Projectomschrijving

Groot tekort aan wijkverpleegkundigen 

Er is een groot tekort aan wijkverpleegkundigen (hbo) in Nederland. Nieuwe mensen opleiden kan alleen als er voldoende en goede stageplaatsen zijn. Maar er zijn te weinig wijkverpleegkundigen om stagiaires te begeleiden. In dit project is in 3 regio’s gewerkt aan het ontwikkelen en toetsen van het stageconcept leerteam zorgkwaliteit.

Nieuw stageconcept: Leerteam Zorgkwaliteit

Doel is het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de stages. In dit stageconcept lopen de studenten groepsgewijs stage waarbij de ouderejaars studenten de jongerejaars begeleiden. De 3 pilotregio’s laten zien dat de doelstelling van verbetering van kwaliteit en kwantiteit van de stages grotendeels wordt behaald en studenten enthousiast zijn. Het laat echter ook zien dat het stageconcept behoorlijke aanpassingen vraagt in het onderwijs- en stagebeleid en een nauwe samenwerking tussen zorgorganisatie en hogeschool nodig is.

Implementatie stageconcept

In het eindrapport staan de elementen benoemd die belangrijk zijn voor verdere doorontwikkeling en implementatie van het stageconcept.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website