Een andere kijk op zelfmanagement!

De Kennissynthese 'Positieve psychologie en zelfmanagement van chronische lichamelijke aandoeningen' is verschenen. Hieruit blijkt dat zelfmanagementinterventies voor chronische ziektes bijdragen aan een beter management van lichamelijke symptomen (fysiek functioneren). Zelfmanagement kan ook tot doel hebben de veerkracht en het mentaal welbevinden van mensen te versterken. Deze komen andere adaptieve taken ten goede. Deze functie van zelfmanagement is echter minder tot ontwikkeling gekomen. Terwijl veel mensen met chronische lichamelijke aandoeningen wel last hebben van psychische klachten en verminderd welbevinden.

Wetenschappelijke kaders

ZonMw is geïnteresseerd in nieuwe wetenschappelijke kaders die kunnen bijdragen aan het vergroten van de veerkracht en mentale gezondheid van mensen met chronische lichamelijke aandoeningen binnen de context van zelfmanagement. ZonMw vroeg de Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie van de Universiteit Twente de kennis over positieve psychologie in het algemeen en in relatie tot chronische lichamelijke aandoeningen in het bijzonder in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn opgenomen in 2 rapporten:

  • de verkorte versie bevat alleen de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • de uitgebreide versie beschrijft de verschillende studies die ten grondslag liggen aan de resultaten en aanbevelingen in detail


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website