Over dit programma

ZonMw en NWO domein TTW organiseren Take-off: een wetenschapsbreed financieringsinstrument dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen stimuleert en waarmee academische ondernemers onderzoeksresultaten naar de markt kunnen brengen. Take-off is een volgende stap in de instrumenten van NWO voor kennisbenutting.

Het programma Take-off kent twee fases: fase 1 haalbaarheidsstudies en fase 2 vroegefasetrajecten. Meer informatie vindt u op de website van NWO.

Take-off fase 1 haalbaarheidsstudies

NWO verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van € 40.000 aan medewerkers in dienst van universiteit of NWO-onderzoeksinstituut voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstellingen is ontstaan.

Wo fase 1: Nu geopend

 • 11 februari 2020, 14.00 uur: deadline intentieverklaring
 • 10 maart 2020, 14.00 uur: deadline volledige aanvraag
 • 4 t/m 28 mei 2020: periode interviewdagen
 • 22 juni: bekendmaking besluit (onder voorbehoud)

Meer informatie over wo fase 1 vindt u op de NWO website.

Hbo fase 1: Nu geopend

 • 11 februari 2020, 14.00 uur: deadline intentieverklaring
 • 10 maart 2020, 14.00 uur: deadline volledige aanvraag
 • 4 t/m 28 mei 2020: periode interviewdagen
 • 22 juni: bekendmaking besluit (onder voorbehoud)

Meer informatie over hbo fase 1 vindt u op de SIA website.

TO2 fase 1: Nu geopend

 • 11 februari 2020, 14.00 uur: deadline intentieverklaring
 • 10 maart 2020, 14.00 uur: deadline volledige aanvraag
 • 4 t/m 28 mei 2020: periode interviewdagen
 • 22 juni: bekendmaking besluit (onder voorbehoud)

Meer informatie over TO2 fase 1 vindt u op de NWO website.

Take-off fase 2 vroegefasetrajecten

Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 aan pas gestarte ondernemingen (start-ups) ten behoeve van de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente verschuldigd is. Het onderdeel vroegefasetrajecten is uitsluitend bedoeld voor innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Daarbij moet ‘nieuw’ begrepen worden als aantoonbaar niet ouder dan 5 jaar op het moment van indiening van een aanvraag, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij het indienen van een aanvraag voor een vroegefasetraject moet een haalbaarheidsrapport meegestuurd worden. Dit kan het resultaat zijn van een Take-off fase 1 zijn, maar mag ook op andere wijze zijn verkregen.

Wo/hbo/TO2 fase 2: Nu geopend

 • 11 februari 2020, 14.00 uur: deadline intentieverklaring
 • 10 maart 2020, 14.00 uur: deadline volledige aanvraag
 • 4 t/m 28 mei 2020: periode interviewdagen
 • 22 juni: bekendmaking besluit (onder voorbehoud)

Meer informatie over de wo/hbo/TO2 fase 2 vindt u op de NWO website.

Voor vragen over het bèta cluster

Programmasecretaris NWO: Richard Nievaart
Telefoon +31 30 600 13 02
E-mail r.nievaart@nwo.nl

Voor vragen over het alfa/gamma cluster

Programmasecretaris NWO: Dineke Pardijs
Telefoon +31 70  349 41 72
E-mail d.pardijs@nwo.nl

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website