Projectomschrijving

Op plastics die in het milieu terecht komen kunnen micro-organismen zoals bacteriën en schimmels gaan groeien. Het is zeer aannemelijk dat in deze biofilms zich ook ziekteverwekkende bacteriën bevinden. De samenstelling van biofilms op microplastics is sterk afhankelijk van het type milieu waar deze microplastics zich in bevinden. Het is echter onduidelijk aan welke ziekteverwekkers mensen worden blootgesteld als ze via inademing of inslikken microplastics binnen krijgen, en of dit een extra risico voor de gezondheid vormt.
Om antwoord op deze vragen te vinden, zullen schone microplastics in diverse milieus (sloten, gezuiverd rioolwater, etc.) worden uitgehangen, zodat zich er een biofilm op kan vormen. Met behulp van DNA-technieken wordt bekeken of er ziekteverwekkende micro-organismen zich in de biofilms gaan nestelen. De immuunrespons van deze verontreinigde microplastics worden vastgesteld in een neutrofiel-model om de gezondheidsrisico’s voor mensen beter te kunnen inschatten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website