ZonMw tijdlijn Zingeving https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Zingeving nl-nl Fri, 14 Aug 2020 01:47:52 +0200 Fri, 14 Aug 2020 01:47:52 +0200 TYPO3 news-5969 Thu, 23 Jul 2020 08:50:45 +0200 Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/landelijk-telefoonnummer-voor-begeleiding-bij-zingeving-en-levensvragen/ Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. Luisterend oor

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulverlening en advies bij zingeving en levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt mensen erachter te komen wat voor hen van waarde is en hoe zij verder kunnen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, en voeren verdiepende gesprekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloof. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn verzekerd. 
 
Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken vergoed:

 • thuiswonenden van 50 jaar en ouder
 • mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
 • kinderen en jongeren t/m 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

Vraag een gesprek aan

Het landelijk nummer is: 085 004 3063 (lokaal tarief). Na het intoetsen van een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal contactpunt. Ook nu, in tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM.
 
Meer informatie over levensvragen: www.geestelijkeverzorging.nl/levensvragen

]]>
news-5813 Wed, 24 Jun 2020 15:40:00 +0200 UMCG borgt zingevingsgesprekken al in 10 afdelingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/umcg-borgt-zingevingsgesprekken-al-in-10-afdelingen/ In het ZonMw-Parelproject ‘Als niet alles is wat het lijkt’ speelde een digitale leerwerkplek een belangrijke rol. Het is inmiddels een onmisbaar hulpmiddel in het borgen van een nieuwe zingevingsaanpak in het UMCG. Sectordirecteur Hayo Schultink: ‘De organisatie moet het zélf willen.’
Nadat An Reyners van het UMCG namens het projectteam de ZonMw-Parel in ontvangst nam, heeft het Groningse ziekenhuis bepaald niet stilgezeten. Zingeving krijgt steeds meer een vaste plek op de werkvloer. Hayo Schultink, sectordirecteur Langdurige zorg en vaten, zet daar met geestelijk verzorgers en verpleegkundige teams de schouders onder. ‘Wie vernieuwing wil realiseren, moet niet met een boodschappenlijstje naar het bestuur stappen. Zorg ervoor dat ze het zélf willen. Samen met de geestelijke verzorging hebben we een strategiestuk geschreven, met missie, visie en een plan van aanpak. Dat hebben we samengevat op 1 dubbelgevouwen A3. Concreet en praktisch, inclusief een link met de digitale leeromgeving. Daarmee wisten we de raad van bestuur te enthousiasmeren.’

Goed hulpmiddel

Onderdeel van de strategie was de vaste eindejaarsronde van bestuur en leidinggevenden. Overal in het ziekenhuis zijn er dan korte presentaties. Schultink: ‘De geestelijke verzorging zat ook in die rondleiding. Al snel kregen we een mail: dit is zó goed, dat moeten we gewoon gaan doen!’ Het begint natuurlijk met een goed project dat aansluit op wat patiënten willen, zegt Schultink. ‘Uit onderzoek is bekend dat 83 procent van de patiënten zingeving belangrijk vindt in het ziekteproces. Dat onderstreept het belang van het implementeren van de richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase. Als je daaraan gaat werken, ontdek je dat professionals het soms een moeilijk onderwerp vinden. De digitale leerwerkplaats blijkt dan een goed hulpmiddel.’

Mooie bijvangst

Als patiënten ergens blij van worden, zijn professionals dat ook, aldus Schultink. ‘Verpleegkundigen zeggen dat patiënten zich meer gezien en gehoord voelen als mens. En het praten over zingeving levert mooie bijvangst op in de teams. Ik hoor van onze medewerkers dat het plezierig is als een collega vraagt wat zíj nu belangrijk vinden. We merken dat teamleden zich kwetsbaarder durven opstellen, opener kunnen zijn. En het is fijn om als het ware gelegitimeerd 5 minuten bij een patiënt te kunnen zitten en gewoon even niets te zeggen. Ook een stilte kan heel waardevol zijn.’

Op koffiepauze

Intussen is er veel aandacht voor het onderhouden van de resultaten. Schultink: ‘Geestelijk verzorger Thijs Hoogeveen schuift elke paar weken aan bij een koffiepauze op de afdelingen. Met prikkelende stellingen haalt hij elementen uit de training terug en koppelt die aan de omgang met zingevingsbehoeften van patiënten. Die koffiemomenten zijn belangrijk voor de reflectie.’ Schultink en zijn mensen willen het programma uitbreiden naar nog eens 10 afdelingen, met als einddoel alle 40 verpleegafdelingen van het UMCG. Daarvoor zoeken ze opnieuw budget. Een idee is daarnaast om op elke afdeling een zogeheten ‘aandachtsvelder zingeving’ aan te stellen, naar analogie van de bestaande aandachtsvelders voeding of wondzorg, die ervoor zorgen dat hun thema steeds aandacht houdt.

