Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is ‘leren in de praktijk’ onontbeerlijk. Dat geldt evengoed voor aankomend wijkverpleegkundigen als voor ervaren wijkverpleegkundigen.

Met de vele veranderingen in de huidige praktijk veranderen ook de competenties waarover (aankomend) wijkverpleegkundigen dienen te beschikken. Om die reden dient het onderwijs nauw op de praktijk aan te sluiten. Alleen dán kan een echt op de vereiste competenties gericht scholingsaanbod worden aangeboden.

In het onderhavige project werken HAN en een aantal zorginstellingen samen aan de ontwikkeling van een bestendig netwerk (leerlandschap) voor de uitwisseling van actuele wijkverpleegkundige kennis. Hierbij wordt voortgebouwd op een aantal bestaande activiteiten, zoals de gastcolleges door wijkverpleegkundigen, en samenwerkingsverbanden. Het netwerk voegt hieraan aan aantal nieuwe activiteiten toe zoals :

- De kennisbox. In de kennisbox kunnen wijkverpleegkundigen en docenten activiteiten inbrengen die verdere kennisontwikkeling behoeven of (implementatie)projecten waarbij de steun van het onderwijs wenselijk is. Deze vormen het begin van nieuwe activiteiten vanuit het onderwijs zoals stageopdrachten voor studenten, implementatieopdrachten, literatuurbesprekingen, bij- en nascholingen, e.d. De kennisbox bevat ook een actieve Nieuwsbrief met nieuws over de activiteiten van het netwerk en actuele ontwikkelingen in de praktijk.

- De duobaan. In de duobaan werken één HBOV-docent en één wijkverpleegkundige per instelling één dag per week samen aan de onderlinge uitwisseling van kennis en het realiseren van innovatie. De docent werkt in de praktijk aan analyses van de door de teams ingebrachte onderwerpen voor verbetering. Op grond hiervan organiseert de docent ondermeer intervisie, werkbesprekingen en literatuurbesprekingen. De docent begeleidt vervolgens studenten die in het kader van hun afstudeerproject helpen bij de aanpak van de ingebrachte onderwerpen.

De wijkverpleegkundigen nemen deel aan deze activiteiten en aan het onderwijs op de HBOV. Zij organiseren met de docent samen gastcolleges (met wijkverpleegkundigen) en werkgroepen voor studenten, helpen bij de afstudeerprojecten en organiseren samen met de docent bij- en nascholingen (o.a. masterclasses) voor hun collega’s.

- Kennismarkt. Twee keer per jaar organiseert het netwerk een kennismarkt. Op de markt presenteren de docent en de wijkverpleegkundigen met studenten de belangrijkste activiteiten van het netwerk. Elke kennismarkt sluit af met een masterclass waarin een deskundige (o.a. verpleegkundig specialisten) ingaat op een actueel onderwerp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website