Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project maakt deel uit van nieuw te ontwikkelen opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020. Dit profiel wordt gebaseerd op het Beroepsprofiel verpleegkundige (2012), het NLQF-kader en de CanMedscompetenties. Dit deelproject zal de competenties concretiseren die nodig zijn voor het nieuwe werken in de wijk door de wijkverpleegkundige, zoals die zijn beschreven in het ‘Expertisegebied wijkverpleegkundige’. Het project wil bevorderen dat in het opleidingsprofiel aandacht is voor doelgroepen die zorg en ondersteuning ontvangen van wijkverpleegkundigen; voor preventie, zelfmanagement en het versterken van de eigen kracht van cliënten en wijkbewoners. Het profiel zal ook aandacht moeten besteden aan contextueel werken: bij de cliënten thuis en in de wijk, samen met andere zorgverleners/organisaties/disciplines. Om dit te realiseren worden door de 17 verpleegkunde opleiding van hogescholen lokale bijeenkomsten georganiseerd met het lokale werkveld over de eerstelijn. De resultaten van deze bijeenkomsten worden in landelijke themagroepen bijeen gebracht die deze integreren in het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 dat als basis zal dienen voor verdere uitwerking van de curricula van individuele hogescholen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website