De gehele mens

Er zijn natuurlijk ook belemmeringen, zegt Schultink desgevraagd. Met name tijd en geld zijn schaars. Maar de kracht zit in de meerwaarde die je kunt toevoegen, en dat maakt investeringen volgens hem toch mogelijk. ‘Je komt niet naar het ziekenhuis omdat je  levensbeschouwelijke vragen hebt. Maar áls je er dan bent, is het uiterst relevant dat er aandacht is voor de gehele mens die je bent. Daar willen wij als ziekenhuis graag aan bijdragen.’

3 gouden lessen voor managers en bestuurders rond zingeving

 1. Heb oog voor zingeving binnen je visie op zorg. Een belangrijk thema binnen het UMCG is ‘Zie de mens’. Dat is een oproep om de patiënt in zijn geheel te zien en niet te reduceren tot ‘een diagnose’ of ‘een behandeling’.
 2. Zorg voor een goed team met een boegbeeld. Het UMCG is heel blij met hoogleraar Palliatieve geneeskunde An Reyners en een zeer professioneel team geestelijke verzorging.
 3. Geef ruimte aan het leerproces in de teams. Professionals zijn nog niet klaar met 1 training. Je moet oefenen, feedback geven én durven ontvangen. Voor dit proces is een veilige omgeving nodig.

Het consortium Ligare ondersteunt andere organisaties met een ‘train de trainers’-traject. Stuur voor vragen en aanmeldingen een mail naar: zingeving@consortiumligare.nl.

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg juni 2020. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan

Meer informatie

]]>
news-5818 Thu, 18 Jun 2020 15:35:59 +0200 Zingevingsvragen: bij wie kun je terecht? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zingevingsvragen-bij-wie-kun-je-terecht/ Agora heeft een infographic ontwikkeld over zingevingsvragen voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg. news-5712 Tue, 19 May 2020 15:43:00 +0200 Programma Zingeving en Geestelijke verzorging van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-zingeving-en-geestelijke-verzorging-van-start/ Begin mei 2020 heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven voor de uitvoering van het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging. Tot 2023 ondersteunt het programma de verdere ontwikkeling en aandacht voor zingeving en inzet van geestelijke verzorgers. Ook stimuleert het programma het inbedden van zingeving en geestelijke zorg in de thuissituatie. Inzet van geestelijke verzorging

Dit praktijkgerichte programma richt zich op kennisontwikkeling en –implementatie van inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie en aandacht voor zingeving door andere professionals en naasten. En wil inzicht geven in hoe aandacht voor zingeving in de thuissituatie ingebed kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager. Daardoor wordt duidelijk hoe deze aandacht ervaren wordt door de mensen die geestelijke verzorging krijgen en de betrokken zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Bruikbare kennisproducten

Het programma richt zich de komende jaren op 2 programmalijnen namelijk:
1.    Zingeving en geestelijke verzorging integreren in zorg en welzijn
2.    Methodieken en interventies.

Binnen beide programmalijnen wordt een mix van samenhangende activiteiten uitgevoerd op het gebied van onderzoek, doorontwikkeling beloftevolle initiatieven, implementatie en deskundigheidsbevordering. De activiteiten leveren bruikbare kennisproducten op voor geestelijk verzorgers, andere professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van zingeving. Beide  programmalijnen dragen bij aan de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur, leergemeenschap en kennis- en innovatiecyclus.

8 actieonderzoeken

Onlangs zijn er 8 aanvragen gehonoreerd binnen de subsidieoproep Actieonderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie, die starten in de loop van 2020. Het doel van deze aanvragen is ondersteuning bieden aan projectleiders bij de inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Inventarisatie zingeving en geestelijke verzorging in thuissituatie

In april verscheen een inventarisatie van bestaande initiatieven en mogelijkheden over zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie voor professionals. Het overzicht bestaat uit relevante begeleidingsprojecten en -interventies; scholingen en scholingsmaterialen; verwijs- en screeningsinstrumenten, en van onderzoeksprojecten en publicaties in het Nederlandstalige vakgebied in de periode 2010-heden.

Budget en subsidie

Het programma heeft een totaalbudget van €8 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 tot en met 2021. De eerstvolgende subsidieoproepen gaan naar verwachting over effectonderzoek en leergemeenschap. In de nadere subsidieoproepen worden resultaten van lopende onderzoeken betrokken zoals de actieonderzoeken en de PLOEG-onderzoeken.

