

Does helium protect the heart against ischaemia-reperfusion damage in patients with acute myocardial infarction?

Afgerond (januari 2011 - oktober 2013)

Patiënten  met een hartinfarct vanwege een afgeknelde kransslagader worden meestal behandeld door middel van een dotterbehandeling met of zonder het inbrengen van een stent. Ondanks deze behandeling zullen de hartcellen schade oplopen door te lang afgesloten te zijn van de bloedstroom. Uit experimenteel onderzoek is gebleken, dat het inademen van bepaalde narcosemiddelen en edelgassen de schade...

Bekijk dit project

Inhibition of mast cell activation in atherosclerotic lesions using an anti-IgE antibody approach.

Lopend (juni 2017 - december 2023)

Mede gefinancieerd door de Hartstichting. Jaarlijks overlijden er nog te veel mensen aan acute vormen van hart-en vaatziekten, zoals een hartaanval of een beroerte. De huidige therapieën zijn helaas maar in beperkte mate effectief in het terugdringen van acute cardiovasculaire syndromen en er is daarom grote behoefte aan nieuwe therapieën. De mestcel is een cel van ons immuunsysteem, die...

Bekijk dit project

Increased efficacy and decreased discomfort of treatment using hinged distraction compared to conventional stiff distraction as treatment of severe knee osteoarthritis.

Afgerond (juli 2015 - januari 2021)

Mede gefinancieerd door het Reumafonds. Bij patiënten (<66 jaar) met ernstige artrose van de knie die in aanmerking komen voor een knieprothese, wordt door loting bepaald of ze een bestaand en gebleken effectief bestaand distractie frame krijgen of een nieuw patiënt vriendelijk scharnierend distractie frame. Vragenlijsten over comfort gedurende distractie zullen aantonen of het nieuwe distractie...

Bekijk dit project

In-vitro generated leukemia-reactive T cells for the treatment of patients with refractory B cell malignancies

Afgerond (januari 2011 - augustus 2018)

Stamceltransplantatie met stamcellen van een gezonde donor is een belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten met leukemie of lymfklierkanker. Bij deze vorm van transplantatie worden bloedcelvormende stamcellen van de patiënt vervangen door donorcellen. Het is gebleken dat de afweercellen (T cellen) van de donor een belangrijke rol spelen in het anti-tumor effect van de transplantatie...

Bekijk dit project

Improve diagnosis and treatment of psychotic disorder of auto-immune origin

Afgerond (december 2014 - januari 2018)

Mede gefinancieerd door de Hersenstichting. Onlangs is gebleken dat antistoffen tegen herseneiwitten een auto-immuunziekte kunnen veroorzaken waarbij patiënten ernstige psychiatrische symptomen hebben, vaak met neurologische klachten. Wellicht heeft een deel van de patiënten met een psychose een auto-immuunziekte, een ziekte die goed te behandelen is met immuun suppressie. Wij zullen bij...

Bekijk dit project

Imaging with radiolabeled dimeric RGD peptides to monitor response to radiotherapy in head and neck cancer patients.

Afgerond (november 2014 - december 2018)

Mede gefinancieerd door KWF Kankerbestrijding. Patiënten met hoofd-hals tumoren in het strottenhoofd of de keelholte die primair behandeld worden met radiotherapie, hebben een slechte prognose voor overleving. Mogelijk worden in deze tumoren voortdurend nieuwe bloedvaten aangelegd waardoor de behandeling niet goed aanslaat. Deze nieuwe bloedvaten kenmerken zich door de expressievan αvβ3integrine....

Bekijk dit project

How can we stop seizures? The usefulness of individualized models of brain networks to improve epilepsy surgery outcome

Lopend (november 2017 - januari 2023)

Mede gefinancieerd door het Epilepsiefonds. Eénderde van patiënten die resistent zijn voor epilepsie medicijnen hebben na epilepsie chirurgienog steeds last van aanvallen, ondanks de verschillende neurofysiologische en imaging technieken tijdens pre-chirurgische work-up. Tijdens het project wordt een gepersonaliseerd computer model gemaakt voor het epileptogene brein van de patiënt. Eerst wordt...

Bekijk dit project

HOlmium radioembolization as adjuvant treatment to Radiofrequency Ablation for Early STage Hepatocellular carcinoma (HORA EST HCC): a dose-finding study.

Lopend (augustus 2017 - april 2021)

Mede gefinancieerd door de Maag Lever Darm Stichting. Prospectieve studie die de werkzaamheid gecombineerde radiotherapie bij patiënten met een vroeg stadium van leverkanker onderzoekt, het doel van de studie is recidief na behandeling te verminderen.

Bekijk dit project

Efficacy of Assist-As-Needed (AAN) Robotic gait Training in sub-acute Stroke survivors.

Afgerond (oktober 2014 - maart 2020)

Mede gefinancieerd door de Hersenstichting. Een beroerte is de belangrijkste oorzaak van blijvende invaliditeit in een groot deel van de wereld. De effecten van oefentherapie op herstel van een normaal looppatroon zijn  nauwelijks bewezen, terwijl verbetering van de kwaliteit van het lopen voor veel patiënten een belangrijk revalidatiedoel is. Looprobots zijn hiervoor veelbelovend, maar de...

Bekijk dit project

Extra energy for hearts with a genetic defect: ENERGY trial.

