Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn veel verschillende soorten leiders. En die zitten echt niet alleen aan vergadertafels. Leiders vind je ook op de werkvloer. Het zijn mensen die lef tonen en hun stem laten horen. Ze hebben invloed op de inhoud van hun werk en zijn trots op hun vak. En dat geldt ook voor een verzorgend leider.

 

Verzorgenden zijn de spil in de zorg, de ruggengraat van het dagelijkse werk. Een verzorgend leider verleent zorg én sluit aan in multidisciplinair overleg en overstijgende overleggen, zoals werkgroepen en adviesraden. Ze delen hun kennis en ervaringen om de zorg te verbeteren. Dat klinkt goed. Maar hoe doe je dat dan?

In de Werkplaats Verzorgend Leiderschap hebben verzorgenden praktische hulpmiddelen verzameld, getest en gemaakt, die helpen bij het pakken van die rol. Of het nu gaat om een gesprek met een bestuurder of een presentatie voor collega’s; met de negen handvatten kan iedere verzorgende een leider worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het resultaat van de werkplaats verzorgend leiderschap is een infographic met 9 handvatten die verzorgenden (in opleiding) ondersteunen bij verzorgend leiderschap. Aan ieder handvat zijn enkele Can MEDSrollen gekoppeld. 3 Handvatten zijn binnen de werkplaats ontwikkeld. 1 Handvat is gevisualiseerd, om beter aan te sluiten bij de leerbehoefte van verzorgenden. 4 Interviews zijn gehouden om als inspiratie te dienen voor verzorgenden, studenten, docenten en bestuurders.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De laatste jaren is het besef ontstaan dat het belangrijk is dat ook verzorgenden een actieve(re) rol spelen bij de transitie van de zorg, hun eigen vakontwikkeling en die van hun team. Om hen hierin te ondersteunen, startte het Van Kleef Instituut (VKI) in 2015 met het project Verzorgenden in Transitie. Onderzocht werd wat verzorgenden nodig hebben om de transitie in de ouderenzorg door te voeren in hun werk. In 2017 startte V&VN het Ambassadeurstraject voor de verzorgende met financiering van ZonMw. Naar aanleiding van deze trajecten heeft ZonMw aan VKI gevraagd om een verkenning te doen naar wat verzorgenden verstaan onder en nodig hebben om meer leiderschap te ontwikkelen in hun werkpraktijk. De onderzoeksvraag die centraal stond was: Wat houdt leiderschap bij verzorgenden in en hoe kan het gestimuleerd worden in de praktijk én in het onderwijs?

 

Het VKI geeft aan:

Een van de belangrijkste conclusies is dat we verzorgenden meer aandacht moeten geven en moeten inspelen op wat zij belangrijk vinden in hun vak. Dan worden ze zichtbaar en gehoord en kunnen ze leiderschap ontwikkelen. Door aandacht stimuleren we verzorgend leiderschap.

 

Daarnaast heeft het VKI een grote hoeveelheid tools geïnventariseerd die leiderschap door verzorgenden kunnen bevorderen. Onduidelijk is of de bestaande tools voldoende aansluiten bij de behoeften van verzorgenden. Op basis van een eerste scan blijkt dat in ieder geval het taalniveau van het handzame boekje niet aansluit bij het niveau van de gemiddelde verzorgende. Daarnaast weten we dat verzorgenden een voorkeur hebben voor kennis in de vorm van: tips en checklists, filmpjes en stappenplannen en een combinatie van beeld en korte teksten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website