Meer informatie

 

]]>
news-5676 Mon, 11 May 2020 06:09:00 +0200 Morele ondersteuning op de intensive care vraagt maatwerk https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/morele-ondersteuning-op-de-intensive-care-vraagt-maatwerk/ Hoe help je zorgverleners om te gaan met morele stress en het maken van de juiste keuzes? Voor het bespreken van ethische dilemma’s kan het moreel beraad een richtinggevend instrument zijn. Wie meedoet, hangt af van wie betrokken is: denk aan artsen, verpleegkundigen, paramedici, geestelijke verzorging, maatschappelijk werk en psychologen. news-5647 Fri, 01 May 2020 15:27:50 +0200 Subsidieoproep COVID-19 Programma (‘second wave’) open voor projectideeën https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-covid-19-programma-second-wave-open-voor-projectideeen/ De subsidieoproep voor twee aandachtsgebieden binnen het COVID-19 Programma is opengesteld. Onderzoeksgroepen kunnen voorstellen indienen voor onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Gezien de urgentie van handelen is de deadline op 14 mei 2020 gesteld. Drie aandachtsgebieden

Het programma heeft drie aandachtsgebieden:

 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
 2. Zorg en preventie
 3. Maatschappelijke dynamiek

De subsidieoproep gaat over de eerste twee aandachtsgebieden.

Aandachtsgebied 1: Voorspellende diagnostiek en behandeling

Onderzoek binnen dit aandachtsgebied gaat over de (door)ontwikkeling van (voorspellende) diagnostiek, voor behandeling op maat en voor het voorkomen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute en herstelfase. Het gaat om urgent benodigd onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen, en om het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.

Het aandachtsgebied kent vier thema’s:

 1. Behandeling
 2. Diagnostiek van besmetting
 3. Risicoanalyse en prognostiek
 4. Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese

Aandachtsgebied 2: Zorg en preventie

De nadruk binnen dit aandachtsgebied ligt op het ophalen van inzichten en geleerde lessen die bijdragen aan een verbeterde, onderbouwde aanpak van de huidige pandemie en aan borging van deze verbeterde werkwijzen en processen in het zorgsysteem voor de toekomst. Diverse typen onderzoek zijn mogelijk: evaluatietrajecten, actieonderzoek, effectstudies, stimuleringstrajecten doelmatigheidsonderzoek bij uitstel van behandeling/zorgmijding, organisatie van zorgvraagstukken, ontwikkeling epidemiologische modellen en inventarisaties.
Samenwerking tussen onderzoeksgroepen, disciplines en relevante stakeholders is daarbij het uitgangspunt om op een efficiënte manier deze inzichten te verkrijgen en te komen tot een adequate voorbereiding op een toekomstige pandemie.  

Het aandachtsgebied kent drie thema’s:

 1. Organisatie van zorg en preventie
 2. Zorg en preventie voor kwetsbare burgers
 3. Transmissie en epidemiologie

Aandachtsgebied 3 en beleids- en praktijkimpuls:

De subsidieoproep voor aandachtsgebied 3 Maatschappelijke dynamiek en het instrument beleids- en praktijkimpuls worden op 6 mei 2020 gepubliceerd. Houd hiervoor de ZonMw-subsidiekalender (openstaande subsidieoproepen) in de gaten.  

Planning

Voor de subsidieronde aandachtsgebieden 1 en 2 geldt het volgende tijdpad:

Deadline indienen projectidee
Ontvangst advies beoordelingscommissie
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
Ontvangst commentaar beoordelaars
Deadline indienen wederhoor
Besluit
Uiterlijke startdatum

14 mei 2020, 14.00 uur 
rond 5 juni 2020
15 juni 2020, 14.00 uur
22 juni 2020
24 juni 2020, 12.00 uur
rond 9 juli 2020
30 juli 2020

Op korte termijn wordt de subsidieoproep in het Engels op de ZonMw-website gepubliceerd.

