Projectomschrijving

Eén opvatting over zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement

Het wijkleernetwerk Flevoland is opgericht om de deskundigheid te bevorderen van aankomende, beginnende en gevorderde wijkverpleegkundigen en hbo en mbo docenten via gezamenlijk leren. Duo's van docenten en wijkverpleegkundigen zijn toegerust met één opvatting over zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement (ZSZ) en wat dit betekent voor het handelen van de wijkverpleegkundige. De duo's hebben elkaars werkplek bezocht, besproken wat er in de praktijk en in het onderwijs rond ZSZ gedaan wordt en bijgedragen aan de ontwikkeling van een deskundigheidsbevorderingsmodule.

Deskundigheidsbevordering docenten en wijkverpleegkundigen 

Docenten hebben praktische en actuele kennis opgedaan, wijkverpleegkundigen hebben vaardigheden opgedaan voor hun eigen praktijk en inzichten gekregen in hun veranderende rol als wijkverpleegkundige.

Leernetwerk: bijdrage leveren aan verbeteren van eigen praktijk

Een leernetwerk zou niet zozeer gericht moeten zijn op het ontwikkelen van kennis, maar op het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de (eigen) praktijk(voering). Dit betekent een eigen, bijpassende vorm van leren die waar nodig tevens leidt tot een fundamentele verandering in overtuigingen. Als onderdeel van dit leren bevelen wijkverpleegkundigen ten minste coaching (van elkaar) aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website