Projectomschrijving

De zelfmanagementvaardigheden van mensen met ongeneeslijke aandoeningen zijn vaak beperkt. Ondersteuning door verpleegkundigen is dan van belang. Daarnaast kunnen verpleegkundigen ook zelfmanagement van mantelzorgers bevorderen.

Doel

Het NurseSMS onderzoeksprogramma zal bijdragen aan zelfmanagement van patiënten en mantelzorgers die geconfronteerd worden met ongeneeslijke ziekten. Daarnaast is het programma gericht op het versterken van de infrastructuur voor verpleegkundig onderzoek in de regio Amsterdam-Utrecht.

Werkwijze

Het onderzoeksprogramma zal in eerste instantie focussen op zelfmanagementondersteuning bij patiënten en mantelzorgers geconfronteerd met gevorderde kanker of dementie. Voor beide subgroepen afzonderlijk worden 5 fasen doorlopen:

  1. Verkenning behoeften en veelbelovende interventies
  2. Ontwerp/keuze van interventies
  3. Testen interventies
  4. Grootschalig effectonderzoek
  5. Kennisoverdracht en implementatie in praktijk en onderwijs

Verwachte resultaten

Een verwacht resultaat voor dit project is een wetenschappelijk onderbouwde zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen. Verder helpt het programma NurseSMS om de kloof tussen verpleegkundig onderzoek, praktijk en onderwijs te overbruggen. Daarnaast levert het project een lange termijn en structurele samenwerking op tussen onderzoekers, lectoren en verpleegkundigen van VUmc, InHolland, Nivel, AMC en HvA samen met cliëntenorganisaties en andere nationale en internationale stakeholders.

Interview met Anneke Francke over NurseSMS

Artikelen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website