Meer informatie

]]>
news-5582 Thu, 16 Apr 2020 12:28:01 +0200 Digitale leerwerkplaats Zingeving nu online beschikbaar https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/files/Leerwerkplaats%20Zingeving/Leerwerkplaats%20Zingeving/Index/index.html#/lessons/8bhn4MZ4Tk9qeGyoLZfM_iSTGYiJITY4 De digitale leerwerkplaats 'Zingeving in de Palliatieve Zorg' is nu beschikbaar op Palliaweb. Het is een resultaat uit het gelijknamige parelproject 'Als niet alles is wat het lijkt: praten met naasten over zingeving en betekenisgeving'. De cursus met 12 modules is kosteloos te volgen. Ga nu naar de leerwerkplaats. news-5554 Thu, 09 Apr 2020 12:43:21 +0200 Rapport Geestelijke verzorging thuis verschenen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rapport-geestelijke-verzorging-thuis-verschenen/ news-5537 Tue, 07 Apr 2020 17:02:00 +0200 Geestelijke verzorging thuis: een overzicht voor professionals https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geestelijke-verzorging-thuis-een-overzicht-voor-professionals/ In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van de initiatieven en mogelijkheden over zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie voor professionals.  

De brede inventarisatie is bedoeld voor alle professionals en organisaties in de eerste lijn inclusief het sociale domein. Het gaat bijvoorbeeld om geestelijk verzorgers, vrijwilligers, projectleiders Geestelijke Verzorging van de landelijke netwerken Palliatieve Zorg, centra voor levensvragen en leden van de stuurgroep Geestelijke Verzorging Thuis en onderzoekers. Maar het is ook van belang voor huisartsen, hun praktijkondersteuners en medewerkers van sociale wijkteams.

‘We hebben speciaal voor professionals en andere betrokkenen gewerkt aan een concreet en handzaam overzicht, gerangschikt naar aard van de activiteiten’, legt projectleider en hoogleraar Geestelijke Verzorging Gaby Jacobs uit. ‘Het overzicht helpt professionals om het wiel niet opnieuw uit te vinden: ze kunnen rondom een thema, doelgroep of hun eigen of een andere beroepsgroep op zoek gaan wat er al is aan scholing of onderzoek en daar in hun activiteiten op voortbouwen.’

Gaby Jacobs vertelt: ‘We geven een overzicht van relevante begeleidingsprojecten en -interventies; scholingen en scholingsmaterialen; verwijs- en screeningsinstrumenten, en van onderzoeksprojecten en publicaties in het Nederlandstalige vakgebied in de periode 2010-heden. Het is niet uitputtend, en vooral bedoeld als hulpmiddel en inspiratiebron om op verder te bouwen. We hebben een onderverdeling gemaakt naar beroepsgroep en doelgroep en bij ieder item ook aangegeven welke thema’s aan de orde zijn. Ook zijn er materialen geclusterd.’

‘Het viel me op dat er op sommige terreinen al veel is ontwikkeld: scholing rondom signalering van vragen over zingeving bijvoorbeeld. Ook komen specifieke methodieken in beeld, waaronder luisterconsulten, het werken met kaarten en levensverhalen. En tot slot zie je ook nieuwe terreinen opkomen, zoals geestelijke verzorging in rampgebieden en onderzoek naar de effecten van geestelijke verzorging.’

Meer informatie

Contact

Yvette Nelen, communicatieadviseur Universiteit voor Humanistiek, y.nelen@uvh.nl

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg april 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

]]>
news-5512 Fri, 20 Mar 2020 14:47:00 +0100 Zingeving aan Huis https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zingeving-aan-huis/ news-5457 Tue, 17 Mar 2020 15:50:55 +0100 Gevolgen COVID-19 uitbraak voor subsidierondes ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gevolgen-covid-19-uitbraak-voor-subsidierondes-zonmw/ De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij zien ons genoodzaakt tot het nemen van passende maatregelen om zo aan te sluiten bij de maatregelen van het kabinet. Wij hechten er aan om iedereen dezelfde kans te geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze rondes. In de huidige situatie wordt er veel van onze aanvragers, projectleiders, commissieleden, referenten en project- en onderzoekdeelnemers gevraagd. Om hen te ontzien hebben wij onderstaande maatregelen genomen.

Bijeenkomsten

We hebben alle bijeenkomsten tot 1 juni afgelast. Het kan zijn dat een bijeenkomst is uitgesteld. Kijk voor de actuele datum op onze agenda.

Subsidieaanvragen

Nieuwe subsidierondes gaan niet open tot 13 april. Begin april wordt de situatie opnieuw beoordeeld en volgt een eventueel aanvullend besluit.
De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een deadline die valt tussen 17 maart tot en met 30 april is met 2 maanden verlengd. Hierop zijn echter ook enkele uitzonderingen. Kijk voor de juiste datum in de subsidieoproep in de subsidiekalender.

Lopend onderzoek

De indieningstermijn voor voortgangs- en eindverslagen wordt met 3 maanden verlengd. Waar nodig kan een budget neutrale verlenging worden aangevraagd. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de betrokken programmamanager.

