Plastic Health Summit

Op donderdag 3 oktober 2019 werd in samenwerking met de Plastic Health Coalition voor de eerste keer de Plastic Health Summit georganiseerd. Tijdens deze summit zijn de eerste voorzichtige wetenschappelijke resultaten op het gebied van microplastic en onze gezondheid gepresenteerd. Het was een zeer succesvolle en inspirerende dag waarbij onderzoekers, beleidsmakers, en organisaties die zich inzetten voor een gezonde duurzame leefomgeving elkaar konden ontmoeten.

Tevens werd tijdens deze bijeenkomst duidelijk dat vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van microplastics hard nodig is. Jeroen Geurts heeft als voorzitter van ZonMw hiervoor het begin gezet, er is een miljoen beschikbaar gesteld voor vervolgonderzoek. Partners die geïnteresseerd zijn om ook bij te dragen aan een vervolgprogramma kunnen contact opnemen door een mail te sturen naar microplasticshealth@zonmw.nl.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website