Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor wijkverpleegkundigen worden thema’s zoals wijkgerichte samenwerking op het gebied van zorg en welzijn, professionele autonomie in zowel het indiceren, toewijzen alsmede organiseren van zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet en zorg op maat bieden aan cliënten en hun omgeving steeds belangrijker. Het adequaat oppakken van deze thema’s vraagt om andere competenties van wijkverpleegkundigen. Niet alleen bij hen is behoefte aan deskundigheidsbevordering; deze behoefte is er ook bij hbo-v docenten. Zij staan immers voor de opdracht een nieuw curriculum te ontwikkelen dat aansluit op het verwerven van deze nieuwe competenties. Het is evident dat onderwijs- en praktijkorganisaties daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en samen op dienen te trekken. In samenspraak met drie praktijkorganisaties (Zonnehuisgroep Amstelland, Evean, Cordaan) heeft Hogeschool Inholland besloten de focus voor het gezamenlijk leren te leggen op: het bevorderen van zelfmanagement en zelfredzaamheid en multidisciplinaire samenwerking in de wijk. Naast deskundigheidsbevordering voor wijkverpleegkundigen, docenten en studenten willen we wijkverpleegkundigen boeien en binden aan de praktijkorganisaties, door het creëren van een interessante werkomgeving, een lerende organisatie met bijbehorend leerklimaat. Deze doelen willen wij bereiken door het starten met de ontwikkeling van een leer- en innovatienetwerk (LIN) binnen de drie praktijkorganisaties afzonderlijk en gezamenlijk. Bovendien willen we met elkaar (school, praktijk) een minor ‘multidisciplinaire samenwerking in de wijk’ ontwikkelen. Een LIN is een krachtige leeromgeving waar hbo-v studenten in samenwerking met wijkverpleegkundigen de zorg voor cliënten naar een hoger plan tillen. Zij worden hierbij ondersteund door een Lecturer Practitioner (LP), een docent van Hogeschool Inholland, die gedurende de gehele projectperiode, 1 dag per week aanwezig is in de LIN. Het creëren van het LIN zal plaatsvinden volgens de negen principes van Practice Development. Eén van deze principes is dat je bij het verbeteren van kwaliteit van zorg meerdere bronnen van kennis gebruikt waaronder de cliënt. Leeractiviteiten die plaatsvinden in het LIN zijn: intervisie, projecten en inhoudelijke bijeenkomsten.

Bij het vormgeven van de projecten, die gericht zullen worden op verbetering van het primaire proces, en de inhoudelijke bijeenkomsten zijn het Lectoraat multimorbiditeit en cliënten of cliëntenvertegenwoordiging nauw betrokken. Bij het ontwikkelen van de minor ‘multidisciplinaire samenwerking in de wijk’ wordt gebruik gemaakt van ervaringen die zowel docenten (LP) als wijkverpleegkundigen opdoen in het LIN. Bij de uitvoering van de minor zullen ook wijkverpleegkundigen worden ingezet. Thema’s die in ieder geval aan de orde komen zijn: zelfredzaamheid en zelfmanagement, multimorbiditeit, multidisciplinaire samenwerking, gezondheidsbevordering en preventie en financiering van de zorg. Kennisoverdracht, implementatie en bestendiging zal plaatsvinden in het LIN en de nieuwe minor en door het verzorgen van mondelinge en schriftelijke presentaties. Voor het verstrijken van de subsidieperiode zullen betrokken organisaties concrete afspraken maken over het koppelen van (praktijkgerichte) onderzoekslijnen vanuit het Lectoraat multimorbiditeit aan het LIN.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website