Projectomschrijving

Mensen worden waarschijnlijk blootgesteld aan plastic deeltjes (ook wel microplastics genoemd) uit het milieu via de lucht die ze inademen, het water dat ze drinken en het voedsel dat ze eten. Gegevens over de aanwezigheid van deze microplastics in de lucht (emissies, verspreiding, concentraties) zijn op dit moment beperkt. Hierdoor is de blootstellingsroute via inademen van microplastics als potentiële route voor nadelige gezondheidseffecten nauwelijks onderzocht. Desondanks is er wel informatie beschikbaar over de toxicologische effecten van andere deeltjes die in de lucht voorkomen, zoals fijnstof en (asbest)vezels. Dit project heeft als doel om experimentele data te leveren om uiteindelijk een voorspelling te kunnen doen over de impact van het inademen van microplastics op de gezondheid. Onderzoek naar de effecten van realistische microplastics zullen worden uitgevoerd met behulp van in vitro long epitheelcel modellen om effecten van fijnstof te bestuderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website