Subsidierondes in samenwerking met NWO

Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de Vernieuwingsimpuls, Rubicon en NWA subsidierondes. Voor deze programma’s gelden de NWO-maatregelen.

Interviewrondes en beoordelingsvergaderingen

Alle interviewvergaderingen vanaf 17 maart tot en met 30 april komen te vervallen en worden op een nader te bepalen moment opnieuw ingepland. Beoordelingsvergaderingen van al ingediende subsidieaanvragen zullen via skype of telefonisch doorgang vinden. Deze vergaderingen kunnen alleen doorgaan mits het benodigde quorum gehaald wordt.

Uitzonderingen

De genoemde maatregelen gelden niet voor de volgende programma’s:

 • De deadline van 17 maart 2020 voor indiening subsidieoproep voor het Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) onderzoek blijft gehandhaafd.
 • De deadline van 7 april 2020 voor indiening subsidieoproep Veelbelovende zorg, die wordt uitgevoerd door het Zorginstituut, blijft gehandhaafd.
 • De oproep Inclusieversneller ZE&GG gaat zo spoedig als mogelijk open.

Actualiteit

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het zijn dat er nog aanvullende maatregelen volgen. Begin april wordt besloten of de hierboven genoemde maatregelen ook voor mei en juni gelden.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.

]]>
news-5414 Fri, 06 Mar 2020 11:29:50 +0100 Actieonderzoeken naar 'Zingeving in de thuissituatie' van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieonderzoeken-naar-zingeving-in-de-thuissituatie-van-start/ Het programma 'Zingeving en Geestelijke verzorging' heeft 8 aanvragen gehonoreerd binnen de subsidieoproep Actieonderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het doel van deze aanvragen is ondersteuning bieden aan projectleiders bij de inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Actieonderzoekers van de gehonoreerde projecten gaan samen met projectleiders Geestelijke verzorging thuis van verschillende Netwerken Palliatieve Zorg het onderzoek uitvoeren. De nauwe samenwerking van actieonderzoekers met de praktijk versterkt een snelle toepassing en aanpassing van strategieën. In de loop van 2020 gaan deze onderzoeken van start met een looptijd van 2 jaar.
Onderstaande actieonderzoeken vormen gezamenlijk een leergemeenschap.

8 gehonoreerde actieonderzoeken

Linking-Zin
Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij ingrijpende situaties kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen. In dit onderzoek worden eerst deze individuele behoeften en ondersteuningswijzen bij zingevingsvragen in kaart gebracht in 3 verschillende regio's samen met Netwerken Palliatieve Zorg. Het verwachte resultaat uit dit actieonderzoek is een beschrijving van een verbeterde werkwijze en samenwerking inclusief ontwikkelde hulpmiddel(en) om ondersteuning optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van burgers.
Deelnemende netwerken:
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden
Netwerk Palliatieve Zorg regio Roosendaal- Bergen op Zoom – Tholen
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam e.o.

ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk
Zingeving is essentieel voor een goed leven. Geestelijk verzorgers zijn deskundigen in het herkennen en ondersteunen van vragen die daaraan gerelateerd zijn. Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samenwerken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen?  
Het verwachte resultaat uit dit actieonderzoek is dat zingeving in het sociaal domein een structurele plaats krijgt, om de herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen te bevorderen.
Deelnemende netwerken:
Netwerk Palliatieve Zorg Gelderland-Zuid
Netwerk Regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel
Netwerk Palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland

Zinvol samenwerken in de thuissituatie: Profilering, inbedding en borging van multidisciplinaire geestelijke verzorging
In dit actieonderzoek gaan professionals in 4 wijknetwerken in 2 regio’s in zorg en welzijn op zoek naar een gezamenlijke werkwijze voor geestelijke verzorging aan patiënten en cliënten in de thuissituatie. Het verwachte resultaat van dit onderzoek is dat binnen de wijknetwerken geestelijke verzorging voor patiënten en cliënten bereikbaar en ondersteunend is en professionals in hun multidisciplinaire samenwerkingsverband(en) deze zorg adequaat afstemmen. De opbrengsten dienen als voorbeeld voor andere wijknetwerken in Nederland.
Deelnemende netwerken en partners:
Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Veluwe en Delft en Omstreken
Zorgorganisatie Eerste Lijn Delft en Omstreken

