Projectomschrijving

In deze studie zijn de opbrengsten en impact van het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige op lokaal, regionaal en landelijk niveau in kaart gebracht. Het perspectief van zowel de ambassadeurs als van relevante stakeholders (bestuurders, managers, coaches,
financiers) is meegenomen. Data is verzameld via vragenlijsten (n=45) en focusgroepen (n=14) met ambassadeurs. Daarnaast zijn interviews gehouden met dertien stakeholders. 

Impact ambassadeurstraject

Het ambassadeurstraject genereert impact op zowel het niveau van de cliënt, de wijkverpleegkundige, de organisatie, de wijk en de maatschappij. Ambassadeurs manifesteren zich meer als autonome professionals en als vakinhoudelijk verpleegkundig leider. Zij zijn in staat het verschil te maken voor de cliënt en hun organisatie. De ambassadeurs zijn rolmodellen, en dragen bij aan een positief imago van de wijkverpleegkundige. De ambassadeurs gaven aan dat assertiviteit, lef, persoonlijke en professionele ontwikkeling, bevlogenheid en vertrouwen in eigen kunnen belangrijke aspecten waren van hun groei. Dit herkennen de stakeholders ook. Daarnaast blijkt uit de interviews met de stakeholders het belang van profilering en zichtbaarheid, werken in netwerken, beroepstrots, autonomie, het verbreden van de horizon waardevol is voor de praktijk.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website