Projectomschrijving

Aanleiding

De veranderingen in de gezondheidszorg hebben gevolgen voor wijkverplegingteams. Nieuwe competenties, zoals gezondheidsbevordering en het bevorderen van zelfmanagement dienen te worden geïntegreerd in het dagelijks verpleegkundig handelen en het verpleegkundig onderwijs. In wijk- en docententeams is teamleren nodig om adequaat in te spelen op alle veranderingen in de zorg.

Resultaten

Twee bestaande wijkverplegingteams (Leliezorggroep, Opella) en twee docententeams (ROC A12, CHE) vormen samen het Leernetwerk Wijkverpleegkunde Regio Ede. Het project bestaat uit drie fasen waarin een leercyclus gericht op teamleren als basis geldt. Docenten sluiten aan bij de bestaande wijkteams, en in gezamenlijkheid worden leerdoelen m.b.t. gezondheidsbevordering, zelfmanagement en teamleren opgesteld. Het activiteitenplan bestaat uit: a. wijkteambijeenkomsten met casuïstiekbespreking; b. gastlessen; en c. wederzijds coaching on-the-job.

Fase 3 bestaat uit evaluatie en bestendiging van het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website