SamenZin: een participatief actieonderzoek gericht op samenwerkend leren over zingeving van Geestelijk Verzorgers en POH GGZ/Ouderen in de eerstelijnszorg in Utrecht en omgeving
In dit actieonderzoek werken geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners huisartsen (POH) GGZ/ouderen samen op het terrein van psychosociale problemen om de kwaliteit van de zingevingszorg in de eerstelijn te verbeteren. Het verwachte resultaat naast de ontwikkeling van kennis over zingevingsvragen en -methoden is de ontwikkeling van een samenwerkend leren-programma en effectieve bouwstenen voor de nascholingstrajecten en opleidingen voor praktijkondersteuners huisartsen GGZ/ouderen- en geestelijke verzorgers.
Deelnemende netwerken en partners:
Zin In Utrecht
Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord
Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht

Het structureel inbedden van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie in de netwerken Friesland en Groningen
In de provincies Friesland en Groningen willen ze zingeving en geestelijke verzorging (weer) onderdeel laten zijn van de normale zorg aan en ondersteuning van mensen die thuis wonen.
Dit actieonderzoek levert kennisontwikkeling en inzichten in handvatten op voor het structureel inbedden van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie. Groningen kiest voor een andere aanpak dan Friesland. Deze worden onderzocht en leerpunten uit beide strategieën  worden opgehaald.
Deelnemende netwerken en partners:
Regionale Ondersteunings Structuur Friesland
Palliatieve netwerken Friesland
Qraad

ZIN-samen: Zinvolle Samenwerking tussen Geestelijk Verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen
Vragen op het gebied van zingeving in de thuissituatie zijn van oudsher voorbehouden aan geloofsgemeenschappen en kerken. Vanwege een afnemende religieuze betrokkenheid, moeten deze ondersteuningsvragen tegenwoordig op een andere manier gesignaleerd en begeleid worden. Dit actieonderzoek levert voor geestelijk verzorgers en vrijwilligers aan mensen in de palliatieve fase en 50-plussers een integraal en afgestemd aanbod op van geestelijke zorg in de thuissituatie. Het verwachte resultaat is een inhoudelijk en organisatorisch kader met werkprocessen, afspraken, inzicht in de inhoud van ondersteuningsvragen en aandacht voor ervaringen.
Deelnemende netwerken:
Netwerk Palliatieve Zorg & Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek
Netwerk Palliatieve Zorg & Centrum voor Levensvragen Midden Limburg
Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda & ZINVOL Centrum voor levensvragen
Netwerk Palliatieve Zorg Regio Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard

Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen: actieonderzoek in Noord-Holland en Flevoland
Hóe kunnen professionals en vrijwilligers in de zorg en het sociale domein bekwaam worden in het signaleren en bespreekbaar maken van zingevingsvragen bij burgers (patiënten, ouderen en (hun) naasten/mantelzorgers) in de 5 regio’s in Noord-Holland en Flevoland. Dit actieonderzoek levert een ‘toolbox’ op voor (zorg)professionals en vrijwilligers in het sociale domein. Geestelijke verzorgers dragen zorg voor het bekwaam maken van (zorg) professionals en vrijwilligers door het geven van een training en coaching op het werk.
Deelnemende netwerken:  
Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek
Netwerk Palliatieve Zorg Midden en Zuid Kennemerland
Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland & Meerlanden
Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen
Netwerk Palliatieve Zorg Almere

CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie
De zorg voor een kind met een korte levensduur door ziekte stelt ouders voor grote levensopgaven. De intensieve zorgverlening, de onzekerheid over het verloop van ziekte, een voorspelde vroegtijdige dood en de aanpassingen die dat van hen en van hun gezin vraagt geven aanleiding tot zingevingsvragen. In dit actieonderzoek gaan ouders, zorgverleners en onderzoekers in nauwe samenwerking uitzoeken welke zingevingsvragen en bronnen van zingeving er vanuit het perspectief van ouders in de thuissituatie zijn. Daarnaast wordt er een toolkit ‘Ouders en Zingeving’ en training ontwikkeld die zorgverleners helpt het gesprek met ouders te openen en, indien nodig, passende steun te bieden.
Deelnemende netwerken en partners:
Vereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten
Netwerk integrale kindzorg (NIK) Limburg & Zuidoost-Brabant
AllerZorg Woerden
Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Training en consult in levensvragen
LEF verliesbegeleiding

Meer informatie

 

