Joint call for Healthy Ageing

Joint call for Healthy Ageing

Voor individuen over de hele wereld is het belangrijk om op oudere leeftijd een waardig en gezond leven te kunnen leiden. Om dit te kunnen realiseren is iemands intrinsieke capaciteit enorm belangrijk. Dit bestaat uit alle fysieke en mentale capaciteiten zoals je genetische samenstelling, persoonlijke en gezondheid karakteristieken en de aan- of afwezigheid van ziekten.

De huidige uitdaging is dat de medische en sociale behoeften van de steeds vergrijzende bevolking in rap tempo veranderen. Dit is al een steeds groter probleem in westerse samenlevingen zoals Nederland, en wordt een steeds groter aandachtspunt voor snel groeiende economieën zoals Brazilië.

Doel van het programma

Om meer inzicht te verkrijgen in het proces van ouder worden zetten Nederland en Brazilië (São Paulo) een gezamenlijk onderzoeksprogramma op over healthy ageing. Doordat de heterogeniteit van intrinsieke capaciteiten van individuen over de hele wereld vooral in de tweede helft van het leven een kritieke rol spelen, hebben FAPESP en NWO (ZonMw) gezamenlijk een programma ontwikkeld met als doel om de biologische determinanten te begrijpen die de basis zijn voor de verschillende manieren waarop mensen oud worden.

Met dit programma hopen we meer kennis te verkrijgen over de (bio)markers van de kwetsbaarheid van ouderen en de biologische, klinische en omgevingsdeterminanten van lage intrinsieke capaciteiten. De belangrijkste stap om het ouderdomsproces positief te kunnen beïnvloeden, is door de onderliggende mechanismes te begrijpen.

Procedures

In december 2019 is een besluit genomen over honorering. Meer informatie over de gehonoreerde projecten komt nog beschikbaar.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het programma kunt u contact openen per e-mail: pps@zonmw.nl of telefonisch met: Annemarie Penders, programmamanager ZonMw, 070-3495043
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website