Projectomschrijving

De mens wordt dagelijks blootgesteld aan micro- en nanoplastics (MNP) via voedsel, water en consumentenproducten. Het is echter nog onduidelijk of blootstelling aan MNP leidt tot nadelige gezondheidseffecten. Zo zijn de hersenen erg gevoelig voor metalen nanodeeltjes. In dit project zal daarom worden onderzocht of en in welke mate MNP in de hersenen terecht kunnen komen door gebruik te maken van een in vitro model voor de bloed-hersenbarrière. Ook zal worden onderzocht of MNP nadelige effecten hebben op de ontwikkeling en/of het functioneren van de hersenen in vitro. In dit project wordt gebruik gemaakt van plastic referentiedeeltjes van verschillende groottes, maar ook van mengsels van plastic deeltjes met wisselende chemische samenstelling zoals ze in het milieu worden gevonden. Dit project kan zo duidelijk maken in welke mate MNP neurotoxiciteit kunnen veroorzaken in relatie tot hun grootte, chemische samenstelling en mogelijkheid de hersenen te bereiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website