Projectomschrijving

Hoewel plasticvervuiling wereldwijd de aandacht heeft getrokken, blijven de gezondheidsrisico's verbonden aan humane blootstelling, inclusief mogelijke nadelige effecten tijdens de zwangerschap, grotendeels onbekend terrein. In tegenspraak met oude opvattingen, is de placenta geen ondoorgrondelijke barrière tussen de moeder en het ongeboren kind. Veel lichaamsvreemde verbindingen, waaronder chemicaliën die voorkomen in kunststoffen, kunnen de placenta passeren en de baby bereiken, waar ze negatieve effecten kunnen hebben op de ontwikkeling. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat kleine plastic deeltjes van micro- en nanometer afmetingen (SPP's) kunnen ophopen in menselijke placenta-culturen. De aanwezigheid van SPP's in echte placentamonsters is echter nooit bevestigd. Aan de hand van monsters van menselijke placenta en vruchtwater zal dit project de blootstelling van SPP's karakteriseren en de potentiële toxische effecten van SPP's en daarmee geassocieerde chemicaliën onderzoeken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website