Projectomschrijving

Tijdens het verwerken, produceren en ontwikkelen van o.a. plastic materiaal belanden veel microplastics in het milieu, zo ook in het water. Microplastics bieden substraten aan voor microbiële kolonisatie (assemblages). Vooralsnog is er onvoldoende onderzoek naar microplastics in zoet water waaronder de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Een van de belangrijkste en langste rivieren in Europa is de Rijn. In dit project wordt de Rijn op twee belangrijke plekken bemonsterd in Nederland, bij de grens en bij het estuarium aan de Noordzee. Van elk watermonster zal de concentratie bepaald worden van de aanwezige microplastics en hun chemische eigenschappen. Daarbij zal er onderzocht worden of de microbiële assemblages het mogelijk maken om verspreiding van ziekten en antimicrobiële resistentie te bevorderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website