Projectomschrijving

Advies opleidingsprofiel en verspreiding 2 lesmodules

Het project Impuls Opleiding Kinderverpleegkunde heeft gewerkt aan het formuleren van het advies Opleidingsprofiel VVO Kinderverpleegkunde en de ontwikkeling en verspreiding van de lesmodules 'Werken met het (Medische) Kindzorgsysteem ((M)KS)' en 'Indiceren en Organiseren van zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving'.

Opleidingsprofiel actualiseren

Het Advies opleidingsprofiel, voortbordurend op het nieuwe expertisegebied Kinderverpleegkunde (2015), voedde de discussie rondom het opleidingscontinuüm MBO-HBO in afwachting van de beslissing van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor de nieuwe beroepenstructuur. De opleidingscommissie CZO is verantwoordelijk voor het formuleren van de eindtermen voor de nieuwe bevoegdheid van de Kinderverpleegkundige, namelijk het Indiceren en Organiseren van zorg.

Modules aangevuld met tools en literatuur

De ontwikkeling en het aanbieden van 2 lesmodules aan kinderverpleegkundigen was complex en leerzaam. De modules zijn in de eerste revisie aangevuld met tools en literatuur die in het MKS-programma zijn ontwikkeld. De modules zijn vervolgens overgedragen aan de initiële opleidingen en VVO Kinderverpleegkunde en V&VN Kinderverpleegkunde. Een projectresultaat om trots op te zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website