Lopend (juni 2017 - juli 2023)

Mede gefinancieerd door de Hartstichting. Hypertrofische cardiomyopathy (HCM) is de meest voorkomende erfelijke hartspierziekte waarbij de hartspier vergroot en verzwakt. Mensen met deze afwijking hebben op jonge leeftijd een verhoogd risico op ventriculaire aritmieen een plotselinge hartstilstand. Het probleem is dat er op dit moment geen therapie is om de ziekte te voorkomen in de grote groep...

Bekijk dit project

From computational models of epilepsy to clinical protocols.

Afgerond (oktober 2014 - januari 2019)

Mede gefinancieerd door het Epilepsiefonds. In dit project wordt een computermodel ontwikkeld waarmee onderzocht wordt hoe je snel, eenvoudig en patiëntvriendelijk epileptische gebieden in de hersenen kan aantonen. In het computermodel wordt een stuk hersenschors nagebootst in gekoppelde units van honderdduizenden neuronen. In dit zogeheten ‘Neural Mass Model’ is het gedrag van de units wiskundig...

Bekijk dit project

Ghrelin treatment of comatose patients after cardiac arrest: a clinical trial to promote cerebral recovery.

Lopend (augustus 2017 - januari 2024)

Mede gefinancieerd door de Hersenstichting. Hersenschade na een hartstilstand, veroorzaakt door gebrek aan zuurstof, is één van de meest voorkomende oorzaken van coma wereldwijd. Er is tot nu toe geen behandeling die het herstel van het beschadigde hersenweefsel kan bevorderen. Binnen dit project wordt in een fase II studie het effect van nieuwe behandeling op het neurologische herstel getest bij...

Bekijk dit project

Groningen intervention study for the preservation of cardial function with sodium thiosulfate after ST-elevation myocardial infarction (GIPS-IV).

Lopend (augustus 2017 - september 2022)

Mede gefinancieerd door de Hartstichting. De behandeling van een hartinfarct is de afgelopen decennia sterk verbeterd door de ontwikkeling van bloedverdunners en de techniek van het dotteren. Hierdoor komt de bloeddoorstroming naar het hartspierweefsel vaak snel weer op gang. Ondanks deze belangrijke ontwikkelingen leidt het hartinfarct helaas nog steeds tot onherstelbare schade. Dit kan...

Bekijk dit project

PHAST: pharmacologische aneurysma stabilisatie middels tetracycylines (Pharmaceutical aneurysm stabilization by tetracyclines)

Afgerond (mei 2009 - augustus 2011)

Vaatverwijdingen, of aneurysma's, in de aorta komen steeds vaker voor en vormen een belangrijke doodsoorzaak. De huidige chirurgische behandelmethoden hebben een meerdere nadelen. Een behandeling met medicijnen die het aantal operaties verminderd zou grote voordelen hebben. In diermodellen is aangetoond dat het medicijn doxycycline aneurysma's stabiliseert, dit waarschijnlijk door de ontsteking in...

Bekijk dit project

Microbiota profiling as a consecutive predictive biomarker for disease activity, disease course and personalized treatment in Inflammatory Bowel Disease

Afgerond (oktober 2012 - maart 2019)

Darmbacterie DNA-profielen als voorspellende merker bij darmontstekingen. In dit project wordt de totale bacteriële darmflora bij patiënten met inflammatoire darmziekten geanalyseerd in darmbiopten en ontlasting. Met een nieuwe test, ISpro, wordt de samenstelling van de darmflora bij elke patiënt vervolgd. ISpro maakt een overzicht van de aanwezigheid en verhoudingen van alle in de darm...

Bekijk dit project

Therapeutic Vaccination against Human Papillomavirus Type 16 for the Treatment of Anal Intraepithelial Neoplasia in HIV+ Men

Afgerond (oktober 2012 - maart 2019)

Bij HIV+ homomannen wordt in toenemende mate anuskanker gezien, en bij 25-52% van alle HIV+ homomannen worden voorstadia van anuskanker gevonden: anale intraepitheliale dysplasie (AIN). Net als bij baarmoederhalskanker worden deze afwijkingen veroorzaakt door HPV, het humane papillomavirus. Door AIN vroegtijdig op te sporen en te behandelen hopen we het ontstaan van anuskanker te voorkomen. Helaas...

Bekijk dit project

Vaccination with minor histocompatibility antigen-loaded donor DC vaccines to boost graft-versus-tumor immunity after T cell-depleted stem cell transplantation (a phase I/II study)

Afgerond (september 2012 - maart 2019)

Stamceltransplantatie is een belangrijk behandeling van patiënten met een hematologische maligniteit. De effectiviteit is te danken aan een afweerreactie veroorzaakt door afweercellen (T-cellen) van de stamceldonor. Deze T-cellen worden geactiveerd door patiëntspecifieke antigenen op de tumorcellen van de patiënt, met als gevolg dat deze worden gedood. Deze reactie noemt men het...

Bekijk dit project

IMPACT to Cartilage Care: Upscaled cellular manufacturing, Surgical refinement, Dosing and clinical efficacy studies of Instant MSC Product accompanying Autologous Chondron Transplantation

Lopend (december 2017 - juli 2024)

Een kraakbeen probleem in de knie is pijnlijk, beperkend en treft een aanzienlijke groep jonge actieve mensen. Alleen al in Nederland zijn er ongeveer 3000 tot 5000 mensen per jaar getroffen door een kraakbeen defect dat chirurgisch behandeld moet worden omdat het anders kan leiden tot gewrichtsslijtage. Recent hebben wij in een klinische studie 35 patiënten met een kraakbeendefect behandeld met...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website