Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Impuls Opleiding Kinderverpleegkunde (1 april 2015 tot 4 juli 2017) heeft gewerkt aan het formuleren van het advies Opleidingsprofiel VVO Kinderverpleegkunde, de ontwikkeling, Cursusaanbod en verspreiden van de modules ‘werken met het (Medische) Kindzorgsysteem’ ((M)KS) en ‘Indiceren en Organiseren van zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’. Het Advies opleidingsprofiel, voortbordurend op het nieuwe expertisegebied Kinderverpleegkunde (2015), voedde de discussie rondom het opleidingscontinuüm MBO-HBO waar de beslissing van VWS voor de nieuwe beroepen structuur nog moet worden genomen. De opleidingscommissie CZO is aan zet voor het formuleren van de eindtermen voor de nieuwe bevoegdheid van de Kinderverpleegkundige; het Indiceren en Organiseren van zorg. De ontwikkeling en aanbieden van 2 modules aan kinderverpleegkundigen was complex en leerzaam. De modules zijn in de 1e revisie aangevuld met tools en literatuur die in het MKS-programma zijn ontwikkeld. De modules zijn vervolgens overgedragen aan de initiële opleidingen en VVO Kinderverpleegkunde en V&VN Kinderverpleegkunde. Een projectresultaat om trots op te zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project:

• Advies opleidingsprofiel Kinderverpleegkunde

• Module 1 Werken met het (Medische) Kindzorgsysteem

• Module 2 Indiceren & Organiseren van zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving

• 144 cursisten hebben de module 1 gevolgd.

• 104 cursisten hebben de module 2 gevolgd.

• 1e revisie van module 1 en 2

• Nieuwsberichten via magazine kinderverpleegkunde en nieuwsbrieven, naast webberichten op website www.hetmedischekindzorgsysteem.nl en V&VN kinderverpleegkunde. Inzichten opleiding zijn ook vertaald naar een pagina op de website (3/4 - publicatie volgt)

• Middels de ronde tafel bijeenkomsten, symposia, expertmeeting, en mini symposia zijn 134 deelnemers uit ruim 70 organisaties bereikt verspreid over het land.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis

 

Vanaf 1 januari 2015 is de financiering van de langdurige zorg verandert. Dit heeft gevolgen voor verpleegkundigen werkzaam in de wijk, die vanaf 1 januari 2015 (mits HBO opgeleid) weer zelf verantwoordelijk worden voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Vanuit het programma ‘Zichtbare schakel’ is met het uitzetten van een subsidieronde een impuls gegeven aan de deskundigheidsbevordering van de wijkverpleegkundigen voor deze nieuwe taken. De taken zoals hierboven beschreven gelden echter ook voor de kinderverpleegkundigen die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn. Vanuit het ministerie van VWS is besloten tot een eenmalige impuls voor de deskundigheidsbevordering van kinderverpleegkundigen voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging van (ernstig) zieke kinderen in de eigen omgeving en, vanwege de noodzakelijke transformatie, de ontwikkeling van het nieuwe opleidingsprofiel voor de specialisatie kinderverpleegkundige. Met dit project krijgt deze impuls invulling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website