Projectomschrijving

Onbegrepen gedrag, zoals psychotisch of geagiteerd gedrag, kan voorkomen bij mensen met dementie, een hersenletsel of een psychiatrische aandoening. Deze gedragingen zijn geassocieerd met een slechtere kwaliteit van leven en hogere mantelzorgerzwaarte. Alhoewel effectieve en doelmatige thuiszorg onbegrepen gedrag kan doen verminderen, is gebleken dat wijkverpleegkundigen en verzorgenden het moeilijk vinden om te acteren op onbegrepen gedrag.

Doel

In dit project werken het Erasmus MC en het Trimbos-instituut samen met zorgorganisaties Argos Zorggroep, WoonZorgcentra Haaglanden en Laurens aan een knelpuntenanalyse. Wij identificeren barrières en facilitators voor effectieve thuiszorg voor onbegrepen gedrag vanuit het perspectief van wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Hierop volgt een advies aan Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de wijk voor mensen met onbegrepen gedrag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website