Projectomschrijving

Er komen steeds meer kleine plastic deeltjes, zogenaamde microplastics, in het milieu. Hierdoor krijgen we steeds meer van deze deeltjes binnen via ons eten en drinken. Het is onbekend in hoeverre deze microplastics invloed hebben op onze gezondheid.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat onderzoeken of microplastics in het lichaam opstapelen. Ook kijken we of ze een ongewenst effect hebben op het afweersysteem. Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen we de mogelijke risico’s van microplastics op de gezondheid beter inschatten. Ook kunnen de resultaten gebruikt worden voor het opstellen van regelgeving over microplastics.

Het RIVM werkt in dit project samen met het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en het Franse ANSES (Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website