Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Namens het LOOV en in samenwerking met Vilans en ZonMw heeft Saxion de digitale werkplaats Leernetwerken wijkverpleging ontwikkeld. De werkplaats beschrijft wat een leernetwerk is, voor wie een leernetwerk geschikt is, hoe je een duurzaam leernetwerk opzet en welke werkvormen je kunt gebruiken. Het resultaat van de werkplaats is een aantal voorbeelden van bestaande leernetwerken en mogelijke bevorderende en belemmerende factoren die je tegen kunt komen bij het opzetten van een leernetwerk. Tevens zijn er concrete voorbeelden van al opgezette leernetwerken wijkverpleging te vinden en is er een infographic gemaakt waar de belangrijkste voorwaarden voor een leernetwerk zijn samengevat. De werkplaats is primair bestemd voor de medewerkers van thuiszorgorganisaties maar ook voor verpleegkundigen uit andere velden, de medewerkers van hbo-v en mbo- opleidingen en de studenten van deze opleidingen die daar informatie, tips, inspiratie en goede voorbeelden kunnen delen om bestaande leernetwerken voor onderwijs en praktijk te verbeteren en nieuwe leernetwerken op te zetten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het eindproduct van het project is de digitale werkplaats Leernetwerken wijkverpleging op het Kennisplein van Zorg voor Beter. In de werkplaats vinden de lezers praktische handreikingen over het opzetten van een leernetwerk wijkverpleging. De ervaringen van een tiental landelijke leernetwerken zijn overzichtelijk gebundeld voor eenieder die zelf een leernetwerk op wil zetten of het huidige leernetwerk wil verbeteren.

Naast de presentatie op het Kennisplein Zorg voor Beter zijn de resultaten van de projecten gebundeld in een downloadbare interactieve handreiking en is er een mooie downloadbare infographic ontworpen waar samengevat de belangrijkste punten te vinden zijn. Tot slot is er een video gemaakt die een duidelijk beeld geeft van hoe het leernetwerk wijkverpleging in de praktijk werkt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het Programma ‘Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen’ werken sinds oktober 2015 10 hbov-opleidingen samen met thuiszorgorganisaties in diverse leernetwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de wijkverpleging. Een van de voorwaarden voor deelname aan de projecten is de bereidheid om de resultaten van het project te delen met anderen. Om op landelijk niveau kennis, producten en ervaringen met leernetwerken te delen en duurzaam te borgen, zodat zij voor een breder publiek toegankelijk zullen worden, zal in het najaar van 2016 Saxion, namens het LOOV, een werkplaats op het Kennisplein Zorg Voor Beter ontwikkelen, uitvoeren en borgen. Doel van de werkplaats is het inrichten van een digitale omgeving waar de kennis over en ervaringen met de leernetwerken en de producten uit projecten worden gedeeld.

 

De werkplaats Leernetwerken wijkverpleging biedt onder meer informatie over:

• Wat is een leernetwerk, voor wie is het, hoe zet je een leernetwerk op en hoe borg je dat;

• Concrete voorbeelden van leernetwerken wijkverpleging.;

• Producten/resultaten van leernetwerken, die ook door anderen kunnen worden gebruikt.

 

De werkplaats is primair bestemd voor de medewerkers van thuiszorgorganisaties en medewerkers en studenten van hbo-v en mbo opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden, die daar informatie, tips, inspiratie en goede voorbeelden kunnen lezen en delen. Daarnaast biedt de werkplaats de mogelijkheid om bestaande leernetwerken voor onderwijs en praktijk te verbeteren of om nieuwe leernetwerken op te zetten.

 

Tijdens de projectfase zal een projectgroep vanuit Saxion de werkplaats aansturen. Gedurende de looptijd van het project vindt overleg plaats tussen Saxion, Vilans, het NIVEL en ZonMW.

De voorbereiding bestaat uit het regelen van expertise op afroep en het verzamelen van beschikbare kennis en producten van ‘Zichtbare schakel fase 2’. Om de informatie die benodigd is voor het inrichten van de werkplaats te verzamelen zal een invitational worden georganiseerd waarbij deelnemers van alle leernetwerken aanwezig zullen zijn. Na de bespreking tijdens de invitational zal een online focusgroep worden ingericht om het onderwerp verder uit te diepen. Indien nodig zullen aanvullende interviews worden gehouden.

 

De projectgroep zal vervolgens in overleg met de platformbeheerders de informatie geschikt maken voor publicatie op www.zorgvoorbeter.nl. Daarnaast wordt er uitgebreid over de informatie gecommuniceerd via de beschikbare communicatiekanalen van de betrokken partners.

 

Samen met de contactpersonen van de leernetwerken, ZonMw en Vilans evalueren we de gekozen aanpak van het eindproduct. Aan het einde van de looptijd van het project wordt een voorstel uitgewerkt over het op langere termijn beschikbaar houden van de resultaten van de werkplaats.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website