]]>
news-5366 Thu, 20 Feb 2020 10:44:48 +0100 Voor oudere of zieke die geestelijk in de knel zit, is er nu een luisterend oor aan huis https://www.trouw.nl/religie-filosofie/voor-oudere-of-zieke-die-geestelijk-in-de-knel-zit-is-er-nu-een-luisterend-oor-aan-huis~b99004cd/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp Karin Seijdell is geestelijk verzorger, en dat is een bijzonder vak. Het is een vorm van hulpverlening, maar niet een die gericht is op het oplossen van problemen. ‘We hebben de twijfelachtige eer gespecialiseerd te zijn in onoplosbare problemen.’ news-5294 Fri, 07 Feb 2020 14:12:45 +0100 Luisteren: Ook door je mond te houden kan je helpen, ontdekte deze geestelijk verzorger https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/luisteren-ook-door-je-mond-te-houden-kan-je-helpen-ontdekte-deze-geestelijk-verzorger/ De ene dag heeft hij gesprekken met iemand die stemmen hoort, de andere dag verbrandt hij deathmetal-cd’s met een bekeerde satanist. news-5234 Tue, 28 Jan 2020 10:16:33 +0100 'Geestelijke verzorging levert een unieke bijdrage aan samenleving.' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geestelijke-verzorging-levert-een-unieke-bijdrage-aan-samenleving/ Gaby Jacobs sprak vandaag haar inaugurele rede uit. news-5178 Fri, 17 Jan 2020 14:12:55 +0100 Tweet over podcastserie in gesprek met zingevers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-over-podcastserie-in-gesprek-met-zingevers/ news-5126 Fri, 10 Jan 2020 09:21:22 +0100 Set besluitvorming is uitgebreid en aangepast in palliatieve fase https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/set-besluitvorming-is-uitgebreid-en-aangepast-in-palliatieve-fase/ news-5093 Fri, 03 Jan 2020 11:23:02 +0100 Luisterconsulten voor zingevingszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/luisterconsulten-voor-zingevingszorg/ Luisterspreekuren blijken een goede manier te zijn om zingevingszorg meer te integreren in eerstelijns palliatieve zorg. Dit blijkt uit het pilotproject 'Luisterconsulten' vanuit Stichting PaTz en Amsterdam UMC. Pilot

In deze pilot zijn van december 2018 tot september 2019 luisterspreekuren gehouden in huisartsenpraktijken horende bij 3 PaTz-groepen. In de deelnemende PaTz-groepen heeft een geestelijk verzorger een luisterspreekuur gehouden waar artsen en wijkverpleegkundigen een patiënt, en/of naaste daarvan, in de palliatieve fase naar toe kon verwijzen wanneer er zingevingsvragen zijn. Ook namen de geestelijk verzorgers deel aan de PaTz-bijeenkomsten om daar hun expertise te delen met huisartsen en wijkverpleegkundigen. De pilot is zowel procesmatig als inhoudelijk geëvalueerd. De consulten waren voor zowel patiënten, naasten, zorgverleners en PaTz-groepen van meerwaarde.

Aandacht voor zingevingszorg

Hanna Klop, onderzoeker palliatieve zorg bij het UMC in Amsterdam: 'Deze pilot laat zien dat luisterspreekuren en de aanwezigheid van een geestelijk verzorger bij PaTz-groepen zorgt voor meer aandacht voor en meer inzet van geestelijke zorg in palliatieve zorg in de eerste lijn. Gesprekken met geestelijk verzorgers middels thuisbezoeken werden vooral gebruikt door naasten en waren vooral rouwgerelateerd, en door zowel naasten als patiënten erg gewaardeerd. Aanwezigheid van de geestelijk verzorger bij PaTz-groepen zorgde voor een bredere blik op geestelijke zorg en scholing hielp bij het herkennen en uitvragen van zingevingsvragen. Scholing bleek concreet te resulteren in doorverwijzingen.'

Intergratie in palliatieve zorg

'De pilot maakt ook zichtbaar dat het integreren van zingevingszorg in eerstelijns palliatieve zorg een (tijds)intensief proces van elkaar leren kennen is, niet elke zorgverlener de relevantie van zingevingsvragen en/of luisterspreekuren inziet, en dat bewustwording voor zingevingsvragen onder PaTz-groepsleden tijd nodig heeft. Een thuisbezoek-op-afspraak blijkt beter bij de huidige zorgpraktijk aan te sluiten. De term ‘luisterspreekuur’ dekt echter mogelijk niet de vorm en inhoud van de integratie van zingevingszorg in de eerste lijn op deze wijze, aanbevolen wordt een andere term, zoals 'luisterconsult' te gebruiken,' alsdus Klop.

