Projectomschrijving

De aanwezigheid van microplastics in het mariene milieu kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid via de consumptie van vis en schelpdieren. Door het ontbreken van toxiciteitsgegevens is het echter moeilijk om een robuuste risicobeoordeling voor de menselijke gezondheid uit te voeren.
Het doel van dit project is na te gaan of en hoe verschillende soorten microplastics die momenteel worden gedetecteerd in de bloedkokkel, een schelpdier van de Indo-Pacific, biologische effecten kunnen veroorzaken bij de mens. De studie begint met een bepaling van de fysische en chemische eigenschappen van drie verschillende types microplastics (vezels, fragmenten en films), gevolgd door een analyse van de opname van deze deeltjes in en transport door darmcellen, waarna het wordt afgesloten met een grondige evaluatie van mogelijke nadelige effecten. De gegevens over opname, translocatie en toxiciteit die in dit project worden verzameld, zullen de beoordeling van de risico’s voor de mens ondersteunen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website