Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De hbo-v opleiding van Saxion start,samen met 7 thuiszorg instellingen uit de regio,een project met het doel wijkverpleegkundigen en docenten hbo-v te laten leren van elkaar en zo, in verbinding, te professionaliseren. Wijkverpleegkundigen (van verschillende thuiszorgorganisaties,zowel ervaren als beginnend,al dan niet in de rol van werkbegeleider,zowel van hbo als mbo niveau)docenten hbo-v (met lesgevende en begeleidende taken) worden aan elkaar gekoppeld d.m.v een eigentijds leernetwerk en gestimuleerd kennis te delen. Het project is tot stand gekomen op basis van een eerder geformuleerde vraag van de thuiszorginstellingen.Werkgeversvereniging Zorg en welzijn ondersteunt het initiatief.

Het project krijgt gestalte door 4 activiteiten die onderling samenhangen:

• Het ontwikkelen van een eigentijds leernetwerk voor en door wijkverpleegkundigen, docenten, cursisten wijkverpleging en deeltijdstudenten MGZ. Dit vormt de kern van het project; hieronder wordt een toelichting gegeven.

 

• Het ontwikkelen en implementeren van een scholingsaanbod voor zittende wijkverpleegkundigen van hbo niveau (zij-instromers,herintreders)in samenspraak met het werkveld.De cursisten worden aan het leernetwerk gekoppeld en delen kennis met de deeltijdstudenten(mbo verpleegkundigen),met ervaren wijkverpleegkundigen en met docenten.

• Het verbreden van het leernetwerk naar andere eerstelijns functionarissen.Na de start op 1 februari worden andere (welzijns) organisaties uitgenodigd te participeren. Deze verbreding krijgt gestalte i.s.m de WGV Zorg en welzijn Oost.

 

• Het organiseren van een werkveldconferentie in juni 2016.Deze heeft tot doel het netwerk via de face tot face ontmoetingen verder te versterken en de opgedane kennis, zowel inhoudelijk als m.b.t het leernetwerk zelf,te delen.

 

Het Leernetwerk

Het leernetwerk wordt gevormd door een combinatie van online en fysieke activiteiten.De digitale omgeving wordt gebouwd en ingericht tussen september 2015 en januari 2016. Vanaf 1 februari 2016 start de pilot met de 7 thuiszorgorganisaties. Het leernetwerk heeft de volgende doelen:

1. Deskundigheidsbevordering, kennisontwikkeling en kennisdeling:

door middel van het verbinden van wijkverpleegkundigen, docenten, cursisten en deeltijdstudenten.

2. Performance support: Door het digitale deel van het leernetwerk staan de wijkverpleegkundigen direct met elkaar -organisatie overstijgend- in contact en in contact met hbo-v docenten. Het netwerk ondersteunt hen bij hun- vaak solistische- werk.Door het netwerk kunnen beginnend wijkverpleegkundigen gekoppeld worden aan ervaren wijkverpleegkundigen. Het leernetwerk ondersteunt ook hbo-v docenten in hun lesgevende en begeleidende taken door de directe verbinding met wijkverpleegkundigen uit het veld en de toegang tot actuele praktijkkennis.

 

3. Professionalisering van het vakgebied :

Door het delen van kennis over complexe praktijkvraagstukken wordt nieuwe kennis ontwikkeld;dit is belangrijk gezien de ontwikkelingen binnen het wijkverpleegkundig domein. Deze kennis wordt verzameld en gedeeld binnen het leernetwerk. Door op termijn ook welzijnsinstellingen uit te nodigen vindt interdisciplinaire kennisontwikkeling plaats.

Er worden 4 verschillende interactieplatformen ingericht op basis van een aantal actuele wijkverpleegkundige thema’s.Iedere thuiszorgorganisatie stelt een ” Leernetwerk ambassadeur “ aan, die in samenspraak met haar collega's ervoor zorgt dat het leernetwerk daadwerkelijk aansluit bij waar de eigen organisatie primair behoefte aan heeft.

De kracht van dit project:

• Gedragen initiatief, geïnitieerd door 7 thuiszorgorganisaties in Twente en de Achterhoek, die de intentie hebben dit leernetwerk voort te zetten na afloop van subsidieperiode. Met de 8e organisatie (Buurtzorg)lopen de gesprekken over definitieve deelname nog.

• Co-creatie van innovatieve kennis door de interactie tussen de verschillende professionals; deze komt direct beschikbaar aan alle participanten.

• De expertise wijkverpleegkundige en docent wordt optimaal benut en samengebracht t.b.v de professionalisering van beiden. Het netwerk ondersteunt hen in de uitoefening van hun vak.

• De combinatie van offline en online kennisdeling; door de digitale onderdelen van het netwerk vindt professionalisering op efficiënte wijze plaats. Gezien de werkdruk in de zorg is dit van toegevoegde waarde .

• Gericht op het tot stand brengen van cross-sectorale samenwerking. Er wordt begonnen met de kennisuitwisseling tussen wijkverpleegkundigen,docenten, cursisten wijkverpleging en deeltijdstudenten hbo-v-MGZ. Het netwerk wordt vervolgens uitgebouwd zodat multidisciplinaire kennisdeling wordt gestimuleerd

• Deelname Kennisinstituten (UT en Saxion) om de ontwikkeling van het leernetwerk te monitoren en tijdens het traject bij te sturen.Deze kennis over leernetwerken komt beschikbaar en wordt gedeeld( via ZonMw, Loov,werkveldconferentie).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website