Meer informatie

 

]]>
news-5014 Wed, 11 Dec 2019 07:00:00 +0100 Tweet Waardigheid en Trots over geestelijke verzorging voor verpleeghuisbewoners https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-waardigheid-en-trots-over-geestelijke-verzorging-voor-verpleeghuisbewoners/ news-4876 Tue, 19 Nov 2019 11:03:00 +0100 Update programma Zingeving en Geestelijke verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/update-programma-zingeving-en-geestelijke-verzorging/ Het doel van het programma Zingeving en Geestelijke verzorging is inzicht te verschaffen in hoe aandacht voor zingeving in de thuissituatie ingebed kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager. Welke acties zijn al in gang gezet en wat kunt u de komende tijd van ons verwachten? Actieonderzoek voor Netwerken Palliatieve Zorg

Eind september zijn 8 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen van actieonderzoekers samen met projectleiders Geestelijke verzorging in de thuissituatie. Per samenwerkingsverband is 1 subsidieaanvraag ingediend. De besluitvorming over de 8 subsidieaanvragen vindt plaats medio december. De gehonoreerde projecten starten vanaf januari 2020. Samenvattingen van de gehonoreerde projecten staan eind januari 2020 op onze website. Er wordt nog een coördinerend onderzoeker aangesteld.

Inventariseren initiatieven en organisatievormen

In het voorjaar van 2020 starten we met een inventarisatie van samenwerkingsinitiatieven en organisatievormen.

Financiering geestelijke verzorging in de thuissituatie/eerstelijn

Op woensdag 2 oktober heeft een expertmeeting plaatsgevonden bij VWS waar de verschillende bekostigingsmogelijkheden van de Geestelijke verzorging in de thuissituatie zijn bediscussieerd. Hier zijn ook voorlopige voorkeuren uitgesproken en gemeten. In november zal de minister een voorlopig standpunt hierover innemen. Het streven is dat begin 2020 de aanpak voor langere termijn bekend wordt. In december zal duidelijk worden welke kennisvragen op dit punt openstaan en wat ZonMw kan betekenen binnen dit korte tijdsbestek.

Expertmeeting over mogelijkheden voor onderzoek naar effecten

Op 26 november vindt een consensusbijeenkomst plaats over effectmeting van aandacht voor zingeving/inzet geestelijke verzorging. Hier zal de basis worden gelegd (advies) voor een subsidieoproep over effecten die in de loop van 2020 online gaat.

Programmatekst

Op dit moment vindt een serie interviews plaats op basis waarvan de programmatekst wordt opgesteld. Het gaat om een praktijkgericht programma. Deze programmatekst omvat prioriteiten voor de korte termijn en zal begin december 2019 worden aangeboden aan VWS.

Meer informatie

]]>
news-4875 Fri, 15 Nov 2019 13:00:00 +0100 Parel voor zingeving in de palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-zingeving-in-de-palliatieve-zorg/ Op 15 november 2019 heeft prof. dr. An Reyners namens haar projectteam een ZonMw Parel uit handen van ZonMw directeur Henk Smid voor het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’ in ontvangst genomen. Het project leert zorgverleners in de palliatieve zorg praten over zingeving met patiënten en hun naasten. De aanpak verbetert niet alleen de spirituele zorg in de palliatieve fase. Het verdiept ook de samenwerking binnen zorgteams. news-4568 Wed, 25 Sep 2019 13:24:00 +0200 Start programma Zingeving en Geestelijke verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-programma-zingeving-en-geestelijke-verzorging/ De minister van VWS heeft begin 2019 subsidie beschikbaar gesteld aan de netwerken Palliatieve Zorg voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Met het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging wordt de verdere ontwikkeling van aandacht voor zingeving en inzet van geestelijke verzorgers ondersteund. Doel

Het doel van het programma is inzicht te verschaffen in hoe aandacht voor zingeving in de thuissituatie ingebed kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager. Bovendien wordt duidelijk hoe deze aandacht ervaren wordt door de mensen die geestelijke verzorging krijgen en de betrokken zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Actieonderzoek

Zingeving en Geestelijke verzorging is een praktijkgericht programma voor kennisontwikkeling en –implementatie van inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie en aandacht voor zingeving door andere professionals en naasten. De uitvoering is direct gestart in 2019 waarbij er voorrang wordt gegeven aan het opstarten van het actieonderzoek. De overige 4 actiepunten staan beschreven in de Outline.

Matchmaking

In september 2019 heeft een matchmaking-bijeenkomst plaatsgevonden tussen geselecteerde actieonderzoekers en projectleiders Geestelijke verzorging thuis. Zij kunnen gezamenlijk een subsidieaanvraag indienen op de oproep die op dit moment openstaat. In het najaar wordt de definitieve programmatekst geschreven.

Meer informatie

 

]]>
news-4598 Mon, 23 Sep 2019 08:23:56 +0200 Landelijke website over geestelijke verzorging http://www.geestelijkeverzorging.nl/ Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen. Bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk, in detentie of op uitzending. Op de nieuwe website www.geestelijkeverzorging.nl vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger.